Chương trình Đại hội Ultreya La Vang

ĐẠI HỘI ULTREYA 50 NĂM PHONG TRÀO CURSILLO VIỆT NAM

TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU LA VANG

 

CHƯƠNG TRÌNH

 

THỨ NĂM 19/10/2017


2:00pm            Ghi danh và nhận phòng

5:00pm            Thánh lễ dẫn vào Đại hội

6g30pm           Cơm tối

8:00pm            Đêm hồi tâm

                        Chủ đề: PT Cursillo Việt Nam “Về Bên Mẹ”

10g00pm         Tiệc huynh đệ Agapê

 

THỨ SÁU 20/10/2017


6:00am            Kinh sáng

6:30am            Ăn sáng

7:30am            Chuẩn bị Thánh lễ

8:00am            Thánh lễ Khai mạc

9:30am            Đại hội (buổi 1)

             BTC chào mừng

             Chủ tịch VPĐH PT Cursillo VN lược thuật 50 năm PT hiện diện tại Việt Nam

             Các huấn dụ và phát biểu của:

            o Quý Đức Cha

            o Quý Đức Ông và quý Cha Linh hướng PT Cursillo

            o Quý anh chị nhóm Ra Khơi

12:00pm          Ăn trưa - Nghỉ trưa

02:30pm          Đại Ultreya:

             Lời nguyện khai mạc / Hội nhóm Ultreya

             Tiếp xúc cá nhân

             Chia sẻ chứng nhân / Chia sẻ đáp ứng

             Cha LH đúc kết / Tin tức & Thông báo

             Chầu Thánh Thể

4:30pm            Lần chuỗi Mân Côi

5:30pm            Ăn chiều

7:00pm            Văn nghệ: mỗi giáo phận 1 tiết mục

9:00pm            Ăn nhẹ

 

THỨ BẢY 21/10/2017


6:00am            Kinh sáng

6:30am            Ăn sáng

8:00am            Đại hội (buổi 2)

             Các huấn dụ và phát biểu của:

            o Quý Đức Cha huấn dụ

            o Quý Cha Linh hướng PT Cursillo

            o Đại biểu cursillista Giáo dân Bắc Trung Nam

09:30am          Chuẩn bị Thánh lễ

10:00am          Thánh lễ bế mạc

             Chủ tịch VPĐH PT Cursillo Việt Nam cảm ơn

             Chụp hình lưu niệm

12:00am          Ăn trưa

02:00pm          Nghi thức lên đường tại Linh đài Đức Mẹ La Vang


 

Chương trình có thể thay đổi đôi chút cho phù hợp với không gian và thời gian.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com