PHONG TRÀO

Phong Trào Cursillo Sài Gòn sẽ tổ chức hai Khóa Cursillo tại Nữ Đan Viện Biển Đức, Q. Thủ Đức, Tp.HCM:

Khóa #17 (Nam): từ ngày 21 - 24 tháng 9 năm 2017
Khóa #18 (Nữ): từ ngày 28 - 30 tháng 9 & 1 tháng 10 năm 2017


Ông PHAO-LÔ PHẠM MẠNH TRANG, là bố Cursillista Ma-ri-a Phạm Thị Kim Phượng (#4SG), và là bố vợ Cursillista Mát-ti-nô Nguyễn Văn Đức (#1PD), đã được Chúa thương gọi về lúc 6g00 ngày 25/08/2017, hưởng thọ 83 tuổi.


Bà Ma-ri-a NGUYỄN THỊ BA, là mẹ Cursillista Tê-rê-sa Võ Thị Thùy Nga (#4SG), thuộc Nhóm Thân hữu Faustina, và là mẹ vợ Cursillista Giu-se Dương Tấn Phát (#3SG), thuộc Nhóm Thân hữu Thánh Linh đã được Chúa thương gọi về lúc 2g00 ngày 09/08/2017, thượng thọ 91 tuổi.


Caunguyen01Như đã thông báo tại Ultreya ngày 10/12/2016, PT Cursillo Sài Gòn chúng ta sẽ tổ chức mừng 50 năm với Thánh Lễ tạ ơn sẽ được Đức Tổng Giám Mục Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế vào sáng thứ Tư ngày 18 tháng 01 năm 2017 tại nhà thờ Tân Định.


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com