Giáo lý Công giáo

Tìm bạn, kết bạn, đưa bạn đến với Chúa

Xin chia sẻ cùng gia đình Cursillo Sài gòn một số hình ảnh của anh chị em Nhóm Dấn Thân sống ngày thứ tư trong việc hành đạo.

HanhD FriendTrước khi lên đường thực hành sứ mạng của Chúa Giêsu, mỗi người chúng tôi đã thỉnh vấn Thiên Chúa bằng sự cầu nguyện nhiều ngày để rồi quyết định dấn thân sau khi được đánh động bởi một câu Lời Chúa.: “Những người này đã nhận được Thánh Thần cũng như chúng ta, ai có thể ngăn cản chúng ta lấy nước làm phép rửa cho họ?” (Cv 10:47).... Thầy bảo anh em: Ngước mắt lên mà xem : đồng lúa đã chín vàng đang chờ ngày gặt hái! Ai gặt thì lĩnh tiền công và thu hoa lợi để được sống muôn đời, như thế cả người gieo lẫn kẻ gặt đều hớn hở vui mừng.... (Ga 4, 35-38). Lúa chín đầy đồng mà thợ lại ít » (Mc 16,15). Hoặc được thôi thúc bởi câu “Lòng mến Chúa tràn đầy tâm khảm, dốc một lòng quyết bám theo chân. Dù bao nguy khốn gian trần. Thì ta vẫn cứ dấu chân theo Ngài.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com