Kỹ thuật PT

Chương 7 - Những người môn đệ Chúa sai đi

Chương 7

CURSILLO VÀ CHÚA KITÔ

CHỨ KHÔNG PHẢI CURSILLO HAY CHÚA KITÔ

 

Lời Chúa:

  • 1 Côrintô 3: 5-91
  • 1 Côrintô 12: 27-31
  • Ga-la-ta 1: 11-16

Tóm  lược:

1.     Một Phong Trào Cursillo chính thống phải trung thực với phương pháp riêng của nó và phải là sứ mạng nối dài của Chúa Kitô và của Giáo Hội.

2.     Không hề có sự khác biệt giữa Chúa Kitô, Giáo Hội và PT Cursillo. Cứu cánh và mục đích của mỗi bên đều là một và đều cùng như nhau.

3.     Chúng ta là chi thể của Thân Thể Chúa Kitô và vì vậy mọi sự chúng ta làm với tư cách là Cursillista phải nhằm làm chứng tá cho Đầu của Thân thể ấy. Chúng ta không thể hành động độc lập đối với Chúa Kitô hay Giáo Hội.

4.     Dù Phong Trào Cursillo có lối diễn tả riêng biệt của nó, nhưng mục đích của nó vẫn là làm công việc của Chúa Giêsu và của Giáo Hội. Những điều chính yếu của Cursillo chỉ tồn tại cho mục đích duy nhất là thực thi truyền thống tông đồ.

Trong cuốn Những Tư Tưởng Nền Tảng Phong Trào Cursillo, bản chất của Cursillo được địnhnghĩa như

"Là một phong trào; một phong trào của Giáo Hội, có phương pháp riêng; tạo hội để sống và chia sẻ căn bản đời sống Kitô hữu; giúp mỗi người khám phá và chu toàn ơn gọi riêng của mình, thúc đẩy thành lập các nhóm Kitô hữu cốt lõi; làm cho các nhóm này có thể làm dậy men môi trường của họ bằng Phúc âm"18,

Chúng ta hãy xét qua định nghĩa này. Cursillo là một phong trào, nghĩa là một thực thể linh hoạt, tràn đầy Thần Khí, thực thể ấy là của Hội Thánh. Sứ mạng của Cursillo là sứ mạng của Giáo Hội - Loan Truyền Tin Mừng cho muôn dân bằng cách "làm dậy men bột" trong các môi trường mình sống. PT Cursillo có phương pháp riêng, nhưng phương pháp này hướng thẳng vào việc giúp con người làm người Kitô hữu khi họ khám phá ra ơn gọi đặc biệt của họ mà Chúa đã gọi họ lãnh nhận. PTCursillo không thể tồn tại nếu không có một cộng đồng đức tin, cũng như Giáo Hội không thể tồn tại nếu không có một cộng đồng đức tin.

Nếu chúng ta xem xét định nghĩa này xa hơn một chút, chúng ta thấy một Phong Trào Cursillo đích thực phải hội đủ ba điều kiện.

Điều kiện thứ nhất: nó phải có phương pháp riêng. Nếu chúng ta là ai và là cái gì như chúng ta tự nhận, thì chúng ta phải chân thật trong cách biểu lộ riêng của chúng ta. Dường như trong Phong TràoCursillo có một sự cám dỗ làm cho phong trào nên giống hình ảnh chúng ta, y như chúng ta. "Chúng ta làm như thế này chẳng hay hơn sao, giống như trong phong trào nọ hoặc áp dụng thử cái này trong một Khóa Cuối Tuần xem sao?". Rồi thì chẳng bao lâu sau chúng ta sẽ chẳng còn là một phong trào với phương pháp riêng nữa, mà sẽ là một mớ hỗn độn của nhiều thứ phương pháp và nhiều kiểu biểu lộ chẳng ra thể thống gì cả. Trong khi thêm bớt như thế, chúng ta đánh mất căn tính chúng ta!

Điều kiện thứ hai: đó là một phong trào của Giáo Hội - điểm này có lẽ chúng tôi chưa nhấn mạnh đủ. Phong trào của Giáo Hội nghĩa là gì? Nghĩa là điều gì Giáo Hội làm thì Phong Trào Cursillo làm. Chức năng của Giáo Hội trong xã hội là gì? Sứ mạng của Giáo Hội là rao truyền Lời Chúa, là ban phép tha tội cùng ơn hòa giải và tự nguyện làm no lòng những người đang đói khát. Đó chính là điều mà PhongTrào Cursillo tìm kiếm để thực hiện. Mục đích của Cursillo là kerygmatic (hân hoan loan truyền) - là tuyên xưng Lời Chúa, vì chính Lời Chúa mới dẫn dắt con người đi đến chỗ cải hóa thật sự và đồng thời cũng làm thỏa lòng những ai đói khát.

