Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Vinh Sơn

Nhân dịp lễ Thánh Vinh Sơn (05/04)

ThanhVinhson01

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Anh:

 

1 Vinh-sơn Bùi Tế Mỹ #1 - Đã về nhà Cha ngày 25/03/2015

2 Vinh-sơn Nguyễn Văn Xài #1

3 Vinh-sơn Trương Hùng Cường #3

4 Vinh-sơn Lê Hoàng Đoàn #3

5 Vinh-sơn Nguyễn Hoàng Đoạt #3

6 Vinh-sơn Nguyễn Vinh Quang #5

7 Vinh-sơn Nguyễn Tuấn Anh #7

8 Vinh-sơn Nguyễn Duy Khánh #7

9 Vinh-sơn Võ Thiện Nhân #7

10 Vinh-sơn Lưu Hoàng Phúc #7

11 Vinh-sơn Nguyễn Mạnh Quát #7

12 Vinh-sơn Nguyễn Đức Thắng #9

13 Vinh-sơn Lê Hoàng Hoàn Thành #9

14 Vinh-sơn Phan Bá Thuận #9

15 Vinh-sơn Cao Dương Hồng #13

16 Vinh-sơn Phạm Quý Anh #16

17 Vinh-sơn Tôn Thất Tùng Hải #16

18 Vinh-sơn Ma-ri-a Nguyễn Công Lý #16


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com