Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ MƯỜI LĂM

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến CN 29TNB lúc 5g30 tại nhà thờ Đức Bà

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm Chúa nhật 29TN

Lectio Divina

 

Lần chuỗi phép ngắm Rosa với cộng đoàn giáo xứ Nam Thái lúc 12g00

 

 

Buổi tối:

Giờ Chầu Thánh Thể và đọc Kinh tối với Dòng Cát Minh  lúc 19g30

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com