Tin tức - Sự kiện

Thánh lễ nhận sứ vụ Tân Chánh xứ Khiết Tâm của cha LH Phê-rô

"Cha chánh xứ có bổn phận thánh hóa cộng đoàn tín hữu, được trao phó cho mình giúp họ gắn bó với Đức Kitô. Giúp họ trở nên môn đệ của Đức Kitô. Xây dựng cộng đoàn giáo xứ trong hiệp nhất và yêu thương."

Linh mục Giuse Bùi Công Trác, GĐ Đại chủng viện Thánh Giuse (DCV), đã chia sẻ vai trò của linh mục chánh xứ như trên, trong thánh lễ nhận chức Tân chánh xứ của cha Phê-rô Nguyễn Văn Giáo (SOLT). Thánh lễ bắt đầu lúc 17g30 do Đức Tổng Giám mục Phao-lô Bùi Văn Đọc chủ sự. Đồng tế có cha Giu-se Giám đốc ĐCV, cha Giu-se Hạt trưởng hạt Chí Hòa, các cha trong và ngoài Hạt. Cùng đến hiệp lễ có HĐMV giáo xứ, các sơ, bà cố của cha tân chánh xứ cùng họ tộc, đại diện phong trào Cursillo và đông đảo cộng đoàn giáo xứ Khiết Tâm...

Bài và ảnh: Đức Hoàng

 

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com