Tư tưởng nền tảng

Hậu Cursillo 2

 

I.  Cursillo là một Phong trào Tông Đồ.

Chúng ta sẽ không thể thấu hiểu và nhận ra yếu tính và phương pháp của PT Cursillo nếu chúng ta không biết và không chấp nhận một cách đầy đủ, cũng như không hướng thẳng mọi thứ tới mục đích của nó.

Đồng thời chúng ta cũng sẽ không hiểu và cũng không nhận ra được sự quan trọng về cấu trúc Hậu Cursillonếu chúng ta không đặt nó vào mục đích của Phong trào.

A.  Mục Đích của Hậu Cursillo là thiết lập một Phong trào tông đồ, qua đó, giúp hình thành đời sống người Kitô hữu. Phong trào Cursillo không chỉ để có “một cuộc tĩnh tâm siêu đẳng” mà chính yếu là một Phong trào nhằm vào việc hình thành đời sống Kitô hữu. Trách nhiệm chính của những người lãnh đạo Cursillo không đặt vào các Khóa Cursillo, mà đặt vào sự giúp đỡ những anh chị em cursillista kiến tạo một cấu trúc đời sống Kitô trong môi trường của họ. Mục tiêu công việc của người lãnh đạo Cursillo không phải cho Khóa Ba Ngày, nhưng là làm sao để mang lại hiệu quả cho Phong trào.

B.  Thế nào là một Phong trào?

-    Nó là một cái gì đó kèm theo một sự hướng dẫn (để tiến tới một mục đích). Nó cho thấy trong bất cứ trường hợp nào, đều có thể tiến tới một điều nào đó và đang cố hoàn thành một cái gì đó.

-    Nó mang tính chất liên tục, rộng mở từ từ. Hành động ngắt quãng thì không được gọi là Phong trào.

-    Một Phong trào gồm những người nam và nữ liên kết với nhau (liên tục) để hoàn thành một điều gì đó (chỉ thị, huấn thị).

Lưu ý: Một Phong trào không phải là một cơ cấu tổ chức (cho dù nó có thể mang một hình thức tổ chức nào đó). Có nhiều cách để liên kết mà không cần phải tổ chức. Người cursillista cần liên kết với nhau nhưng không có nghĩa là họ được tổ chức để cùng làm việc với nhau.

C.  Đâu là sự cần thiết để Phong trào đạt hiệu quả?

Hầu hết các Phong trào đều có những khó khăn để trở thành một Phong trào thay đổi trần thế một cách hiệu quả, tỉ như: Phong trào hòa bình và nhân quyền, Phong trào nghi lễ v.v.

Có một số đòi hỏi để một Phong trào có thể đạt được thành công:

-   Mục đích phải rõ ràng và nó tạo sự thúc đẩy đối với những thành viên của Phong trào.

-   Đủ lượng số thành viên tự ủy thác và sẵn lòng hình thành theo mục đích, sách lược, tinh thần và phương pháp của Phong trào.

-   Có một đường lối kết hiệp những dị biệt để hình thành một Phong trào hợp nhất, thành viên biểu lộ được sức mạnh, lòng can đảm cũng như những ý tưởng và những kiến thức mới mẻ phát sinh từ mỗi người.

-   Một tính chất rõ ràng được kiểm chứng bằng phương pháp cảm nghiệm về sự thay đổi trần thế, với những việc được thực hành mang tính đơn sơ bình dị của một con người bình thường.

-    Có một phương cách để thăng tiến, tiếp tục nhận sự ủy thác và quyết tâm đem lại hiệu quả cho Phong trào.

Lưu ý: Thỉnh thoảng có người đề cập đến vấn đề: người cursillista nên đi vào trần thế và không cần phải quanh quẩn bên cạnh những người cursillista khác. Lời bình phẩm này cho thấy sự kém nhận thức về cách thức mang lại sự khích lệ và nâng đỡ, cũng như thiếu hiểu biết về cách hình thành một cấu trúc vững chắc để trở nên một Kitô hữu có tác dụng hiệu quả nơi trần thế.

Người cursillista đến bất cứ nơi đâu như là men mà không có sự hỗ trợ đỡ nâng thì họ sẽ nhanh chóng bị nản chí và bỏ cuộc, nó trở thành một phần của vấn nạn hơn là một phần của giải pháp. Và rồi sự quan tâm để kiên trì trong hành động qua vai trò người Kitô hữu của họ, thật chẳng còn gì để đáng nói đến.

