Lời Chúa CN

BÀI ĐỌC 2 CN II MÙA VỌNG - Năm B (2Pr 3, 8-14) 10/12/2017

"Chúng ta mong đợi trời mới đất mới."

Trích thư thứ hai của Thánh Phê-rô Tông đồ.

 

8 Anh em thân mến, một điều duy nhất, xin anh em đừng quên: đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.

9 Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ. Kỳ thực, Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.

10 Nhưng ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó, các tầng trời sẽ ầm ầm sụp đổ, ngũ hành bốc cháy tiêu tan, mặt đất và các công trình trên đó sẽ bị thiêu huỷ.

11 Muôn vật phải tiêu tan như thế, thì anh em phải là những người tốt dường nào, phải sống đạo đức và thánh thiện biết bao,

12 trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa và làm cho ngày đó mau đến, ngày mà các tầng trời sẽ bị thiêu huỷ và ngũ hành sẽ chảy tan ra trong lửa hồng.

13 Nhưng, theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi  trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.

14 Vì thế, anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.

 

« một điều duy nhất, xin anh em đừng quên » (c1) sở dĩ Thánh Phê-rô nói như thế, vì chúng ta có khuynh hướng hay quên điều mà ngài cho là thiết yếu! Điều ấy là: «đối với Chúa, một ngày ví thể ngàn năm, ngàn năm cũng tựa một ngày.» (c1) Không lạ gì chúng ta hay quên, vì đối với chúng ta không thể chấp nhận được! Ngàn năm hay một ngày không thể giống nhau được. Thời gian là một dấu hiệu đặc trưng của đời sống, chúng ta thừa biết như thế. Thời gian: được đo lường, tính toán, cho sự trưởng thành và sự lão hóa của chúng ta; cho đời quá ngắn ngủi; cũng là dấu chỉ đo lường những nỗ lực và sự tiến hóa chúng ta, tiến hóa tiệm tiến – quá chậm dưới mắt chúng ta - nhưng chắc chắn sẽ đến, của dự án Thiên Chúa. Trong lúc đó Thiên Chúa phi thời gian: Thiên Chúa «vĩnh cửu»; hẳn đó là ý nghĩa của danh xưng Ngài: «TA LÀ» (ngụ ý nói, Ta hiện hữu đời đời bên cạnh các con)

Dường như, chính sự hoàn tất chậm rãi, kế hoạch Thiên Chúa khiến cho những người đến nghe Thánh Phê-rô giảng nóng lòng. Họ đưa ra câu hỏi: «Chúa có chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài chăng?» và câu trả lời của Thánh Phê-rô không thể nào rõ ràng hơn: «Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa, như có kẻ cho là Người chậm trễ» (c 9). Tôi không trở lại lời hứa ấy, đó là lời hứa cứu độ hoàn vũ - điều Thánh Phao-lô gọi là kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa.  Thánh Phê-rô vạch rõ bằng ngôn ngữ của ngài: «theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi  trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.» (c13) Ngài còn gọi là: «Ngày của Thiên Chúa» (c12)

Nhân dịp này, chúng ta nhận ra Thánh Phê-rô trích lời Tiên tri I-sa-i-a: «Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới» (Is65, 17). Thánh Phê-rô còn thêm một chi tiết trích từ Tiên tri Ma-la-khi: «nơi công lý ngự trị.» (c13) (chốc nữa chúng ta sẽ trở lại lời Tiên tri Ma-la-khi). Để đối lại sự nóng lòng của những người đến nghe, ngài khẳng định, nói lên lòng nhẫn nại của Chúa; tương tự như ngài nói: Anh em tỏ ra nóng lòng với Chúa, còn Chúa, Ngài kiên trì chờ đợi anh em. Dĩ nhiên hai quan niệm con người và Thiên Chúa nhất thiết khác hẳn nhau.          

Tiên tri I-sa-i-a đã nói và chúng ta nên thường lặp lại lời này: «tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi» (Is55, 8). Sống với thời gian, thấy chờ đợi Nước Trời quá lâu, và chúng ta thường cho là thế gian chậm thăng tiến. Chúa thì nhẫn nại chờ đợi, bởi vì, như Thánh Phê-rô nói: «Người kiên nhẫn đối với anh em, vì Người không muốn cho ai phải diệt vong, nhưng muốn cho mọi người đi tới chỗ ăn năn hối cải.» (c9), đó là cách khẳng định dự án cứu độ dành cho toàn nhân loại.

