Lời Chúa CN

PHÚC ÂM CN II MÙA VỌNG - Năm B (Mc 1, 1-8) 10/12/2017

Alleluia, alleluia!

- Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng;
và mọi người sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. -
Alleluia.

----------------

"Hãy dọn đường Chúa cho thẳng."

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

 

1 Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa:

2 Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con.

3 Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.

4 Đúng theo lời đó, ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội.

5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giê-ru-sa-lem kéo đến với ông. Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan.

6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.

7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.

8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."

 

«Khởi đầu Tin Mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa» chỉ vài chữ này, cũng đủ nói lên tất cả mầu nhiệm Chúa Giê-su thành Na-da-rét. Người này, vốn là người. Là Chúa Ki-tô, Con Thiên Chúa, có nghĩa vừa là vua, vừa là Đấng Mê-si-a, Đấng sẽ hoàn tất lòng chờ mong của dân Ngài; nhưng thật sự cũng là Con Thiên Chúa và chính Ngài cũng là Thiên Chúa…Và những gì dân chúng chờ đợi, không chỉ được thực hiện mà còn vượt hẳn những gì ước mong. Kể từ đây, Tin Mừng theo Thánh Mác-cô sẽ triển khai câu đầu này.

«Tin Mừng», phải hiểu chữ này với tất cả sức mạnh của nó! Nghĩa là một «Tin vĩ đại», tin tuyệt vời. Theo từ nguyên học đó là «Phúc Âm». Thời ấy, một tin mừng lớn lao - như một vị vua được sinh ra hoặc một tin chiến thắng lớn - được gọi là phúc âm, Không phải các Thánh sử Mát-thêu, Mác-cô, Lu-ca và Gio-an chỉ vỏn vẹn viết tiểu sử Đấng Giê-su thành Na-da-rét. Đối với các ngài, đây là một Tin Mừng tuyệt vời, và tin ấy là Tin Mừng. Tin Mừng này các ngài không thể và cũng không muốn giữ riêng cho mình. Vì thế, các Thánh sử viết lại để nói cho toàn thế giới, cho các thế hệ tương lai: Đấng dân chúng chờ đợi đã đến, để cho đời sống và sự chết có một ý nghĩa, mở rộng chân trời, đem ánh sáng cho đôi mắt mù lòa, làm cho tai ta nghe được, cho tứ chi bại liệt chúng ta khởi động, và thách đố ngay cả sự chết. Đấy là một Tin Mừng!

Thánh Mác-cô, khác với Thánh Mát-thêu và Lu-ca, Tin Mừng không bắt đầu bằng tường thuật Chúa Giáng Sinh hay thời thơ ấu Chúa Giê-su. Ngài bắt đầu ngay bằng những lời rao giảng của ông Gio-an Tẩy Giả «…ông Gio-an Tẩy Giả đã xuất hiện trong hoang địa.» (Mc1, 4) Thánh Mác-cô trích ngay lời Tiên tri I-sa-i-a: «Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.» (c2,3) Các bạn hẳn còn nhớ câu này được trích từ sách Tiên tri I-sa-i-a thứ hai, sách bắt đầu bằng những lời tuyệt vời sau đây: «Thiên Chúa anh em phán: Hãy an ủi, an ủi dân Ta» (Is40, 1) Trái lại câu: «Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con» không phải từ Tiên tri I-sa-i-a, nhưng Thánh Mác-cô ngụ ý nhắc đến một điều rất thú vị, từ lời Tiên tri Ma-la-khi và một câu từ sách Xuất hành. Chúng ta sẽ trở lại chốc nữa.

Rất hiếm khi Thánh Kinh miêu tả y phục và thức ăn của một nhân vật nào! Sở dĩ Thánh Mác-cô nói đến ở đây hẳn phải có ý nghĩa gì. «Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.» (c6) Châu chấu và mật ong rừng là những thức ăn trong sa mạc, để nói lên đời tu khổ hạnh và nhắc lại những lời hứa; bởi vì từ trong sa mạc, khởi đầu cuộc phiêu lưu vĩ đại của Giao Ước với Thiên Chúa, đó là cách nói: «ông Gio-an Tẩy-giả đến là một cơ may cho anh em trở về sa mạc với những cuộc gặp gỡ Thiên Chúa. của anh em». Tôi thiết tưởng đấy là  lý do tại sao Thánh Mác-cô trích những lời chúng ta vừa đọc ấy.