D.  Giải pháp: Để có một Phong trào hiệu lực, cần thiết là mang lạisự thống nhất cho Phong trào: có một nơi để kết giữ anh chị em lại với nhau, giúp đỡ và hỗ trợ nhau, để giữ sáng mục đích, nuôi dưỡng và thúc đẩy sự thăng tiến. Đây là những gì mà Ultreya được trù định, người cursillista cần tụ họp hàng tuần, qua sự tụ họp này, người cursillista đã hình thành một Phong trào.

II.  Cursillo được trù định trở thành một Phong trào.

Hậu Cursillo quan trọng hơn Khóa Cursillo.

  1. Cursillo không nhằm “thúc bách” người ta trở nên thánh, trở nên tông đồvà rồi để họ lúng túng thiếu sự nâng đỡ. Cursillo nhằm không chỉ để trở thành phương tiện thúc bách bản thân mà còn cho họ những nâng đỡ cần thiết để họ trở nên tông đồ tiềm năng thay đổi môi trường họ đang hiện diện.
  2. Cursillo là một Phong trào được kêu gọi làm dậy men môi trường bằng tinh thần Phúc Âm. Khái niệm “Cấu Trúc Đời Sống Kitô Hữu” mang một định nghĩa chung là đem tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào môi trường, là chuyển đạt tinh thần Kitô vào xã hội. Ba ngày Cursillo không đủ để làm việc này, ba ngày chỉ là một giai đoạn của Phong trào, một giai đọan không phải là giai đoạn quan trọng nhất.
  3. Khóa Cursillo chỉ cung cấp cho ta:

-    Một sự hiểu biết về đời sống ân sủng, nhận thức: đây là điều quan trọng trong đời sống, một sự gặp gỡ Chúa Kitô để ta sống đời sống đó một cách nhiệt thành.

-    Một cảm nhận về giáo hội là nhiệm thể của Chúa Kitô, một cộng đồng Kitô hữu, nhờ đó chúng ta có thể hiểu thấu đáo hơn khi nghe về từ “Giáo Hội”.

-    Một nhận thức về sự cần có những người nam nữ vì Chúa Kitô, một ước muốn đem người khác về với Người, và một viễn tượng về việc làm thế nào để hình thành đời sống Kitô hữu trong môi trường.

Những điều này cần cho các tham dự viên thấy nó có thể thực hiện trong chương trình Hậu Cursillo.

  1. Khóa Cursillo chính yếu là một sự giới thiệu về Hậu Cursillo. Cursillo không chấm dứt sau khóa học, mục đích của nó là mang anh chị em tới mối liên hệ mà mối liên hệ này giữ họ sống trong Chúa Kitô, trong ý thức và thăng tiến. Những gì được truyền đạt trong Khóa Cursillo phải được bảo dưỡng trong suốt quãng đời còn lại của họ. Không, không phải chỉ bảo dưỡng mà còn phải làm cho nó thăng tiến. Chúng ta phải tạo cho đời sống là một Khóa Cursillo bất tận.

Mục đích chính yếu và vĩnh cửu của Hậu Cursillo, trên hết là để canh tân, tăng tốc và hoàn thành việc hoán cải nơi mỗi người, những người đã có cảm nghiệm về Khóa Ba Ngày. Sự hoán cải này là một tiến trình thăng tiến không bao giờ dứt, và kết quả của sự thay đổi môi trường sẽ tỷ lệ với mức độ hoán cải của chính chúng ta.

Hậu Cursillo quan trọng hơn Khóa Cursillo. Sự thật thì Hậu Cursillo là lý do để có Khóa Cursillo. Hội nhóm đầu tiên đã có trước cả Khóa Cursillo đầu tiên.

-    “Quy định Hậu Cursillo quan trọng hơn Khóa Cursillo đã được đưa ra thảo luận và quyết định”.

-    “Chúng ta phải luôn nhớ rằng Hội Nhóm không được tiến hành để có người tham dự Khóa Cursillo. Nhưng Khóa Cursillo được tiến hành là để có người làm thành Hội Nhóm. Và Khóa Cursillo chỉ trở thành một phương tiện tốt nhất nếu chúng ta biết đặt linh hồn vào mức độ cần thiết để bắt đầu hình thành Hội Nhóm(Eduardo Bonnin.)

