Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ MƯỜI BA

 

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu tuần 28TN lúc 5g30 tại nhà thờ Đức Bà

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm thứ Sáu tuần 28TN

 

 

 

Buổi tối:

Chầu Mình Thánh với cộng đoàn Giáo xứ Nam Thái lúc 19g00

 

Chầu Mình Thánh Chúa, lần chuỗi Lòng Thương xót chung với TGP lúc 20g00


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com