Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Mác-cô

Nhân dịp lễ Thánh Mác-cô - tác giả Tin Mừng (25/04)

ThanhMacco2

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý anh:

1 Mác-cô Ernest Lương Huỳnh Ngân #16Paris

2 Mác-cô Nguyễn Phước Lộc #11SG

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com