Tìm hiểu PT

Về nguồn - Chương 1

 


LỜI TỰA

Nhờ hướng dẫn của Thánh Linh, trong mấy năm qua, tôi có dịp phục vụ Phong Trào Cursillo Ngành Việt Nam tân lập tại Vancouver, BC thuộc Canada, và nhờ đó tôi được làm quen với Phong Trào Cursillo tại Canada cả ngành nói tiếng Anh lẫn tiếng Pháp và các sắc tộc khác.

Điều làm cho tôi phấn khởi là đón nhận những nâng đỡ và tình cảm huynh đệ của nhiều anh chị em trong Phong trào, qua những tài liệu quý báu tôi nhận được, nhất là việc tham dự Đại Hội Cursillo Toàn Quốc Kỳ II tại Montréal cuối tháng 9 năm 1998.

Trong những tài liệu nhận được, tôi bị đánh động bởi tập bút ký Về Nguồn, viết về 10 ngày ở Mallorca, của chị  Sheelagh Winston. Chị đã viết: “Với mục đích tìm hiểu tận cội nguồn, chúng tôi đã tới đây để lắng nghe và học hỏi nơi những người sáng lập mà chúng tôi tin rằng ơn sủng đến với họ nhằm giúp họ, không phải chỉ nói suông mà phải sống đời sống ân sủng đó”.

Tôi dịch tập bút ký này không ngoài mục đích cống hiến cho những anh chị cursillistas Việt nam một cái nhìn “về nguồn” trong sinh hoạt của mình.

Xin Thầy Chí Thánh hướng dẫn và giữ gìn mỗi người chúng ta trên bước đường đi về nhà Cha.

De Colores,

Nguyễn Đức Tuyên

Lê Hiển Linh, 1999

Vui lòng bấm vào đây để xem chi tiết.

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com