SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (17/11/2019)

KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

“CÓ KIÊN TRÌ MỚI GIỮ ĐƯỢC MẠNG SỐNG”

[Ml 3,19-20; 2 Tx 3,7-12; Lc  21,5-19]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Đầu tháng 10 vừa qua, Ủy ban Văn Hóa trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã tổ chức một Cuộc Hội Thảo mang tên 400 NĂM CHỮ QUỐC NGỮ tại Trung Tâm Mục Vụ Sài-gòn. Các thuyết trình viên đã chinh phục được tất cả các hội thảo viên công giáo và ngoài công giáo bằng những nghiên cứu chuyên sâu, chất lượng.  Riêng tôi rất hãnh diện và khâm phục tài năng và lòng đạo sâu sắc của các thừa sai và của các bậc tiền bối Ki-tô hũu người Việt thời kỳ đầu của lịch sử Giáo Hội Việt Nam. Tâm hồn tôi nôn nao thổn thức với Công Cuộc Loan Báo Tin Mừng của Hội Thánh Việt Nam ngày hôm nay, với Di Sản của 118 Thánh và của hằng trăm ngàn Đấng Tử Đạo Việt Nam.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Ml 3,19-20): "Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho" "Đây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như rơm rạ, ngày ấy đến sẽ thiêu đốt họ, và không để sót lại cho họ cội rễ ngành chồi gì cả, Chúa các đạo binh phán như vậy. Phần các ngươi là những kẻ kính sợ thánh danh Ta, các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho, mang theo sự cứu chữa trong cánh Người".

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tx 3,7-12):  "Nếu ai không muốn làm việc thì đừng có ăn" Anh em thân mến, chính anh em biết phải noi gương chúng tôi thế nào, bởi vì chúng tôi đã không lười biếng lúc ở giữa anh em, cũng không ăn bám của ai, nhưng chúng tôi làm lụng khó nhọc vất vả đêm ngày, để không trở nên gánh nặng cho người nào trong anh em. Không phải chúng tôi không có quyền, nhưng là để nêu gương cho anh em, để anh em bắt chước chúng tôi. Bởi vì khi chúng tôi còn ở với anh em, chúng tôi đã truyền dạy anh em rằng: "Nếu ai không muốn làm việc, thì đừng có ăn". Vì chúng tôi nghe tin có một số người trong anh em sống nhàn cư, chẳng làm việc gì hết, nhưng lại dây mình vào mọi việc. Đối với những hạng người đó, chúng tôi mời gọi và khuyến cáo họ trong Chúa Giêsu Kitô, để họ yên hàn làm việc và dùng lương thực mình tìm ra.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 21,5-19):  "Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con" Khi ấy, có mấy người trầm trồ về đền thờ được trang hoàng bằng đá tốt và những lễ vật quý, nên Chúa Giê-su phán rằng: "Những gì các con nhìn ngắm đây, sau này sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào mà chẳng bị tàn phá". Bấy giờ các ông hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, bao giờ những sự ấy sẽ xảy ra, và cứ dấu nào mà biết những sự đó sắp xảy đến?" Người phán: "Các con hãy ý tứ kẻo bị người ta lừa dối. Vì chưng, sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến mà tự xưng rằng: 'Chính ta đây và thời giờ đã gần đến'. Các con chớ đi theo chúng. Khi các con nghe nói có chiến tranh loạn lạc, các con đừng sợ, vì những sự ấy phải đến trước đã, nhưng chưa phải là hết đời ngay đâu".

Bấy giờ Người phán cùng các ông ấy rằng: "Dân này sẽ nổi dậy chống lại dân kia, và nước này sẽ chống với nước nọ. Sẽ có những cuộc động đất lớn mọi nơi; sẽ có ôn dịch đói khát, những hiện tượng kinh khủng từ trên trời và những điềm lạ cả thể. Nhưng trước những điều đó, người ta sẽ tra tay bắt bớ, ức hiếp và nộp các con đến các hội đường và ngục tù, điệu các con đến trước mặt các vua chúa quan quyền vì danh Thầy; các con sẽ có dịp làm chứng. Vậy các con hãy ghi nhớ điều này trong lòng, là chớ lo trước các con sẽ phải thưa lại thể nào. Vì chính Thầy sẽ ban cho các con miệng lưỡi và sự khôn ngoan, mọi kẻ thù nghịch các con không thể chống lại và bắt bẻ các con. Cha mẹ, anh em, bà con, bạn hữu sẽ nộp các con, và có kẻ trong các con sẽ bị giết chết. Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy. Nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất. Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Ml 3,19-20) nói về ngày tận thế và làm nổi bật số phận khác nhau của hai hạng người: Những kẻ kiêu ngạo và làm điều gian ác sẽ bị đốt cháy và thiêu rụi như rơm rạ. Còn những người ngay lành, tức những kẻ kính sợ Danh Chúa, thì sẽ đuợc hưởng mặt trời công chính và vui mừng nhẩy múa.   

