Ultreya

Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn,
Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị,
THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2017:


Ultreya1706Tham dự Đại Hội Ultreya có hơn 100 cursillista, đại diện cho 29/34 Nhóm Thân hữu về tham dự. Từ rất sớm, phía trước nhà truyền thống, đã có một số anh chị thuộc nhóm Don Bosco đón tiếp các anh chị về tham dự Đại hội.


Ultreya1704 CaunguyenKính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn. Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TƯ NĂM 2017


Ultreya 1702 1Đại hội Ultreya Tân niên vào ngày 18/02/2017 tại lầu 2 nhà Truyền thống Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn. Tham dự Đại Hội Ultreya có khoảng 100 Cursillista, đại diện cho 30/34 nhóm thân hữu về tham dự.


Logo nmvgd 2017eKính thưa quý cha Linh hướng, quý tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý cha, quý tu sĩ và quý anh chị, THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA TÂN NIÊN THÁNG HAI NĂM 2017


Ultreya1612 ThainhiKính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI HAI NĂM 2016:


Ultreya1610 01"Với những chứng nhân mà chúng ta vừa được nghe, thì chắc chắn điều đọng lại trong ta, cũng là điều cốt lõi của Phong trào, đó là Tình bạn" Đó là lời trích dẫn trong phần đúc kết chia sẻ chứng nhân của cha Linh hướng Phêrô Nguyễn Văn Giáo tại Đại hội Ultreya tháng Mười vừa qua.


CSe NenthanhCurKính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý anh chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý anh chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG MƯỜI NĂM 2016:


Ultreya 160820 1Ngày 20/8/2016, tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, vào lúc 14g30 đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Đến với Lòng Thương Xót".Có khoảng 100 Cursillista, đại diện cho 25/34 nhóm thân hữu về tham dự.


Ultreya200816Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị Cursillista Sài Gòn, Ban Phục vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TÁM NĂM 2016


Ultreya160626 1Ngày 18/6/2016, tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ Tổng giáo phận Sàigòn, vào lúc 14g30 đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề:" Ánh Mắt Lòng Thương Xót ". Có khoảng 100 cursillista, đại diện cho 25/34 nhóm thân hữu về tham dự.


Ultreya180616Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn, Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG SÁU NĂM 2016:


Ultreya1604 00Giữa cái nắng oi bức của tháng Tư, vào lúc 14g30 tại lầu 2 nhà Truyền thống nằm trong khuôn viên Trung Tâm Mục Vụ tổng giáo phận Saigon, đã diễn ra Đại hội Ultreya với chủ đề: "Sống chứng nhân lòng thương xót giữa cuộc đời". Có khoảng 100 cursillista, thuộc 28/34 nhóm thân hữu về tham dự.


CHungnhan2Kính thưa quý Cha Linh hướng, quý Tu sĩ và quý Anh Chị cursillista Sài Gòn, Ban Phục Vụ kính chuyển đến quý Cha, quý Tu sĩ và quý Anh Chị: THƯ MỜI THAM DỰ ULTREYA THÁNG TƯ NĂM 2016:


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com