Ultreya

Thư mời dự Ultreya 22/04/2017

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn,

Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TƯ NĂM 2017:

TMUltreya170422

Xin kính chúc niềm vui mừng Chúa Phục sinh và hẹn gặp nhau trong chiều thứ Bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh 2017.


De Colores!
Đaminh Thịnh

PS. Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởng nhóm vui lòng chuyển giúp lời mời đến quý cursillista không có email.

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com