Ultreya

Thư mời dự Ultreya 20/08/2016

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Cursillista Sài Gòn,

Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2016:

TMUltreya200816

De Colores!
Đaminh Thịnh


PS. Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởngnhómvui lòng chuyển giúp THƯ MỜI đến quý cursillista không có email.
Xin hết lòng cảm ơn quý anh chị.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com