Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Tô-ma Tông đồ (03/07)

 Nhân dịp Lễ Thánh Tô-ma Tông đồ
(03/07)

Thomas apostle1

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Anh:

1 Tô-ma Tông đồ Phan Đào #7

2 Tô-ma Tông đồ Lê Văn Hiệp #9

3 Tô-ma Tông đồ Nguyễn Quốc Thịnh #11

4 Tô-ma Tông đồ Trần Văn.Đức #3NT

5 Tô-ma Tông đồ Nguyễn Mạnh Hùng #16

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com