Tin tức - Sự kiện

Chúc mừng bổn mạng: Lễ Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti (06/07)

Nhân dịp lễ Thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti (06/07)

Goretti02

Phong trào Cursillo Sài Gòn
Chúc Mừng Bổn mạng quý Chị:

1 Ma-ri-a Gô-rét-ti Nguyễn Lan Anh #2

2 Ma-ri-a Gô-rét-ti Trần Ngọc Thiên Hương #8

3 Ma-ri-a Gô-rét-ti Trương Thị Thúy Nga #15


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com