Tư tưởng nền tảng

Mục đích của phong trào Cursillo

 

Phong Trào ra đời trong bối cảnh lìa xa Chúa, chạy theo vật chất, ích kỷ, tất nhiên nó phải có một mục đích trái ngược lại với trào lưu ấy. Nói rõ hơn, Phong Trào ra đời với mục đích ‘Phúc Âm Hóa’ Thế Giới, thực ra mục đích này cũng là mục đích của Giáo Hội, nên Phong Trào được định nghĩa là một Phong Trào của Giáo Hội.

 

Giáo Hội Phúc Âm Hóa bằng cách đem Tin Mừng đến cho nhân loại qua những môi trường sống dị biệt trong xã hội, cố gắng cải hóa lương tâm cá nhân cũng như tập thể. Như vậy, mục đích chính yếu của việc Phúc Âm Hóa là làm sao cho tinh thần Phúc Âm tức là chính lời Chúa dạy đi vào tận tâm tưởng con người và vào các cơ chế của xã hội để nhân loại được sống trong hạnh phúc đích thực.

Trong Tổng Huấn Phúc Âm Hóa Thế Giới hôm nay Ðức Thánh Cha Phaolô VI đã dạy: Ðối với Giáo Hội, Phúc Âm Hóa là đem Tin Mừng đến tất cả các môi trường nhân loại. Nhờ vào ảnh hưởng mình, Giáo Hội biến đổi và canh tân nhân loại. Nhưng chúng ta sẽ không có một nhân loại mới nếu không có những người được đổi mới qua Phép Rửa và qua lối sống Tin Mừng.

Phong Trào chủ trương rằng mỗi thành viên của mình (Cursillista) cố gắng là men là muối tại môi trường sống của chính mình, để rồi tinh thần Phúc Âm thấm nhập vào xã hội và nhiều môi trường như thế hợp lại sẽ có sức đổi mới thế gian.

Phong Trào không chỉ đề ra mục tiêu mà còn đưa ra một phương cách để thực hiện mục tiêu đó. Ðó chính là sách lược của Phong Trào.

SÁCH LƯỢC CỦA PHONG TRÀO CURSILLO

Trong mọi hoạt động, nếu muốn đạt được thành quả, cần phải có kế hoạch để biến thành hành động. Phong trào Cursillo muốn bảo đảm cho mọi hoạt động của mình được hữu hiệu và đạt mục tiêu nên đã đề ra một sách lược để phối hợp các hoạt động của phong trào.

Sách lược Cursillo là kế hoạch toàn bộ về những hoạt động của phong trào gồm ba giai đoạn: tiền Cursillo, khóa Cursillo và hậu Cursillo nhằm đạt mục tiêu là làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường nhờ những người lãnh đạo trong các môi trường đó. Nói một cách khác, sách lược của phong trào nhằm tìm kiếm đường lối hữu hiệu nhất để sử dụng phương pháp của mình bằng cách cân nhắc, thích ứng, đặt ưu tiên và động viên được tất cả những tài nguyên có sẵn để thể hiện chủ đích đặc biệt của mình.

Mục đích tối thượng của Phong trào Cursillo là làm dậy men Tin Mừng trong các môi trường và được thực hiện bởi: 1) những người có ảnh hưởng tự nhiên đối với mỗi môi trường; 2) những người biết cố gắng và cùng nhau sống những điều căn bản để trở thành Kitô hữu; và 3) những chứng nhân Tin Mừng để tác động đến sự hoán cải nơi người khác.

Như vậy, để hoàn thành mục tiêu đặc thù của phong trào, các tác nhân được chọn lựa như là một phần tử của nhóm - không phải là một cá nhân riêng rẽ - đóng vai trò nòng cốt trong môi trường của họ để hun đúc tinh thần Kitô hữu và Kitô hóa môi trường của họ nhờ Chúa Thánh Thần.

