Giáo lý Công giáo

Tam Nhật Thánh là gì ?

Có vài bạn trẻ chưa hiểu Tam Nhật Thánh, mình xin phỏng dịch từ nguyệt san « Croire » (Tin) Pháp ngữ:

 

Tam Nhật Thánh gợi lên những sự kiện trên con đường Chúa Giê-su tiến về nhà Cha Ngài qua Phục Sinh. Người tín hữu được mời gọi sống ba ngày này hoàn toàn nhất quán.  

Ngày đầu của Tam Nhật Thánh là cuộc Thương Khó, bắt đầu vào chiều ngày thứ Năm và gồm suốt ngày thứ Sáu, cho đến lúc mai táng Chúa trong mồ.

Ngày thứ hai, ngày xác Chúa được đặt trong mồ, bắt đầu từ chiều thứ Sáu đến đêm canh thức Phục Sinh, tối thứ Bảy.

Và sau cùng, ngày thứ ba, ngày Chúa Phục Sinh, bắt đầu từ đêm thứ Bảy cho đến trước giờ kinh chiều Chúa Nhật.

 

Thứ Năm Tuần Thánh, người tín hữu cử hành buổi Tiệc Ly, tức là bữa ăn tối sau cùng Chúa dùng với các môn đệ. Đêm hôm ấy Chúa bẻ bánh và chia rượu cho các môn đệ, thành lập Bí Tích Thánh Thể: « Anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.» (Lc 22, 19). Cũng vào đêm ấy Ngài trao cho chúng ta qua các môn đệ một sứ điệp Tình Yêu và Khiêm Nhường Phục vụ, bằng một cử chỉ tuyệt vời: chính tay Chúa quỳ rửa chân các môn đệ: « Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em » (Ga 13, 15). Cũng chiều hôm ấy Chúa Giê-su dạy một Điều Răn Mới: « Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau; anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 13, 34)

 

Thứ Sáu Tuần Thánh, Chúa Giê-su ra trước Tổng Trấn Phi-la-tô và bị kết án tử hình đóng đinh vào thập giá. Chúa bị đánh bằng roi và bị đóng đinh giữa hai tên cướp. Chiều hôm nay người tín hữu cử hành tưởng niệm về cái chết cứu độ nhân loại của Chúa Giê-su Ki-tô. Qua cái chết Ngài kết hiệp với mọi đau khổ của loài người. Ngày hôm nay người tín hữu giữ chay tịnh. Đây  là một ngày để suy niệm và cầu nguyện.

 

Thứ Bảy Tuần Thánh, không có một sự kiện gì. Thinh lặng trong nấm mồ. Ngày tang nội tâm, mỗi người sốt sắng tĩnh tâm. Không cử hành phụng vụ nào. Chúa Giê-su gặp gỡ những người đã qua đời trong quá khứ, hiện tại và tương lai, mang lại cho họ ơn cứu độ. Trong bóng đêm đã lóe lên ánh sáng Phục Sinh…

 

Đêm Thứ Bảy Tuần Thánh là đêm vọng Phục Sinh… Mọi tín hữu vui mừng đón Chúa Ki-tô Phục Sinh. Đây là một buổi lễ quan trọng. Các bài đọc Sách Thánh nhắc lại lịch sử Giao Ước Thiên Chúa với loài người. Vào đêm này thường có cử hành Bí Tích Rửa Tội cho các dự tòng. Chúa Giê-su là Người đầu tiên bước sang sự sống từ cõi chết.

« Sao các bà lại tìm Người Sống ở giữa kẻ chết? » (Lc 24, 5), lời Thiên Thần nói trước mồ trống, vang lên suốt những ngày Phục Sinh (cho đến khi Chúa Thánh Thần Hiện Xuống). Chúa nhật Phục Sinh là ngày lễ lớn nhất các lễ Ki-tô giáo. Khi ta nói tin tức là chúng ta tin vào Chúa Giê-su Phục Sinh.

 

E.M. L.H. Ngân.

 

ĐTC nói về ý nghĩa Tam Nhật Thánh.


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com