Tư tưởng nền tảng

OMCC Thư tín tháng 09/2015

 

 ultreyaEU

Một lần nữa, bản tin của chúng ta lại có sự cộng tác của Nhóm quốc tế. Sự hợp tác làm phong phú thêm phần nội dung và tạo sự gần gũi hơn cho tất cả cursillista đối với các cơ cấu họ đại diện.

Trong bản tin kỳ này, chúng ta có sự đóng góp của Nhóm Quốc Tế Châu Âu (GECC) với bài viết dưới đây:

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com