Trong đoạn Sách Ma-la-khi (3,19-20) chúng ta thấy rõ Thiên Chúa là Đấng phân xử công minh kẻ lành người dữ. Người không đổ đồng con người, xem ai cũng như ai mà kẻ lành sẽ được thưởng, kẻ dữ sẽ bị phạt. Có như thế thì công lý mới được lập lại, bù đắp cho những người phải chịu bất công đầy dẫy trong các xã hội loài người.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tx 3,7-12) là những lời Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca để giảng giải cho họ thấy lối sống của ngài là lối sống hợp tình hợp lý, đáng noi theo. Còn lối sống của một ít người trong cộng đoàn Thê-xa-lô-ni-ca đáng chê trách. Thật vậy Thánh Phao-lô đã sống kỷ luật và đêm ngày làm lụng khó nhọc vất vả, để tự túc, chẳng ăn bám ai, chẳng là gánh nặng cho ai. Ngài lên tiếng cảnh cáo những thành phần sống vô kỷ luật, chẳng làm việc gì, mà việc gì cũng xen vào. Ngài truyền dạy và khuyên nhủ những người ấy hãy ở yên mà làm việc, để có của nuôi thân.

Trong trích đoạn của thư thứ hai của Thánh Phao-lô gửi các tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (2 Tx 3,7-12), chúng ta biết Thiên Chúa là Đấng yêu quý những người sống kỷ luật và chăm chỉ lao động để tự lực về kinh tế và không trở thành gánh nặng cho người khác như Thánh Phao-lô.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 21,5-19) là diễn từ của Chúa Giê-su về Ngày Cánh Chung tức Ngày Tận Cùng của vũ trụ và thế giới loài người. Chúa Giê-su khởi đi từ công trình nguy nga của thành Giê-ru-sa-lem và nói trước về sự sụp đổ của thành ấy. Từ đó Người nói đến Ngày Tận Cùng của thế giới và khuyên người ta phải biết cách chọn lựa, nhất là phải kiên trì và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chúa Giê-su không nói khi nào ngày ấy xẩy ra mà Người lại nói rất nhiều về những gì xẩy ra trước ngày ấy, đặc biệt là những cuộc bách hại mà những ai muốn theo Người phải kiên trì chịu đựng.

Nhờ đoạn Phúc âm Lc 21,5-19 chúng ta khám ra Thiên Chúa là Đấng làm chủ vũ trụ vạn vật trong đó có con người. Người toàn quyền quyết định ngày khởi đầu và ngày chấm dứt thế giới. Con người muốn sống trong/qua ngày ấy phải vững tâm, và  tin tưởng vào Thiên Chúa.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Lời của chính Chúa Giê-su Ki-tô, trong câu 19 chương 21 Tin Mừng Lu-ca: “Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”

Kiên trì ở đây phải được hiểu là kiên vững trong lòng tin, cậy, mến vào Thiên Chúa, dù trời xoay đất chuyển, dù được người đời yêu mến hay bị ghét bỏ, dù được tự do hành Đạo hay bị bách hại vì Đạo.

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã tạo dựng và lập trình cho vũ trụ vạn vật và loài người, bằng tâm tình cảm phục, tin tưởng, cậy trông và phó thác.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình” Kiên trì trong nếp sống thường ngày, đều đặn, quanh đi quẩn lại bấy nhiêu việc không tên: ăn uống, lao động, ngủ nghỉ; Kiên trì trong điệp khúc “hãy làm lành, tránh dữ’, chẳng có gì là đặc biệt, chẳng có chi là nổi trội.

“Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình”  Kiên trì trong những lúc khó khăn, thử thách, vất vả và thậm chí khốn đốn vì niềm tin, cậy, mến vào Chúa Ki-tô và vào các giá trị, luật lệ của Ki-tô giáo giữa một thế giới vô đạo và tội lỗi.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó].

 

5.1 «Này Ngày ấy đến, đốt cháy như hoả lò. Mọi kẻ kiêu ngạo và mọi kẻ làm điều gian ác sẽ như rơm rạ. Ngày ấy đến sẽ thiêu rụi chúng không còn chừa lại cho chúng một rễ hay cành nào.»  Cùng với các Thánh và các Đẳng Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế gian này, để họ sống khiêm nhu và lương thiện hầu tránh khỏi bị lửa thiêu rụi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!  

