Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Ca-ta-ri-na Si-ê-na

 Nhân dịp lễ Thánh Ca-ta-ri-na, đồng trinh, tiến sĩ (29/04)

Catarina03

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Chị:

1/ Ca-ta-ri-na Nguyễn Ngọc Thu #2

2/ Ca-ta-ri-na Võ Kim Hạnh #6

3/ Ca-ta-ri-na Nguyễn thị Điệp #10

4/ Ca-ta-ri-na Phạm Thị Phương Ngọc #12

5/ Ca-ta-ri-na Lê Oanh (#500)

6/ Ca-ta-ri-na Lê Thị Ký #2PD


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com