Kỹ thuật PT

Palanca là gì?

11- Palanca là gì?

Palanca là một từ Tây Ban Nha, có nghĩa là "Cái đòn bẩy", dùng để trợ lực rất hữu dụng, có thể hiểu ở VN ta là Đóa Hoa Thiêng Liêng." Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được." (Lc 1, 37)

Ý nghĩa của từ Palanca trong tài liệu Phong trào nói « Palanca đóng vai trò quyết định quan trọng cho sự thành công của khóa học. Khóa 3 ngày được hỗ trợ bởi những lời cầu nguyện và hy sinh hãm mình của mỗi người, của nhiều cộng đoàn cho anh chị em khóa sinh. Palanca là ống máng dẫn đưa chân lý và Ân Sủng của Chúa cho khóa học. »

Mỗi lần mở Khóa, Ban Điều hành luôn nhắc nhở, đôn đốc các Cursillista Giáo phận nhà và cả những PT bạn xin giúp làm Palanca cho Khóa sắp mở.

 

Ultreya! Lên đường!

 

Câu trướcTrở về CHÙM HOA - Câu tiếp


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com