 

5.2 «Nhưng đối với các ngươi là những kẻ kính sợ Danh Ta, mặt trời công chính sẽ mọc lên, mang theo các tia sáng chữa lành bệnh.» Cùng với các Thánh và các Đẳng Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Giáo Dân để mọi thành phần Dân Chúa biết kính sợ Thiên Chúa và thờ phượng một mình Người mà thôi.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.» Cùng với các Thánh và các Đẳng Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người cảm nghiệm được sự mỏng giòn, chóng qua của cuộc sống trần gian mà tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu và tích luỹ ơn phúc của Trời.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét» Cùng với các Thánh và các Đẳng Tử Đạo Việt Nam, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những anh chị em công giáo và ngoài công giáo đang bị bách hại, tù đầy, tra tấn... vì Công Lý và Tin Mừng để họ được Thiên Chúa nâng đỡ và ủi an.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 10 tháng 11 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (10/11/2019)

 

TIN CÓ SỰ SỐNG LẠI VÀ SỨ SỐNG ĐỜI SAU

"Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Vì không tin có sự sống lại và sứ sống đời sau nên những người Sa-đốc mới đặt ra cho Đức Giê-su một câu chuyên lố bịch: ”Một phụ nữ lầy 7 anh em làm chồng thì sau khi chết người phụ nữ ấy là vợ của ai?” Đức Giê-su đã trả lời: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần…” Như vậy là có sự sống đời sau, khác với sự sống dương thế này.  Nếu chúng ta nhìn vào xã hội và thế giới chúng ta đang sống để thấy điều nổi bật nhất của xã hội Việt Nam và của thế giới ngày hôm nay chính là tội ác mà con người gây ra cho nhau và cho cộng đồng. Một trong những nguyện nhân gây ra tội ác là vì con người không tin vào sự sống lại và sự sống đời sau của loài người. Vì không tin vào chuyện ”làm lành được thưởng làm dữ bị phạt” nên con người ”tha hồ” phạm tội. Vì không tin có đời sau nên con người ra sức vơ vét của cải, chiếm hữu quyền lực, ăn chơi xả láng. Vô cùng tai hại!

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38: Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa-đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-su hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

Chúa Giê-su trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa A-bra-ham, Thiên Chúa I-sa-ac, và Thiên Chúa Gia-cóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:

3.1 Nhóm Sa-đốc: gồm giới giáo sĩ cấp cao, phần lớn các tư tế ở Giê-ru-sa-lem và nhiều kỳ mục. Nét chung của họ là tính bảo thủ, họ chống lại mọi thay đổi về mặt thần học, phụng tự hay chính trị. Họ có thái độ hoà hoãn với người Rô-ma, có thể là để duy trì địa vị, bổng lộc. Dầu sao, càng ngày họ càng xa rời dân chúng, uy tín của họ chỉ dựa trên chức vụ tư tế mà họ đảm nhận. Bởi vậy, khi Đền Thờ sụp đổ năm 70, nhóm này cũng biến mất khỏi lịch sử.

Xét về mặt giáo lý, nhóm Xa-đốc phủ nhận thiên sứ hiện hữu, sự thưởng phạt đời sau và sự phục sinh (x. Mt 22,23+; Cv 23,6-8), bởi họ gắn bó với quan niệm truyền thống về âm phủ. Họ không coi trọng các luật truyền khẩu như nhóm Pha-ri-sêu, nhưng lại hết sức trung thành với nghĩa đen của Kinh Thánh. Họ quý chuộng đặc biệt Ngũ Thư hơn mọi sách thánh khác. Đức Giê-su cũng đã có lần tranh luận với họ về sự phục sinh (x. Mc 12,18-27).

3.2 Câu hỏi những người Sa-đốc đặt ra với Chúa Giê-su: “Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ".

3.3 Đức Giê-su trả lời họ rằng: "Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa A-bra-ham, Thiên Chúa I-sa-ac, và Thiên Chúa Gia-cóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa".

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:  là chúng ta tin có sự sống lại và có sự sống đời sau và sự sống ấy khác xa với sự sống đời này. Cũng còn là tin Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống và muốn cho mọi người được sống. Niềm tin ấy sẽ tác động trên suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta khiến chúng ta xa lánh việc làm hại tha nhân và sống đạo đức, thánh thiện và yêu thương mọi người.

 

LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 20,27-38:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết có sự sống đời sau và biết Cha à Thiên Chúa ủa kẻ sống. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1 - «Mấy người thuộc phái Sa-đốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giê-su hỏi Người». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho những  người không tin có sự sống lại đề họ hoán cải và tin vào Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2 - «Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục luôn nhiệt thành giảng dậy chân lý đức tin Ki-tô giáo cho các tín hữu.  

