Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Hai Thánh Phê-rô và Phao-lô Tông đồ (29/06)

Nhân dịp Lễ Hai Thánh Phê-rô & Phao-lô Tông đồ
(29/06)

pherophaolo2

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Cha & quý Anh:

 

1 Phê-rô Lê Danh Ích #1

2 Phê-rô Nguyễn Văn Lành #1

3 Phê-rô Nguyễn Vĩnh Minh #1

4 Phê-rô Võ Hùng Minh #1

5 Phê-rô Nguyễn Minh Định #1PD

6 Phê-rô Đặng Ngọc Đoàn #3

7 Phê-rô Nguyễn Văn Giáo #3 Lm Linh hướng

8 Phê-rô Nguyễn Thế Hoằng #3

9 Phê-rô Vĩnh Phúc #3

10 Phê-rô Nguyễn Minh Trung #3

11 Phê-rô Phạm Thanh Xuân #3

12 Phê-rô Nguyễn Phước Hậu #5

13 Phê-rô Nguyễn Trọng Hùng #5

14 Phê-rô Phan Tưởng Thiên Long #5

15 Phê-rô Pham. Đình Thuận #5

16 Phê-rô Nguyễn Minh Trí #5

17 Phê-rô Nguyễn Hoàng Nam #7

18 Phê-rô Nguyễn văn Ngư #7

19 Phê-rô Trần Quốc Hùng #9

20 Phê-rô Nguyễn Hồng Phước #9

21 Phê-rô Nguyễn Vũ Anh Tuấn #9

22 Phê-rô Nguyễn Hoàng Châu #11

23 Phê-rô Nguyễn Hữu Hào #11

24 Phê-rô Nguyễn Văn Lượng #11

25 Phê-rô Ma-ri-a Võ Minh Quang #11

26 Phê-rô Lê Việt Tân #11

27 Phê-rô Nguyễn Ngọc Thành #11

28 Phê-rô Lê Đức Toàn #11

29 Phê-rô Phạm Bình #13

30 Phê-rô Vũ Đình Định #13

31 Phê-rô Lý Mạnh Hiếu #13

32 Phê-rô Nguyễn Văn Hoàng #13

33 Phê-rô Đỗ Tiến Sĩ #13

34 Phê-rô Nguyễn Thanh Nhiệm #13 Lm

35 Phê-rô Hồ Ngọc Linh #16

1 Phao-lô Nguyễn Thế Hùng #1

2 Phao-lô Tống Kim Long #1 RIP

3 Phao-lô Nguyễn Văn Tuấn #1

4 Phao-lô Nguyễn Xuân Vượng #3

5 Phao-lô Hoàng Anh Quân #5

6 Phao-lô Phùng Thiện #5

7 Phao-lô Nguyễn Hữu Hải #7

8 Phao-lô Nguyễn Đức Huy #7

9 Phao-lô Nguyễn An Nhật Long #7

10 Phao-lô Bùi Phi Thanh #7

11 Phao-lô Nguyễn Xuân Dũng #9

12 Phao-lô Ngô Viết Sơn #9

13 Phao-lô Nguyễn Huy Hoàng #11

14 Phao-lô Nguyễn Phong Phú #11 Lm Đồng hành

15 Phao-lô Phạm Văn Lộc #13

16 Phao-lô Nguyễn Quốc Hưng #435USA Lm Đồng hành


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com