Do đó Khóa Cursillo chỉ nên tổ chức khi đã có một chương trình Hậu Cursillo sẵn sàng để người tân cursillista tham gia. Nếu mỗi tân cursillista không tìm ra sự giúp đỡ cần thiết về sự kiên trì trong Hậu Cursillo thì điều này cho thấy chúng ta đã quá vội vã. Chúng ta phải coi Hậu Cursillo là yếu tố chính của Phong trào. Quá vội trong việc mở Khóa chứng tỏ chúng ta thiếu hiểu biết về Hậu Cursillo cũng như về mục đích của Phong trào.

III. Cấu trúc về Hậu Cursillo

“Hậu Cursillo là phương tiện cộng đồng (Nhóm, đại hội Ultreya, v.v...) được dự liệu, nhằm gia tăng và trợ giúp việc canh tân và thực thi đời sống Kitô hữu, đã được khởi sự trong Khóa 3 Ngày, ngõ hầu cho cá nhân và nhóm trở nên như men của tinh thần Phúc Âm trong cộng đồng Giáo Hội và trần thế, cùng các cơ cấu ngoài đời một cách tổng quát.” (TTNT #447)

  1. Trong chương trình Hậu Cursillo chúng ta có sự hướng dẫn về đàng thiêng liêng, có hội nhóm và ultreya để giúp các cursillista nối kết với nhau trong Phong trào.

-    Việc hướng dẫn về đàng thiêng liêng (việc linh hướng) giúp cho thành viên của Phong trào có một đời sống thiêng liêng sâu xa hơn.

-    Nhóm thân hữu cung cấp một phương cách hình thành những cộng đồng Kitô với mục đích nâng đỡ nhau và cải hóa các môi trường.

-    Ultreyalà phương tiện Phong trào Cursillo dùng để nối kết mọi cursillista lại với nhau, là nơi làm sáng tỏ mục đích của Phong trào, thanh lọc sự tự hiến và khai thông toàn bộ Phong trào.

Cả ba phần kể trên của phương pháp Hậu Cursillo đều quan trọng để người cursillista làm công việc thay đổi trần thế.

Nếu một người không chấp nhận việc hướng dẫn thiêng liêng, thì việc sùng đạo, học đạo và hành đạo của họ dễ dàng mất hiệu lực cũng như giảm thiểu sự thăng tiến trong tâm hồn.

Nếu Hội Nhóm tách ly khỏi sự chăm nom của Cộng Đồng Ultreya thì tinh thần dâng hiến của Nhóm sẽ giảm sút, nỗ lực truyền bá Tin Mừng của họ giảm đi sự dũng cảm, thiếu tập trung trên những nguyên tắc cơ bản. Giữ sự tập trung vào mục đích của Phong trào là điều cần thiết nếu môi trường sống của chúng ta cần thay đổi.

  1. Để có thể đánh tan ảo tưởng: Nhiều người ở Hoa Kỳ đã không cho Cursillo là một Phong trào và có cảm tưởng rằng sự rực rỡ của phương pháp Cursillo đang có cơ tàn lụi. Những người này thật ra đã không tìm kiếm một sự hướng dẫn về đời sống thiêng liêng, họ cảm thấy thất vọng trong Hội Nhóm và Ultreya, vì vậy họ đã chối bỏ một Hậu Cursillo nghiêm chỉnh hoặc tìm cách thay đổi nó. Và đó là lý do khiến Cursillo không thành công.

“Những tài liệu về Phong trào Cursillo Công Giáo rất ít được học hỏi. Những điều trình bày về Hậu Cursillo thường được đón nhận một cách rất hời hợt … và nó dẫn đến những ảo tưởng sai lầm. Đó là lý do chính khiến các buổi hội nhóm và các buổi ultreya không sinh hoa trái; và nó cũng dẫn đến ý tưởng thay thế hoặc biến đổi phương pháp chính thống của Phong trào.” (Question & Problem)

Cũng giống như Khóa Cursillo, việc linh hướng, hội nhóm và ultreya phải được hiểu biết. Nhiều cursillista tại Hoa Kỳ không có cảm nghiệm và hiểu biết trong vấn đề linh hướng, về nhóm thân hữu (Nhóm thường xuyên) hoặc về một Cộng Đồng Kitô đầy mãnh liệt này (Ultreya); do đó họ không biết họ đang chối bỏ những gì.

(Trích từ tài liệu khóa hội thảo lãnh đạo cấp I)


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com