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3 - «Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại».  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người tín hữu xác tín vào tư cách làm con Thiên Chúa của mình.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4 - «Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các bạn trẻ nhất là những bạn đang lung lay niềm tin, để họ tìm lại sức mạnh tinh thần mà tiến bước.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết có sự sống lại và sự sống đời để chúng con biết sống cho khôn ngoan và hữu ích.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Chúng con xin Cha ban cho chúng con một lòng tin cậy vững vàng và một lòng mến thiết tha.

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen      

 

Sài Gòn ngày 08 tháng 11 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.    

 

 

 

 


SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (03/11/2019)

 

SỨ MẠNG CỦA CHÚA GIÊ-SU KI-TÔ CON THIÊN CHÚA

 

"Hôm nay nhà này được ơn cứu độ,

bởi người này cũng là con cái A-bra-ham.

Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất "

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Thánh Giê-rô-ni-mô đã có một câu dể đời: ”Không biết Thánh Kinh là không biết Chúa Ki-tô” Bài Phúc âm Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm C là một minh họa đủ sức thuyết phục cho câu nói của Thánh Tiến Sĩ.  Trong câu truyện Đức Giê-su đến nhà ông Gia-kêu chỉ có hai nhân vật là Đức Giê-su và ông Gia-kêu. Cả hai nhân vật đều tìm dến nhau và cà hai đều hài lòng sau cuộc gặp gỡ. Thật là một câu truyện có hậu! Nhưng ý nghĩa của câu truyện thì thật tuyệt vời:  Con Người (Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa làm người đến tìm và cứu chữa những điều (những người) đã hư mất.”

Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa câu truyện và thực thi sứ điệp của Lời Chúa!

 

IILẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10: "Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất". Khi ấy, Chúa Giê-su vào Giê-ri-cô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-su là người thế nào, nhưng không thể được, vì người ta đông quá, mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem Người, vì Người sắp đi ngang qua đó.

Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-su nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người. Mọi người thấy vậy, liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi".

Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn". Chúa Giê-su bảo ông ấy rằng: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10:

3.1 Ông Da-kêu là một quan chức cao cầp của ngành thuế và là một người nổi tiếng giầu có trong thành phố Giê-ri-cô. Vì tò mò muốn nhìn thấy Đức Giê-su khi Ngài đi vào thành nên ông đã bỏ nhà hay văn phòng và ra đường chờ đón Người. Vì có rất nhiều người kéo đến đứng chật hai bên đường và vì ông thấp lùn nên ông đã nhanh trí trèo lên cây xung ven đường, để nhìn thấy vị ngôn sứ mà ông muốn thấy. Sự tò mò của ông đã được Đức Giê-su từ dưới thấp ngước lên nhìn ông và nói:  "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi". Ông vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người.

Trong khi đón tíếp Đức Giê-su tại nhà, ông Gia-kêu đã đưa ra một quyết định bất ngờ: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn".

3.2 Đức Giê-su là Vị Ngôn Sứ thấu hiểu tâm tư nguyện vọng thầm kín của ông Gia-kêu nên đã ngước mắt lên cây sung để nhìn thấy ông Gia-kêu và nói lời mà Gia-kêu bất ngờ và không thể vui hơn: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi".

Trong nhà và trước quyết định bất ngờ của ông Gia-kêu, Đức Giê-su long trọng công bố:  "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham"

3.3 Ý nghĩa của câu truyện:

“Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất"

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 19,1-10:

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta phải hưởng ứng sứ mạng của Chúa Giê-su Ki-tô là tìm kiếm và cứu chữa những con người và thực tại xã hội đã hư mất. Trong bất cứ xã hội nào cũng có người tốt kẻ xấu. Chung quanh chúng ta đầy  dẫy những kẻ tội lỗi do yếu đuối, do u mê ngu dốt và do lòng tham. Cũng có người phạm tội vì ở trong các nhóm lợi ích, các tổ chức lường gạt hay thống trị người khác. Sứ mạng của người Ki-tô hữu là tìm kiếm và cứu chữa những người và những thực tại xã hội đã hư mất ấy.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA   19,1-10:

MỞ ĐẦU:   

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy cho chúng con biết Người đến thế gian này để làm gì. Đó là để tìm kiếm và cứu chữa những diều (những người và thực tại xã hội) đã hư mất. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN

