Các nhóm thân hữu

TUYỆT VỜI NHÓM AN RÊ PHÚ YÊN

 

14g ngày chủ nhật 18-01-2015, nhóm Andre Phú yên họp nhóm định kỳ tại nhà chị Minh Hoàng.

Lần này thật vui, vì vừa gặp gỡ chia sẻ tâm tình sống ngày thứ 4, vừa mừng cursillista Đặng Mình Hoàng và ông xãTrần văn Minh tròn 25 năm hôn phối, niềm vui ngập tràn thêm vì hôm nay Cursillista Uyên Thảo và cursillistaTrần Chinh cũng tròn 18 năm hôn phối....Tiếng cười rộn rã...

.." LẠY CHÚA, CHÚNG CON TẠ ƠN CHÚA ĐÃ ĐẾN CHUNG VUI CÙNG NHÓM AN RÊ PHÚ YÊN, Tạ ƠN CHÚA ĐÃ BAN HỒNG ÂN 25 NĂM HÔN PHỐI CHO ANH CHỊ CURSILLISTA HOÀNG + MINH, VÀ HỒNG ÂN 18 NĂM TRỌN NGHĨA TÌNH CHO 2 CURSILLISTA THẢO+CHINH.. NHỮNG NGÀY BÊN CHÚA, CHÚNG CON TRÀN NGẬP NIỀM VUI...XIN CHO CHÚNG CON LUÔN NHÌN THẤY NHỮNG NIỀM VUI TRÊN ĐƯỜNG THEO CHÚA, CÃM NHẬN ĐƯỢC HẠNH PHÚC BÊN CẠNH NHỮNG CHÔNG GAI THỬ THÁCH..."

hình 1 : Nhóm An Rê Phú Yên họp chiều 18-01-2015.
hình 2 : Chi Minh Hoàng và anh Minh tình tứ 25 năm hôn phối.
hình 3 : Anh Chinh và Uyên Thảo hạnh phúc bên chiếc bánh mừng 18 năm chung nhau một lối về... - với Hoang Dang.

Hình 2 Hinh 3


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com