Điều kiện cuối cùng là Phong Trào Cursillo phải nhằm giúp đỡ kẻ khác trở thành Kitô hữu thật sự là những người đi theo Chúa Giêsu. Việc này chỉ thực hiện được bằng một đời sống hy sinh và phục vụ, bằng một sự hiệp thông với Chúa Cha sâu đậm hơn bao giờ hết, nhờ thành quả của mối quan hệ này mà ta có thể chia sẻ các hồng ân thiêng liêng ấy với tha nhân. Một lần nữa, sứ mạng của Giáo Hội là đó. Công Đồng Vaticanô II đã từng nói về việc chúng ta trưởng thành trong mối quan hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa để chẳng những chúng ta tự giúp chúng ta mà còn chia sẻ sự trợ giúp ấy với thế giới, nhờ chúng ta trở thành men bột giữa thế giới. Tấtcả những điều trên đây có ý nghĩa gì? Chỉ có nghĩa là không hề có một sự đối lập hay khác biệt nào giữa Chúa Kitô và Giáo Hội, giữa Chúa Kitô và Cursillo, hay giữa Giáo Hội và Cursillo. Tôi nghe có người nói rằng, chúng ta hãy theo Chúa Kitô chứ đừng theo Phong Trào Cursillo.

Trước hết, nếu chúng ta trung thực với bản chất của PT Cursillo, thì tức là chúng ta đang theo Chúa Giêsu, bởi vì công việc của cursillo chính là công việc của Chúa Kitô.

Thứ hai: người ta thường phân biệt Chúa Kitô với Cursillo khi mà họ muốn thay đổi bản chất của Phong Trào bằng cách thêm thắt cái này không thuộc về Phong Trào hay giảm bớt cái kia làm cho Phong Trào mất đi căn tính của nó. Đúng thế, PT Cursillo có một cách thức diễn tả hay bày tỏ rất rõ rệt, đó là nét độc đáo của Phong Trào, nhưng mục đích của PT Cursillothì chẳng có gì khác biệt với mục đích của Giáo Hội. trong khi Giáo Hội lại nhận lãnh trách nhiệm từ chính Chúa Giêsu. Nếu PT Cursillo tự tỏ lộ mình khác biệt với chính bản chất của mình, thì nó không còn là đích thực nữa, mà nếu nó không đích thực thì Cursillo như thế trớ thành phong trào của chúng ta, chứ không còn là phong trào của Giáo Hội hay của Chúa Kitô nữa.

Thánh Phaolô nói: chúng ta là những người cùng làm việc với Thiên Chúa. Bất kỳ lúc nào chúng ta làm chứng nhân trong các môi trường chúng ta sống, chúng ta không đơn độc lẻ loi lúc nào cả. Mọi sự chúng ta nói và làm đều là phản ánh Chúa Kitô và Giáo Hội. Chúng ta có cho thế giới thấy được một hình ảnh trung thực không? Cursillo không thể nào tách biệt khỏi Giáo Hội hay Chúa Giêsu được. Tất cả chúng ta đều có những vai trò khác nhau trong Thân Thể Chúa Kitô. Phong Trào Cursillo là một chi thể của Nhiệm Thể ấy. Phúc Âm không do loài người sáng chế và chúng ta tin rằng Cursillo cũng không do con người chế ra. Các Đấng sáng lập Phong Trào tin rằng, các ngài được ChúaThánh Linh hướng dẫn. Phong Trào Cursillo là hồng ân Thiên Chúa ban cho ta và cho Giáo Hội. Làm xáo trộn hay giả mạo bản chất của Phong Trào dù chỉ dưới chiêu bài làm cho nó giống Chúa Kitô hơn" (Chả hiểu chiêu bài này muốn nói gì!) tức là can thiệp vào công việc của Chúa Thánh Thần vậy. Chúa Thánh Thần đã ban cho chúng ta Phong Trào này với phương pháp của nó. Chúng ta không có quyền gì làm xáo trộn Phong Trào ấy. Cursillo không hề chế ra cái gì là nền tảng để trở nên người Kitô hữu đích thực. Chúng ta chỉ làm “công việc thực thi sứ mạng của Chúa Kitô, nay là sứ mạng của Giáo Hội. Không hề có chuyện phân biệt giữa Chúa Kitô và Cursillo". Không có Chúa Kitô thì không có Phong Trào Cursillo, và nếu không có một Phong Trào Cursillo đích thực được các Vị sáng lập tận tay trao cho chúng ta, thì sứ mạng của Giáo Hội và của Chúa Giêsu Kitô trở nên vô ích

Câu Hỏi Để Suy Niệm/ ThảoLuận:

1.     Mỗi phần ca định nghĩa Cursillo có liên hệ thế nào với sứ mạng của Chúa Kitô và Giáo Hội?

2.     Tại sao một Phong Trào Cursillo không trung thực với bản chất của mình có thể làm cho việc thực thi sứ mạng của Chúa Kitô và Giáo Hội khó khăn hơn?

3.     Nếu Cursillo là một thành phần của Thân thể Chúa Kitô với chức năng riêng biệt của nó, thì chức năng ấy là gì và bằng cách nào tâm thức của Phong Trào giúp hoàn thành được chức năng ấy?


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com