1 «Khi ấy, Chúa Giê-su vào Giê-ri-cô và đi ngang qua thành, thì kìa, có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giê-su là người thế nào». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho càng ngày càng có nhiều người tò mò muốn biết về Thiên Chúa và về Đạo Chúa mà tìm cách tìm hiểu và tiếp cận.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2 «Khi vừa đến nơi, Chúa Giê-su nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên Người bảo ông rằng: "Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải lưu lại tại nhà ngươi». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng trong Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để các Hồng Y, Giám Mục và Linh mục luôn quan tâm tìm kiếm và gặp gỡ những người đang đi tìm chân lý và ý nghĩa cuộc sống  

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3 «Ông Gia-kêu vội vàng trụt xuống và vui vẻ đón tiếp Người». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, nhất là cho những người khô khan nguội lạnh, để mọi người tín hữu mau mắn mở rộng cửa nhà và cửa tâm hồn tiếp đón Chúa.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4 «Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái A-bra-ham. Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất». Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa Cha cho hết mọi gia đình, nhất là các gia đình trẻ và đang gặp khó khăn, được Thiên Chúa ngự đến và chúc phúc

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

KẾT: 

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết sứ mạng của Con Cha là tìm kiếm và cứu chữa những con người và những thực tại xã hội đã hư mất.

Chúng con xin cảm tạ, chúc tụng và ngợi khen Cha. Chúng con xin Cha ban cho chúng con biết hường ứng và chia sẻ sứ mệnh của Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha, Chúa chúng con.,

Chúng con cầu xin Cha, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen      

Sài Gòn ngày 31 tháng 10 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.     


SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN NĂM C (27/10/2019)

THIÊN CHÚA LẮNG NGHE TIẾNG NÓI CỦA NGƯỜI NGHÈO 

[Hc 35,15b-17.20-22a; 2 Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong xã hội loài người thì tiếng nói của người nghèo chẳng mấy khi đuợc lắng nghe. Vì thế mà người nghèo được xem là những người “không có tiếng nói”. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì hoàn toàn khác: tiếng nói của người nghèo lại luôn được Thiên Chúa lắng nghe và đáp ứng. Đó là kinh nghiệm của người xưa đuợc chép lại trong sách Huấn Ca. Đó cũng là quan điểm của Chúa Giê-su trong dụ ngôn người biệt phái  và người thu thuế lên Đền Thờ cầu nguyện: một người được lắng nghe (người thu thuế), một người không (người biệt phái).

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Hc 35,15b-17.20-22a): "Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây" Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó, và Người nhậm lời kẻ bị áp bức kêu cầu. Người không khinh rẻ kẻ mồ côi khẩn nguyện, cũng không khinh rẻ người goá bụa, khi nó bày tỏ lời than van.

Nỗi hồn đắng cay, của lễ được nhận, và tiếng kêu oan kíp thấu tầng mây. Lời cầu nguyện của kẻ khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây: nó sẽ không yên lòng cho đến khi lời nguyện nó đến nơi, và nó chẳng rút lui cho đến khi Đấng Tối Cao đoái nhìn. Chúa sẽ không trì hoãn, Người sẽ xét đoán những người công chính và sẽ ra lời phán quyết. .

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 4,6-8.16-8): "Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha" Con thân mến, phần cha, cha đã già yếu, giờ ra đi của cha đã gần rồi. Cha đã chiến đấu trong trận chiến chính nghĩa, đã chạy đến cùng đường và đã giữ vững đức tin. Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha. Và trong ngày đó, Chúa là Đấng phán xét chí công sẽ trao lại cho cha mũ triều thiên ấy; nhưng không phải cho cha mà thôi, mà còn cho những kẻ yêu mến trông đợi Người xuất hiện.

Lần đầu tiên cha đứng ra biện hộ cho cha, thì chẳng ai bênh đỡ cha, trái lại mọi người đều bỏ mặc cha: xin chớ chấp tội họ. Nhưng Chúa đã phù hộ cha và ban sức mạnh cho cha, để nhờ cha mà lời rao giảng được hoàn tất, và tất cả các Dân ngoại được nghe: vậy cha đã thoát khỏi miệng sư tử. Chúa đã giải thoát cha khỏi mọi sự dữ và cứu lấy cha để đưa vào nước Người trên trời. Nguyện chúc Người được vinh quang muôn đời! Amen.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 18,9-14): "Người thu thuế ra về được khỏi tội" Khi ấy, Chúa Giê-su nói dụ ngôn sau đây với những ai hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: 'Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần hai lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi'. Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực và nguyện rằng: 'Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội'. Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Hc 35,15b-17.20-22a) là đúc kết một kinh nghiệm tôn giáo và tâm linh của dân riêng của Thiên Chúa đã được ông Giê-su, con ông Xi-ra (Hc 50,7), một người giầu có, học thức và từng trải ghi chép lại. Nếu trong xã hội các dân tộc khác, người nghèo bị thua thiệt trăm bề, thì trong dân riêng của Chúa, người nghèo được Thiên Chúa đối xử một cách ưu ái, yêu thương, vì nỗi khổ của họ được Thiên Chúa cảm thông và chia sớt. Lời cầu của họ được Thiên Chúa lắng nghe và nhận lời.

