Palanca

PALANCA MÙA COVID - NGÀY THỨ MƯỜI BẢY

 

 

 

Buổi sáng:

Thánh lễ trực tuyến tại nhà thờ Đức Bà thứ Ba tuần 29TN lúc 5g30

 

Cầu nguyện riêng (15p)

 

 

Buổi trưa:

Cầu nguyện với Phúc âm thứ Ba tuần 2TN

 

Lần chuỗi phép ngắm Rosa với cộng đoàn giáo xứ Nam Thái lúc 12g00

 

 

 

Buổi tối:

Chầu Thánh Thể với cộng đoàn giáo xứ Nam Thái lúc 19g00


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com