Ultreya

Thư mời dự Ultreya 15/10/2016

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn,

Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI NĂM 2016:

TMUltreya161015

De Colores!

Đaminh Thịnh

 

PS. Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởng nhóm vui lòng chuyển giúp lời mời đến quý Cursillista không có email.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com