Sinh hoạt TLĐ

Buổi Sinh hoạt 13/03/2017

Phần học hỏi về Phong trào

Anh Marco Lương Huỳnh Ngân phụ trách phần học hỏi về KT Phong trào, hôm nay là phần Mở đầu và Giới thiệu về ấn bản lần 3 Sách "Những TTNT PT Cursillo"

Sau khi trình bày khái quát về quá trình soạn thảo ấn bản 3 sách thủ bản "Những TTNT PT Cursillo" anh mời mọi người chia sẻ về 3 câu hỏi mà anh đã gửi email cho mọi người.

Câu hỏi 1: Đọc phần Nội Dung (Mục lục) từ trang 2 đến trang 4, anh chị có cảm tưởng tổng quát gì, xin A/C chia sẻ.

Có 3 ý kiến trả lời cho câu hỏi này

- Ý kiến dẫn lại lời ĐGH Phanxico ở trang đầu “Tâm tình tri ân” để nói lên tính thời sự của PT:

Tập sách Những Tư Tưởng Nền Tảng ấn bản III được ấn hành để đáp ứng với thách đố do Đức Giáo Hoàng Phanxicô đưa ra cho toàn thể Giáo Hội và đặc biệt cho các phong trào của Giáo Hội: "Các con đã sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội và thế giới. Các con sẽ mang lại nhiều hoa trái hơn nữa với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần" (Huấn từ của ĐGH Phanxicô tại Đại hội các Phong trào Giáo dân, Roma, từ ngày 20 đến 22 tháng 11 năm 2014)

- 2 ý kiến tiếp theo phân tính tính khoa học, tính hệ thống và sự chặt chẽ của bố cục (dàn ý). Sách « Những TTNT PT Cursillo » trình bày toàn bộ, đầy đủ và chi tiết những vấn đề liên quan đến PT Cursillo.

Nội dung Sách biên soạn theo phương pháp diễn dịch, từ những nội dung cơ bản nhất, khái quát nhất, quan trọng nhất ở những chương đầu đến những nội dung chi tiết, cụ thể và rõ ràng ở những chương sau. Vì vậy khi nghiên cứu những chương đầu có thể không hiểu được nhiều, rồi khi nghiên cứu tiếp những chương sau sẽ dần hiểu thêm những chương đầu.

Câu hỏi 2: Sau Đại Hội Sao Paulo, Brazil  năm 2005, Phong trào đã quyết định sửa đổi, cập nhật sách này để đáp ứng với tình hình mới, phải  đến cuộc họp Văn Phòng Tổ Chức PT Cursillo Thế giới tại Fatima, năm 2014, mới có văn bản đúc kết và được thông qua, với một phương pháp rất công phu gồm bốn Nhóm Quốc Tế.

 Anh chị hẳn nhận ra vài đặc điểm, tích cực cũng như tiêu cực, của cách làm việc như thế, ví dụ : tốn kém, đầy thách thức, đối mặt với những quan điểm khác nhau, ngôn ngữ khác nhau, đón nhận ân sủng ; cùng nhau phân định ; trải nghiệm tình bạn ; hiệp thông v v .. xin anh chị phát biểu.

Có 2 ý kiến trả lời (2 anh) :

Quá trình soạn thảo ấn bản 3 rất công phu thể hiện tính nguyên tắc và dân chủ. 4 nhóm làm việc như vậy vừa đảm bảo giữ được căn tính (yếu tính) của PT vừa điều chỉnh cập nhật cho thích hợp với thời đại…

Câu hỏi 3: Tại sao, theo anh chị Lịch Sử PT được đặt vào chỗ quan trọng của Tài Liệu ?  

(Vì phải dành thời gian để họp Khối nên câu hỏi này được gác lại, anh Ngân đã trả lời qua email)

Cũng như Cẩm Nang LĐ, lịch sử PT được để ngay phần đầu. Thấy trái, biết cây, Uống nước nhớ nguồn là tự nhiên rồi nhưng ý nghĩa sâu xa , có lẽ để chúng ta ý thức rằng cái nguồn tiên khởi là ơn Chúa Thánh Thần : Thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã từng nói : « Cursillo là do Thiên Chúa linh ứng hầu mang Tin Mừng cho thời đại chúng ta. »

Để tìm hiểu PT điều đầu tiên phải hiểu hoàn cảnh ra đời của PT đó, hiểu được hoàn cảnh ra đời ta sẽ hiểu Chúa Thánh Thần đã linh hứng như thế nào.

Từ cuộc nội chiến đẫm máu của Tây Ban Nha đến căn tính Ki-tô giáo bị phai lạt nơi các tín hữu đã đặt ra vấn đề cải cách các đoàn thể Công giáo TH. Từ những chuẩn bị cho cuộc Hành hương viếng mộ thánh Giacobe đã dẫn tới những ý tưởng mới.

Các khồi thông báo sau khi họp Khối

Anh Thái đề nghị các anh chị đến đúng giờ để có thời gian dành cho họp Khối và phần học hỏi KT PT sẽ chia ra 2 phần: một người trình bày và mọi người cùng thảo luận tiếp tục

Khối Tiền: muốn mọi người góp ý về môi trường ưu tiên để chọn ứng viên (VD: truyền thông, giáo dục, y tế, các doanh nghiệp nhỏ…) anh Thái đề nghị mỗi thành viên TLĐ giới thiệu 2 ứng viên

Khóa 3N: muốn mọi người có ý kiến về việc mở khóa 3N năm 2017? Vì tháng 10 năm nay có cuộc Hành hương về La Vang. (ý anh Thái là cứ chuẩn bị cho khóa sẵn sàng, nếu không mở khóa thì cũng không sao, nếu mở thì khỏi bị động)

Khối Hậu: xin quý anh chị Liên lạc viên Khối Hậu phát huy vai trò nắm bắt tình hình sinh hoạt của các nhóm TH. Đề nghị Nhóm trưởng nào bận bịu quá thì nên bầu lại nhóm trưởng mới, Nhóm nào sinh hoạt thất thường thì các thành viên cùng nhóm trưởng củng cố lại để sinh hoạt đúng kỳ

TLD170313 1

TLD170313 2

TLD170313 3

TLD170313 4

TLD170313 5

TLD170313 6

Bài và ảnh: An-tôn Lê Tân


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com