Nhờ đoạn của Sách Huấn Ca trên, một lần nữa chúng ta thấy Thiên Chúa luôn ở bên và như đứng về phía người nghèo, người bị áp bức, mồ côi, góa bụa. Tất cả những hạng ngườì này đểu bị thua thiệt về mặt kinh tế, xã hội, văn hóa và chính trị. Phẩm giá của họ thường bị tổn thương, tiếng nói của họ chẳng được mấy ai quan tâm, cứu xét, bênh vực. Họ chỉ biết dựa vào một mình Thiên Chúa mà thôi.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tm 4,6-8.16-8) là những lời chia sẻ rất riêng tư, thầm kín của Thánh Phao-lô với ông Ti-mô-thê là người con thiêng liêng, là môn đệ tín trung và cộng sự viên đắc lực của ngài. Thánh Phao-lô cho biết ngài đã kiên cường chiến đấu cho đức tin, cho đời sống tâm linh và ngài vững lòng trông cậy vào Chúa Giê-su, vào Thiên Chúa, là Đấng thấu suốt mọi sự, an tâm chờ đợi ngày gặp gỡ vào cuối đời.

 Trong đoạn thư thứ 2 của Thánh Phao-lô gửi ông Ti-mô-thê (4,6-8.16-8), chúng ta được thánh nhân cho biết: Thiên Chúa là vị Thẩm Phán Chí Công, là Đấng sẽ tưởng thưởng cho những hy sinh, cố gắng của tất cả những ai đã tin tưởng và nỗ lực sống theo giáo huấn của Người.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 18,9-14) là dụ ngôn Chúa Giê-su kể với một số người tự hào cho mình là công chính mà khinh chê người khác: hai người, một Pha-ri-sêu, một thu thuế, lên Đền Thờ cầu nguyện, nhưng khi ra về thì người thu thuế (bị coi là người tội lội) trở nên công chính còn người Pha-ri-sêu (được xem và tự coi mình là người đạo đức) thì không. Lý do là người thu thuế khiêm nhường tự hạ, nhìn nhận mình tội lỗi mà cầu xin Thiên Chúa thứ tha; còn người Pha-ri-sêu thì tự kiêu về những việc đạo đức của mình mà khinh chê người khác, cụ thể là người thu thuế cũng lên Đền Thờ cầu nguyện vào lúc ấy.  

Trong đoạn Phúc âm Lc 18,9-14 này chúng ta khám ra Thiên Chúa là Đấng có những phẩm chất tuyệt vời như (a) thấu suốt mọi tâm hồn, (b) phán xử công minh (c) yêu chuộng sự thật (d) quý trọng người khiêm nhu, tự hạ và tha thứ cho những tội lỗi thiếu sót của những người ấy.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay chính là lời công bố của Chúa Giê-su cũng là câu kết của dụ ngôn:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống;

còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi tâm hồn, phán xử công minh, yêu chuộng sự thật, quý trọng người khiêm nhu, tự hạ và tha thứ cho những tội lỗi thiếu sót của những người ấy.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, tự hạ chẳng những trước mặt Thiên Chúa mà còn trước mặt người đời nữa. Không phải là sống khiêm nhường, tự hạ một cách giả hình, bề ngoài mà là sống khiêm nhường, tự hạ một cách chân thật, tự đáy lòng.

Muốn sống đuợc như thế, chúng ta cần được Thiên Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta nhận ra rằng: tất cả những gì chúng ta hiện có - sức khoẻ, thời gian, tài năng, của cải, hoàn cảnh và địa vị xã hội, chức vụ và trách nhiệm trong Giáo hội, đời sống tâm linh và các nhân đức - đều là ân huệ mà Thiên Chúa ‘cho không’ chúng ta, để chúng ta lo cho phần rỗi của mình và giúp đỡ những người chung quanh.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.»  Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới, nhất là cho các dân tộc giầu mạnh về kinh tế và quân sự để họ đối xử cách khiêm nhường và bác ái với các dân tộc khác.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Tôi đã đấu trong cuộc thi đấu cao đẹp, đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững niềm tin.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế để các ngài cố gắng hết sức mình trên con đường đi theo Chúa Ki-tô.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Kẻ phục vụ Đức Chúa theo ý Người sẽ được Người chấp nhận.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các giáo xứ khác, được ơn kiên trì phục vụ Chúa và anh chị em trong cộng đoàn và xã hội, nhất là những người kém may mắn và bị thiệt thòi.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Lời nguyện của người nghèo vượt ngàn mây thẳm.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi và các Thánh, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người nghèo trong thế giới và nhất là trong xã hội Việt Nam hôm nay, để những người ấy được toại nguyện trong các ước vọng chính đáng và được chính Thiên Chúa lắng nghe và đón nhận lời cầu xin của họ.

