Tư tưởng nền tảng

OMCC - Thư tín Tháng 06/2015

 

Thật cần thiết để chúng ta biết về lịch sử Phong Trào của mình hầu có thể nhận ra, duy trì và cập nhật đặc tính của mình, "nhớ về quá khứ với lòng biết ơn, để sống nhiệt tình với hiện tại và hướng đến tương lai với sự tin tưởng". Đó là cách để phát triển sự hiệp nhất và để đáp ứng sự canh tân mà Chúa Thánh Thần linh hứng theo nhu cầu của những người nam nữ trong thế giới của chúng ta hôm nay.

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com