Tư tưởng nền tảng

OMCC Thư tín tháng 11/2015

 

 

Trong tháng này, dựa trên những "Chuyên Từ" của cuốn Tư Tưởng Căn Bản mới, chúng ta xem lại nghĩa của một số từ ngữ quan trọng nhất trong PT Cursillo Kitô Giáo (MCC)

ĐẶC SỦNG (Charism)

Là một Ơn Sủng của Chúa Thánh Thần, trao quyền cho những ai đón nhận nó để xây dựng Giáo Hội, cho lợi ích của con người và cho những nhu cầu của trần thế (CCC 799). "Đặc Sủng được chấp nhận với lòng biết ơn của người tiếp nhận cũng như của tất cả các thành viên của Giáo Hội. Đặc Sủng là một ơn sủng tuyệt vời phong phú cho sức sống tông đồ và cho sự thánh thiện của toàn Nhiệm Thể Chúa Kitô "(CCC 800). Phán quyết về tính đích thực của Đặc Sủng thuộc về các đấng chăn chiên, những vị có thẩm quyền trong Giáo Hội (x LG 12).

Vui lòng click vào đây để xem chi tiết.

 


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com