Mừng 50 Năm PT Cursillo Việt Nam tại La Vang

 

 

HÌNH ẢNH CÁC ĐOÀN TỪ CÁC GIÁO PHẬN VỀ DỰ ĐẠI HỘI

Đoàn GP Ban Mê Thuột

Đoàn GP Bắc Ninh.

Đoàn GP Cần Thơ

Đoàn GP Đà Nẵng.

Đoàn GP Huế.

Đoàn GP Long Xuyên.

Đoàn GP Bùi Chu.

Đoàn GP Hà Nội.

Đoàn GP Phát Diệm.

Đoàn GP Phú Cường.

Đoàn GP Sài Gòn.

Đoàn GP Vinh.

Đoàn GP Xuân Lộc.

Quý anh chị Nhóm Ra Khơi.

 

Lạy Đức Mẹ La Vang - Cầu cho chúng con

Lạy Thánh Phao-lô, quan thầy Phong trào Cursillo - Cầu cho chúng con.

 


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com