Sinh hoạt TLĐ

Buổi Sinh hoạt TLĐ ngày 8/7/2019

Thưa quý cha và anh chị Trường lãnh đạo (TLĐ),
 
Tóm tắt nội dung chia sẻ kỹ thuật: " Làm thế nào để hình thành TLĐ"_(P.2):
 
Mục đích Trường Lãnh Đạo:

- Trường Lãnh Đạo được coi như một cơ cấu và một phần tử chính yếu của phương Pháp Cursillo (529 NTTNT), cho nên không thể thực hiện những gì khác với các dự tính của Phong Trào.

-  Vì vậy mục tiêu của Trường Lãnh Đạo là gia tăng tốc độ, sức lực và ảnh hưởng cho chủ đích sống những căn bản của một Kitô hữu đích thực nơi mỗi thành viên như những cá nhân, trong toàn bộ Phong Trào Cursillo, và trong các môi trường nơi mà các thành viên cư ngụ.

   a. Cá nhân: bằng cách cung ứng cho họ các tiêu chuẩn và tinh thần,
        1. Những tiêu chuẩn để giúp thăng hoa trí tuệ với những ý tưởng phong phú.
        2. Và tinh thần để hun đúc nội tâm hầu những ý tưởng này trở nên sống động.


    b.Với Phong trào:
       1.Khơi dậy được sự không hài lòng về những gì đang có,
       2.Thăm dò và thôi thúc những buổi hội nhóm nhỏ,
       3.Chuẩn bị và hoàn thiện các buổi Ultreya. (Trợ tá đối với Khóa học thế nào thì Trường Lãnh Đạo đối với Ultreya cũng như vậy)
       4.Hoàn thiện và gia tăng tốc độ cải đổi nơi các Cursillistas cấu tạo thành Ultreya,

       5.Nhận diện và khuyến khích các người lãnh đạo.


    c. Nơi các Môi trường:
      - Đào luyện những người lãnh đạo.Qua công tác nghiên cứu, học hỏi, Trường cung ứng tài liệu và giúp đào luyện; nhờ vậy tạo cho đức tin có chất lượng, giúp cuộc sống được thấm nhuần tác phong Kitô giáo, và mang lại sự hữu hiệu cho công tác tông đồ cá nhân và cộng đồng.
     - Từ hiểu biết đến tình yêu; từ tình yêu đến đức tin và từ đức tin đến cuộc sống. 
     - Truyền đạt  kiến thức để người lãnh đạo có thể sống xứng hợp với giáo huấn của Giáo Hội. 
     - Như thế, mục tiêu của Trường Lãnh Đạo là đào luyện những người lãnh đạo cho toàn bộ Phong Trào.
     - Trường đào tạo những người lãnh đạo được trang bị đầy đủ về kỹ thuật và tu đức, không đơn thuần để điều hành các Khóa Cursillo, mà chính yếu là để làm dậy men môi trường trong Giáo Phận
     - Trường Lãnh Đạo không chỉ để học hỏi về Phong Trào Cursillo - mục tiêu của Trường là đào luyện những người lãnh đạo sống thâm sâu vững vàng những điều căn bản để trở nên một Kitô hữu đích thực.
    - Trường Lãnh Đạo là dụng cụ của Phong Trào nhằm giúp những người lãnh đạo Cursillo phát huy tiến trình đào luyện tâm linh của họ, khai triển ý hướng của Phong Trào và sự hiểu biết về mục tiêu cùng sách lược của Phong Trào Cursillo.
    - Trường là nơi các vấn nạn được trình bày rõ ràng và được nghiên cứu để tìm một giải pháp cụ thể.
    - Trường giúp một cách hợp lý, làm cho lý thuyết và thực hành được thuận tiện để các thành viên tham gia Trường Lãnh Đạo nắm vững khi dự tính đóng góp phần chủ động trong một khóa Cursillo.
   Vì thế, để hiểu biết và tha thiết với mục tiêu của Trường Lãnh Đạo, chúng ta là những thành phần lãnh đạo trước hết phải thấu triệt mục tiêu và sách lược của Phong Trào.
 
Sau phần trình bày nội dung trên do anh Phê rô Vũ Đình Định phụ trách, các thành viên đã trao đổi cùng chia sẻ đề tài này. Hiểu rõ hơn thế nào là một Ki tô hữu đích thực và mục đích của TLĐ.
 
Phần sinh hoạt các Khối, do các Khối trưởng vắng, nên chỉ có thông báo cho các sinh hoạt sắp tới của phong trào:
 
Khối Tiền:
    - Bắt đầu nhận đơn "Bảo trợ ứng viên" từ các thành viên TLĐ và các Nhóm thân hữu.
    - Ghi danh tham dự khóa CLW 1. (chị Maria Tuyết Phượng)
    - Thứ Ba tuần tới Khối Tiền sẽ sinh hoạt và gặp gỡ cha Tuyến tại giáo xứ Nam Thái.
 
Khối Khóa 3N:
    - Công việc chuẩn bị Khóa 3N cho khóa năm tới vẫn đang tiếp tục.
 
Khối Hậu: anh Tiến_ Khối trưởng (vào sau do bận công việc)
    - Thông báo về Ultreya tổ chức vào 20/7 tại giáo xứ Nam Thái.
    - Đã tổ chức buổi sinh hoạt cho nhóm trẻ N.33 tại TTMVGp. Dự kiến lần sau sẽ tổ chức tại Long An.
 
TLĐ:
   - Đề nghị các nội dung sinh hoạt của Ptr nên đưa ra tại TLĐ để thảo luận trước khi quyết định.
   - Nên tạo điều kiện cho Nhóm N.33  đồng hành cùng với Ptr như tham dự Ultreya (Không nên tổ chức sinh hoạt như một Ultreya riêng biệt). Và tuyển chọn thành viên trong N.33 tham gia tại TLĐ thì sau này mới có thể tiếp nhận sứ vụ của Ptr từ những người đi trước.
 
Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 20g15 cùng ngày.
 
Thay mặt TLĐ,
 
 
Một số hình ảnh buổi sinh hoạt tối 8/7/2019
 
Anh Vũ Đình Định chia sẻ nội dung kỹ thuật
 
 
 
 

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác