Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ MƯỜI SÁU

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ Đức Bà lúc 5g30 ngày 18/10: Thánh Luca - Lễ kính

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm lễ Thánh Luca

 

Lần chuỗi phép ngắm Rosa với cộng đoàn giáo xứ Nam Thái lúc 12g00

 

 

 

Buổi tối:

Giờ Chầu Thánh Thể và đọc Kinh tối với Dòng Cát Minh  lúc 19g30

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com