Trong công tác mục vụ cấp giáo phận hay quốc gia, phong trào hình thành kế hoạch riêng của mình cho việc Phúc Âm hóa hướng về môi trường. Những yếu tố trong kế hoạch mục vụ này là: 1) nghiên cứu, chọn lựa môi trường và tuyển lựa ứng viên từ những môi trường đó; 2) tuyển chọn ban trợ tá để hướng dẫn khóa học; 3) tạo bầu không khí thuận lợi trong khóa học với ý hướng chuẩn bị cho ngày thứ tư; 4) đưa ứng viên trở lại môi trường, đồng hành với họ, giúp họ giữ mãi lòng hăng say và chuẩn bị cho họ lãnh nhận những công tác Phúc Âm hóa; 5) liên kết các thành viên trong các nhóm nhỏ và nối kết các nhóm nhỏ này với nhau.

Sau khi lược qua định nghĩa, mục đích và yếu tính của sách lược; ta tìm hiểu 7 nguyên tắc căn bản trong sách lược của phong trào:

1. Sự mầu nhiệm của Palanca: 

Mọi hoạt động của Cursillo đều phải trông cậy vào ân sủng của Thiên Chúa và đây là bước căn bản đầu tiên làm nền tảng cho tất cả những nỗ lực của con người. Để đón nhận ơn Chúa, ta phải cầu nguyện hết lòng, trong sự khiêm nhường, tin tưởng và liên tục. Không có Chúa chúng ta không làm gì được, vậy trước hết ta phải xác nhận vị thế ưu tiên mà sách lược của phong trào dành cho Palanca cá nhân cũng như cộng đồng.

2. Chọn lựa những môi trường: 

Ta cần phân biệt và đặt ưu tiên cho những môi trường nào khẩn cấp, cần Phúc Âm hóa trước.
3. Xâm nhập những môi trường: 

Cursillo chọn phương thức xâm nhập môi trường qua hoạt động của một nhóm Kitô hữu hay một cộng đồng Kitô hữu.

4. Tìm kiếm và tuyển chọn những người nồng cốt: 

Giai đoạn thứ hai là tìm kiếm những người nồng cốt, có ảnh hưởng trên môi trường để phát triển công tác Phúc Âm hóa.

5. Chuẩn bị cho các ứng viên: 

Giai đoạn kế tiếp là chuẩn bị đầy đủ trước cho những người nòng cốt bằng cách đánh động lòng khao khát gặp gỡ với chính mình, với Chúa, với những Kitô hữu khác và với thế giới. Nói cách khác là lòng ao ước một sự hoán cải toàn diện để dẫn họ tới một quyết định thuận lợi cho việc tham dự khóa học.

6. Cảm nghiệm khóa tĩnh huấn Cursillo

Giai đoạn thứ tư là mời gọi các ứng viên tham dự khóa Cursillo và đồng hành với họ ngay từ giây phút đầu khi họ mới bước chân vào khóa học và phải làm sao cho khóa học để lại một dấu ấn không thể phai nhòa trong cuộc đời còn lại của họ. Như vậy khóa học phải tạo được nơi khóa sinh một sự cải đổi trọn vẹn, một sự chọn lựa nhiệt thành, một sự thay đổi nội tâm có sức thấm nhiễm vào mọi lãnh vực của cuộc sống hàng ngày và một thôi thúc nên thánh và làm tông đồ trong môi trường.

7. Đồng hành sau khóa học

Giai đoạn thứ năm là sát cánh với những người đã tham dự khóa học trong cuộc hành trình ngày thứ tư trong kiên trì nhờ Hội nhóm và Ultreya để mãi mãi dấn thân trong môi trường Phúc Âm hóa đã lựa chọn.

Văn phòng Điều hành và Trường Lãnh Đạo cùng lãnh trách nhiệm lập kế hoạch và thi hành những công tác của phong trào bằng cách thực thi những kế hoạch mục vụ của giáo phận, cũng như quan sát những biến chuyển của xã hội để từ đó tìm phương cách cứu chữa.

Kết quả hình ảnh cho cursillo

Nguyễn Đức Tuyên

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com