Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh I-sa-ve (31/05)

Nhân dịp lễ Thánh I-sa-ve (31/05)

Isave01

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Chị:

1 I-sa-ve Nguyễn Thị Lệ #2

2 I-sa-ve PosVary Kim Huệ #8

3 I-sa-ve Nguyễn Thị Nở #8

4 I-sa-ve Võ thị Chính #10
Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com