Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ MƯỜI HAI (12)

 

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến thứ Năm tuần 28TN lúc 5g30 tại nhà thờ Đức Bà

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm thứ Năm tuần 28TN

 

Thánh lễ cầu nguyện cho phong trào tháng 10 lúc 17g30

 

 

Buổi tối:

Chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi Mân Côi chung với TGP


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com