Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả (24/06)

Nhân dịp Lễ Thánh Gio-an Tẩy Giả,
(24/06)

john baptist01

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Anh:

1 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phan Hùng #1

2 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Minh Khai #1

3 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Minh Tâm #1

4 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thủy #1

5 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Trí #1

6 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thế Vịnh #1

7 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Đức Hoàng #3

8 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Hoàng Thế Quân #3

9 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Quang Trung #3

10 Gio-an Bao-ti-xi-ta Kim Văn Đang #5

11 Gio-an Bao-ti-xi-ta Phạm Lương Hùng #5

12 Gio-an Bao-ti-xi-ta Trần Ngọc Sang #5

13 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Thanh Lâm #7

14 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Tấn Lợi #7

15 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Minh Đại Vũ #7

16 Gio-an Bao-ti-xi-ta Võ Quang Huy #9

17 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thứ #9

18 Gio-an Bao-ti-xi-ta Nguyễn Văn Thịnh #11

19 Gio-an Bao-ti-xi-ta Lê Đình Phùng #16

 


Ý kiến bạn đọc  

0 # Ngọc Tiến Tạ 41:21 24-06-2017
Chúc mừng Bổn mạng quý anh Gio-an Bao-ti-xi-ta.
Trả lời | Trả lời với trích dẫn | Trích dẫn

Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com