Ultreya

Thư mời dự Ultreya 09/12/2017

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn,

Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị, 

THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2017:

PS. 

- Xin quý anh chị bảo trợ và quý trưởng nhóm vui lòng chuyển giúp lời mời đến quý cursillista không có email và đặc biệt, quý tân cursillista hai khoá #17 và #18.

- Xin quý anh chị chuẩn bị một món quà nhỏ để trao đổi quà Giáng Sinh cho nhau.


De Colores!

​Đaminh Vũ Đức Thịnh

​=========================​

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com