Ultreya

Thư mời dự Ultreya 18/02/2017

Kính thưa quý cha Linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn,

Ban Phục vụ kính chuyển đến quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị:

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TÂN NIÊN THÁNG HAI NĂM 2017

TMUltreya170218
De Colores!

Đaminh Vũ Đức Thịnh

PS. Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởng nhóm vui lòng chuyển giúp lời mời đến quý Cursillista không có email.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com