Nhưng điều quan trọng nên chú ý: Thánh Phê-rô không nói ra «chính bởi vì họ (những người cứng lòng, những người ngoại) Chúa mới nhẫn nại chờ đợi, bởi vì Chúa không muốn ai phải diệt vong» Thánh nhân nói «Người kiên nhẫn đối với anh em». Đấy, có lẽ là câu quan trọng nhất của đoạn này: Không, Chúa không chậm trễ thực hiện lời hứa của Ngài, nhưng Chúa nhẫn nại chờ đợi chúng ta tham gia vào dự án của Ngài, điều này có hai ý nghĩa. Thứ nhất, Chúa quá quan tâm đến sự tự do, đến nỗi, Ngài không áp đặt chúng ta bằng quyền lực vào Nước Trời; vì thế, Ngài nhẫn nại chờ đợi. Điều thứ hai – và đây là một lời tuyên bố khó tin – Chúa đề nghị chúng ta dự phần vào công nghiệp thực hiện dự án cứu độ con người. Và hơn nữa, nếu xét rõ câu trong bài này, được dịch là: «trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa» (c12), chúng ta thấy có một bản dịch khác gần với bản gốc hơn, nói rằng: «anh em chờ đợi  và làm cho ngày Chúa đến sớm hơn» (ông Andre Chouraqui còn dịch: «Anh em chờ đợi và còn hành động cho Ngày của Chúa đến sớm hơn». Chúng ta có được khả năng trong tầm tay, và như ông Chouraqui nói, chúng  ta có thể làm cho Ngày Chúa đến sớm hơn.

Bây giờ xin đề nghị trở về với bài sách Tiên tri I-sa-i-a (65): Thật tuyệt vời hơn chúng ta nghĩ. «Này đây Ta sáng tạo trời mới đất mới, không còn ai nhớ đến thuở ban đầu và nhắc lại trong tâm trí nữa. Nhưng thiên hạ sẽ vui mừng và luôn mãi hỷ hoan vì những gì chính Ta sáng tạo. Phải, này đây Ta sẽ tạo Giê-ru-sa-lem nên nguồn hoan hỷ và dân ở đó thành nỗi vui mừng.» (Is65, 17-18) Điều Chúa đề nghị cho chúng ta, làm cho anh em chúng ta vui mừng, luôn mãi hỷ hoan! Đây là ý nghĩa cho đời sống và điều đáng mang lại sức sống sung mãn chúng ta! Nhiều người cho rằng câu sau đây xuất phát từ Thánh nữ trẻ tuổi Ê-li-sa-bét thành Thuringe: «Tôi đã nói với các bạn là chúng ta phải làm cho con người tràn niềm vui». Không rõ nữ Thánh Ê-li-sa-bét có đọc hay không, chương 65 sách Tiên tri I-sa-i-a? Nhưng dù sao ngài cũng đã hiểu. Và Tiên tri I-sa-i-a triển khai thêm đời sống mới của Nước Trời: «Nơi đây, sẽ không còn nghe thấy tiếng than khóc kêu la….Sẽ không còn ai tác hại và tàn phá trên khắp núi thánh của Ta." ĐỨC CHÚA phán như vậy.» (Is65, 19. 25) Khi Thánh Phê-rô nói: «anh em thân mến, trong khi mong đợi ngày đó, anh em phải cố gắng sao cho Người thấy anh em tinh tuyền, không chi đáng trách và sống bình an.» (c14) là ngài muốn nói: «anh em hãy sống theo những giá trị của Nước Trời đã, như thế anh em làm cho Nước Trời sớm đến rồi»    

Giữa đoạn chúng ta đọc hôm nay, Thánh Phê-rô miêu tả một cách rất ấn tượng Ngày Chúa đến. Trong đoạn này, chúng ta nhận ra lời phán bất hủ của Tiên tri Ma-la-khi: «Vì này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng - ĐỨC CHÚA các đạo binh phán - không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.20 Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh. Các ngươi sẽ đi ra và nhảy chồm lên như bê xổng chuồng» (Mk3, 19-20). Mặt trời công chính được mô tả như thế, không nên làm cho chúng ta sợ, trái lại.

Lúc nào cũng như thế, sự phán xét được miêu tả không phải chia nhân loại ra làm hai bên – như thể, có người hoàn toàn tốt và những kẻ khác hoàn toàn xấu. Không thể nào có kẻ hoàn toàn hung dữ hay hoàn toàn kiêu căng; nhưng trong mỗi chúng ta, có một chút kiêu căng, một chút hung dữ: Chính những điều xấu ấy sẽ biến đi trong nháy mắt. Chỉ còn lại những mầm móng của Nước Trời: Mặt trời công chính sẽ làm cho nảy mầm. Đó là lý do Thánh Phê-rô thêm vào lời trích Tiên tri I-sa-i-a: «theo lời Thiên Chúa hứa, chúng ta mong đợi  trời mới đất mới, nơi công lý ngự trị.» (c13) Chúng ta không có gì phải sợ mặt trời, mang lại giải pháp lành bệnh trong tia nắng của nó.

***

Tác giả: bà Marie-Noëlle Thabut
Nguồn: 
http://www.eglise.catholique.fr/
Dịch giả: Ernest Marco Huỳnh Lương


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com