Xướng: Chúng ta hãy cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Sài Gòn ngày 21/10/2019   

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN NĂM B (20/10/2019)

CẦU CHO VIỆC RAO GIẢNG TIN MỪNG

CHO CÁC DÂN TỘC

[Is 53,10-11; Dt 4,14-16; Mc 10,35-45]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Có thể nói không sai: Tất cả những gì Đức Giê-su đã làm trong 3 năm trần thế (giảng dậy, chữa lành, làm phép lạ, bị bắt và bị đánh đòn rồi bị giết chết trên thập giá) là nhằm làm cho Tin Mừng Cứu Độ đến được với mọi người. Cũng tương tự như thế: Tất cả những gì Hội Thánh và người đứng đầu Hội Thánh hiện nay là Giáo hoàng Phanxicô, đã, đang và sẽ làm (tông du, gặp gỡ, giảng dậy, tổ chức Thượng Hội đồng Giám mục thế giới, ban hành Tông Huấn, viết Tông Thư, gửi Sứ Điệp, nhất là Sứ Điệp cho Ngày Thế giới Truyền Giáo 2019 nhân kỷ niệm 100 năm Tông Thư Maximum Illud của Đức Thánh Cha Bênêđitô XV (2019-1919) cũng chỉ nhằm mục đích duy nhất là đem Tin Mừng Cứu Độ đến cho loài người ngày hôm nay.

Có thể nói là chúng ta đã có tất cả những gì cần thiết cho công cuộc loan báo Tin Mừng: lệnh truyền của Chúa Cứu Thế, sự đồng hành của Thánh Thần, giáo huấn của Hội Thánh, sự hỗ trợ của đồng đạo, sự thuận lợi của hoàn cảnh xã hội.

Cử hành Thánh Lễ Ngày Truyền Giáo mọi người chúng ta phải tự hỏi mình và  trả lời một cánh thẳng thắn là tại sao việc loan báo Tin Mừng  Cứu Độ trên đất nước ta chưa đạt kết quả mong muốn? Có phải là do chúng ta chưa sống như Chúa Giê-su đã truyền dậy không?

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 53,10-11): "Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn" Chúa đã muốn hành hạ người trong đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ thấy một dòng dõi trường tồn, và nhờ người, ý định của Chúa sẽ thành tựu. Nhờ nỗi khổ tâm của người, người sẽ thấy và sẽ được thoả mãn. Nhờ sự thông biết, tôi tớ công chính của Ta sẽ công chính hoá nhiều người, sẽ gánh lấy những tội ác của họ.

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Dt 4,14-16): Chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng" Anh em thân mến, chúng ta có một Thượng tế cao cả đã đi qua các tầng trời, là Ðức Giê-su, Con Thiên Chúa, nên chúng ta hãy giữ vững việc tuyên xưng đức tin của chúng ta. Vì chưng, không phải chúng ta có vị Thượng tế không thể cảm thông sự yếu đuối của chúng ta, trái lại, Người đã từng chịu thử thách bằng mọi cách như chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Vậy chúng ta hãy cậy trông vững vàng mà tiến đến trước toà ân sủng, ngõ hầu lãnh nhận lòng từ bi và tìm kiếm ân sủng để gặp được ơn phù trợ kịp thời.

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mc 10,35-45): "Con Người đến để ban mạng sống Mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người" Khi ấy, Gia-cô-bê và Gio-an con ông Giê-bê-đê đến gần Chúa Giê-su và thưa Người rằng: "Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy". Người hỏi: "Các con muốn Thầy làm gì cho các con?" Cáông thưa: "Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy". Chúa Giê-su bảo: "Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?" Cáông đáp: "Thưa được". Chúa Giê-su bảo: "Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định". Mười môn đệ kia nghe chuyện đó liền bực tức với Gia-cô-bê và Gio-an. Chúa Giê-su gọi cáông lại gần mà bảo: "Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước, thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)    

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 53,10-11) là Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a nói về thân phận và vai trò của người Tôi Trung của Thiên Chúa. Áp dụng sấm ngôn trên vào Chúa Giê-su, chúng ta thấy các điều ấy đều đã được thực hiện một cách trọn vẹn. Bằng hy sinh đau khổ và hiến tế của mình, Chúa Giê-su Ki-tô đã cứu độ muôn dân. Qua bài đọc 1 này chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng Yêu Thương không bờ không bến và có Kế Hoạch cứu độ nhiệm mầu.