Tiên tri Ma-la-khi viết: «Này Ta sai sứ giả của Ta đến dọn đường trước mặt Ta.» (Ml3, 1) Chúng ta đang trong viễn ảnh Ngày của Chúa, Và trong sách Xuất Hành có câu: «Này Ta sai thiên sứ đi trước ngươi, để giữ gìn ngươi khi đi đường, và đưa ngươi vào nơi Ta đã dọn sẵn» (Xh23, 20), điều này nhắc đến lúc thoát khỏi Ai-cập. Điều Thánh Mác-cô gợi lên chỉ trong vài chữ trong bài nàlà để ngụ ý nói, ông Gio-an Tẩy Giả đưa chúng ta từ Giao Ước lịch sử được kết với Thiên Chúa trong sa mạc của Xuất Hành, đến Giao Ước vĩnh viễn với Chúa Giê-su Ki-tô. Còn về áo lông lạc đà, đó là y phục Tiên tri cả Ê-li-a (2V1, 8); nhờ thế, từ xa có thể nhận ra ông. Qua việc này Gio-an Tẩy-Giả được xem như kế vì Tiên tri Ê-li-a. Phải chăng chúng ta thường nghe chính Tiên tri Ê-li-a sẽ đích thân xuất hiện để tiên báo Đấng Mê-si-a? Vì có câu trong sách Tiên tri Ma-la-khi: «Này Ta sai ngôn sứ Ê-li-a đến với các ngươi, trước khi Ngày của ĐỨC CHÚA đến, ngày trọng đại và kinh hoàng.» (Ml3, 23) Vì thế không lạ gì, có một sự sôi động chung quanh ông Gio-an Tẩy Giả. Ai biết được? Có thể Tiên tri Ê-li-a đến; điều này có nghĩa là Đấng Mê-si-a đã rất gần. (sự sôi động này chứng minh thời điểm ấy mọi người háo hức chờ đợi Đấng Mê-si-a). Dân chúng đông đảo chạy đến ông Gio-an Tẩy-giả, Thánh Mác-cô nói như thế, nhưng ông Gio-an không nao núng vì được ngưỡng mộ: Ông biết mình chỉ là một tiếng vang, một dấu chỉ tiên báo vị lớn hơn  mình sắp đến. Ông mạnh dạn đính chính với những ai cho ông là tiên tri Ê-li-a và ngài rút ra kết luận đơn giản: Đấng đến sau mà tôi thường rao giảng, lớn lao hơn tôi, đến nỗi tôi không xứng đáng cúi xuống mở giày cho Ngài.

Như Tiên tri Ê-li-a, như mọi ngôn sứ, ông Gio-an Tẩy giả kêu gọi hoán cải; cho những ai muốn thay đổi cuộc sống, ông để nghị chịu phép Rửa. Rửa tội theo tiếng Hy-lạp có nghĩa là dầm mình xuống nước. Không những chỉ rửa tay, như đạo Do Thái đòi hỏi trước mỗi bữa ăn, mà còn dìm cả thân xuống nước  để thể hiện lòng quyết tâm thanh tẩy cuộc sống (nên hiểu là quay lưng lại với mọi hình thức thờ phượng bụt thần). Trong vài tu viện thời ông Gio-an Tẩy Giả, người ta còn tắm dìm cả người, thanh tẩy mỗi ngày để thể hiện và duy trì ý nguyện hoán cải.

Nhưng ông Gio-an Tẩy Giả xác định rõ ràng, giữa phép rửa của ông và phép Rửa của Đấng Ngài loan báo là Đấng Ki-tô, có sự khác biệt lớn: «Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước» (c8) Đó là dấu hiệu anh em muốn có một đời sống mới. Cử chỉ của người làm phép rửa và động tác người nhận là những cử chỉ của con người. Trong lúc cử chỉ của Đấng Ki-tô là cử chỉ của Thiên Chúa: «Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần». (c8) Chính Thiên Chúa thay đổi dân Ngài.

Ở đây, chính quan niệm về thanh tẩy của chúng ta nên được hoán cải. Trước tiên, sự tinh tuyền không như chúng ta tưởng. Chúng ta nghĩ ngay lập tức đến trường hợp vô tội, đại loại như tinh tuyền thiêng liêng, và thanh tẩy là như làm cho sạch sẽ. Như có thể tắm rửa linh hồn. Trong thực tế, thanh tẩy trong ý nghĩa tôn giáo, có nghĩa giống như trong hóa học: Thân xác tinh tuyền là trong trạng thái không pha trộn. Trái tim (tấm lòng) tinh tuyền là chỉ biết hướng về Thiên Chúa. Một cách tự động, chúng ta nghĩ sự tinh tuyền là không lỗi phạm, sạch tội, một cách nào đó như trong sạch về mặt thiêng liêng. Làm như chúng ta có thể tắm rửa linh hồn. Thực ra, sự tinh tuyền theo ý nghĩa tôn giáo giống như trong hóa học: Một vật thể tinh tuyền là không có pha trộn. Một trái tim tinh tuyền, hoàn toàn hướng về Chúa, quay lưng lại với bụt thần [Như cách Thánh Gio-an nói về Chúa Giê-su trong phần Mở đầu Tin Mừng: «Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa,» (Ga1, 1)] Điều thứ hai, việc chúng ta được trở nên tinh tuyền không do từ ta, vì nó không thể ở trong tầm tay chúng ta, đó là công trình của Chúa. Để làm cho chúng ta tinh tuyền, ông Gio-an Tẩy Giả nói, Thiên Chúa sẽ cho chúng ta đầy Thần Khí Chúa. Chúng ta cứ để cho Thánh Thần Chúa tác động và nhận lấy ân sủng của Ngài.

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com