Sinh hoạt TLĐ

Buổi Sinh hoạt TLĐ ngày 5/8/2019

Thưa quý cha và anh chị Trường lãnh đạo (TLĐ),
Tóm tắt nội dung chia sẻ kỹ thuật: "Làm thế nào để hình thành TLĐ"_(P.2 tt); trg 37-39:

Phương pháp:

Tiêu chuẩn tuyển lựa:
- Kính sợ Cursillo thật sự:
  * Sợ có cuộc sống thấp kém hơn chân lý được tuyên xưng.
  * Sợ thành chướng ngại hơn là máng dẫn ơn sủng,.....(Chương 6 - Cẩm nang Lãnh đạo).
- Hoạt động tông đồ được xác định không qua hành động mà qua lòng mong ước muốn đạt đến những điều thật sự hiện thực.

Diễn tiến sinh hoạt của Trường

- Sinh hoạt của Trường sẽ được tiến hành sau khi có các thành viên được mời gọi, tuyển lựa hay tự nguyện. (Đối với các giáo phận mới có hình thành phong trào Cursillo).
- TLĐ là một cơ cấu thiết yếu cho Phong trào Cursillo, nhưng cơ cấu tổ chức và sinh hoạt của trường không theo một quy luật nào nhất định. Không có một giáo trình hay một thời khóa biểu ấn định trước. Do đó, không có TLĐ nào giống TLĐ nào. (NTTNT 557-560)
- Người lãnh đạo nên gặp nhau hàng tuần để trở nên một Cộng Đồng Kitô.
- Linh hướng sẽ phụ trách phần Tín lý
- Một Cursillista thành viên TLĐ đã được chuẩn bị trước sẽ trình bày về phần kỹ thuật, hay một rollo.
- Trình tự của một buổi sinh hoạt TLĐ sẽ được nhắc lại trong kỳ tới.

Tuyển chọn thành phần lãnh đạo:
    * Tuyển chọn toán trợ tá,Trưởng Khóa,.. trước khi mở Khóa cuối tuần (khóa 3N) từ những thành viên TLĐ.  
    * Thành viên BPV được tuyển chọn từ các thành viên đang sinh hoạt TLĐ.

Sau phần trình bày của anh Giuse tạ Ngọc Tiến về phương pháp của TLĐ đến phần các Khối báo cáo:

Khối Tiền: anh Đoàn đại diện
+ Chương trình sinh hoạt của Khối với cha linh hướng đồng hành tại nhà xứ Nam Thái vào 19g30-20g30 thứ Ba, tuần hai hằng tháng. Sẽ được cập nhật về kỹ thuật của Khối Tiền trước khi chọn môi trường và đến với các nhóm thân hữu mời gọi giới thiệu ứng viên cho khóa 3N năm 2020.

Khối Khóa 3N: chị Bích Huyền_ Trưởng Khối.
+ Khóa cuối tuần năm 2020 sẽ được tổ chức vào tháng Năm tại Benjamin từ thứ Năm đến Chúa nhật:
   * Từ ngày   7 đến 10/5 : Khóa #23 Nam.
   * Từ ngày 14 đến 17/5 : Khóa #24 Nữ.

Khối hậu: anh Tiến_ Trưởng Khối.
+ 17/8 Ultreya tại TTMVGp do các chị khóa #04 phụ trách.
+ 24/8 Sinh hoạt Nhóm trưởng và mời gọi các anh chị TLĐ tham gia

Buổi sinh hoạt kết thúc lúc 20g10

Thay mặt TLĐ,
GB.DucHo@ng

Một số hình ảnh

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com