Ultreya

Thư mời tham dự Ultreya Tân Niên 20/02/2016

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Cursillista Sài Gòn,

Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TÂN NIÊN 2016:

TMUltreya200216

De Colores!

Đaminh Vũ Đức Thịnh


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com