Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh An-tôn Pa-đô-va (13/06)

Nhân dịp lễ Thánh An-tôn Pa-đô-va,
linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (13/06)

AntonPadua02

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Anh:

1 An-tôn Lê Minh #1

2 An-tôn Nguyễn Xuân Thanh #1

3 An-tôn Lê Tuấn Tấn #3

4 An-tôn Nguyễn Văn Tuynh #3

5 An-tôn Phan Quang Thịnh #11

6 An-tôn Trần Ngọc Hồ #13

7 An-tôn Nguyễn Anh Vũ #16

 


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Tiến Tạ 19:16 13-06-2017
Chúc mừng Bổn mạng quý anh.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com