Sinh hoạt TLĐ

Buổi Sinh hoạt TLĐ ngày 03/06/2019

Thưa quý cha linh hướng và anh chị TLĐ,

Sau buổi sinh hoạt TLĐ tuần rồi (3/6/2019), các Khối đã có những ý kiến đóng góp cho hoạt động của Khối và sinh hoạt của Ptr như sau:
 
Khối Tiền: ( chị Tuyết Phượng đại diện- anh Khối trưởng Ngờ vắng bệnh)
 • Cần và phổ biến tài liệu học hỏi về Tiền Cursillo.
 • Khối Hậu lâu rồi chưa tổ chức được buổi gặp gỡ các nhóm Trưởng thân hữu?
 
Khối Khóa 3N: (Khối trưởng- Bích Huyền)
 • Rollista trong khóa phải tuân thủ thời gian để bảo đảm thời gian trình tự của Khóa.
 • Dàn bài bài của Khóa các Rollista không được tự ý thay đổi như một số anh chị đã làm vừa qua.
 • Các anh chị BPV, TLĐnên sắp xếp thời gian sau khóa để dọn dẹp.
 • Đặt lịch cho Khóa 3N (cho 3 năm liền tại Benjamin).
 • Tĩnh tâm trợ tá sắp tới đề nghị nhấn mạnh Đức Vâng phục.
 • Khóa CLW1 sẽ tổ chức tại Đan viện Biển Đức Nữ vào tháng 8 năm nay.
 
Khối Hậu: ( chị Lê Oanh đại diện Trưởng khối - anh Tiến vắng bận việc Gx)
 • Các Ultreya vừa qua chưa thấy sự phối hợp của nhóm phụ trách và thành viên khối hậu?
 • Đề nghị Khối Tiền chọn lọc kỹ các ứng viên theo yêu cầu của Ptr để Khối hậu có những thành viên mới tích cực hoạt động hơn.
 • 9/6/2019, lúc 8g sáng sẽ ra mắt nhóm 33 tại nhà nguyện cỗ TTMVGp.
 • 15/6/2019 Ultreya tháng tại TTMVGp.
 • 30/6/2019 sẽ có TL tạ ơn PTr Cursillo SG tái hoạt động, sẽ có những kế hoạch và thông báo cụ thể.
Ngoài ra các Khối cũng đang tập hợp các thành viên trong Khối để lập danh sách và có kế hoạch hoạt động đến từng thành viên trên group Viber của Khối.
 
TLĐ, 3/6/2019

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com