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 4,14-16) là những lời của Thánh Phao-lô nói với các tín hữu Do-thái về hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta là Chúa Giê-su Ki-tô, Vị Thượng tế siêu phàm. Vị Thượng tế này đã sống kiếp người trần và đã kinh qua nỗi khổ đau của thập giá, nên “biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta”.  Vì thế “chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin” và “mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn  ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần”. 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 10,35-45) là tường thuật của Thánh Mác-cô về giáo huấn lần thứ 3 của Chúa Giê-su về người môn đệ. Ba lần giáo huấn đi liền sau 3 lần Chúa Giê-su loan báo cuộc Thương khó và Phục sinh. Những giáo huấn ấy rất khó lọt tai các môn đệ. Bằng chứng là hai ông Gia-cô-bê và Gio-an đã “cả gan” xin với  Thầy cho một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả. Xin như thế chứng tỏ hai ông chẳng hiểu gì về đường lối của Thầy. Mà không chỉ có hai ông, cả 10 tông đồ khác cũng chẳng hiểu gì hơn.

Nhẫn nại và chịu đựng Chúa Giê-su giúp các môn đệ hiểu rằng theo Người không phải để làm vương làm tướng, ăn trên ngồi chốc, thống trị dân chúng mà là hạ mình xuống làm kẻ hầu hạ mọi người và hy sinh cho mọi người.

Qua bài Tin Mừng này chúng ta thấy Thiên Chúa chọn con đường tự hạ, tự hiến với cuộc thương khó và cái chết thập giá để cứu chuộc nhân loại tội lỗi bất trung và yếu đuối.

 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp của Lời Chúa trong ba bài Sách Thánh hôm nay là:

 “Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người."

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Thần Linh Chân Lý, là Đấng thấu suốt mọi sự, hiểu biết giá trị đích thực của mọi kế hoạch, mọi con đường. Vì thế mọi giáo huấn và cách chọn con đường cứu độ của Người đáng chúng ta suy gẫm và noi theo bắt chước.

 

4.2 Thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là chúng ta kiểm điểm xem tư tưởng, quan niệm về cách sống và cách phục vụ của chúng ta xem có  phù hợp với Lời Chúa Giê-su dạy không?

* Nếu cách suy nghĩ, hành động và phục vụ của chúng ta đã ít nhiều phù hợp với sứ điệp của Lời Chúa thì chúng ta hãy dâng lời tạ ơn Chúa và cố gắng tiếp tục duy trì và phát triển nếp sống ấy.

* Còn nếu cách suy nghĩ, hành động và phục vụ của chúng ta chưa phù hợp với sứ điệp của Lời Chúa thì chúng ta hãy cầu xin Ơn Chúa giúp sức và cố gắng điều chỉnh tư tưởng, quan niệm, cách sống và cách phục vụ của chúng ta cho phù hợp với Lời Chúa Giêsu dạy.

V. CẦU NGUYỆN CHO CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, Tôi Trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho những nạn nhân của bạo lực, đàn áp trong thế giới nói chung, trong đất nước Việt Nam nói riêng, để mọi hy sinh đau khổ của họ được liên kết với những hy sinh đau khổ vô giá của Con Thiên Chúa hầu đem lại lợi ích cho con người và xã hội.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục và Linh Mục để các vị lãnh đạo của Hội Thánh luôn noi gương bắt chước cách phục vụ của Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân của giáo xứ chúng ta và trong các giáo xứ khác, để mọi người sống khiêm tốn phục vụ quên mình vì lợi ích thiêng liêng của cộng đoàn giáo xứ và xã hội.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống; phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tông đồ giáo dân để họ được ơn nhận thức sâu sắc về tư cách là môn đệ của Đấng đã bị treo trên cây gỗ mà chọn con đường tự hạ và tự hiến, khi muốn đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

  Sài Gòn ngày 16/10/2019    

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (13/10/2019)

LÒNG BIẾT ƠN VÀ LỜI TẠ ƠN

[ 2 V 5,14-17; 2 Tm 2,8-13; LC 17,11-19]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong các nền văn hóa, dù Đông hay Tây Phương, dù văn minh hay mọi rợ, thì lòng biết ơn và lời cám ơn là nét đẹp văn hóa vô cùng quan trọng. Biết ơn và cám ơn không chỉ ở lãnh vực và cấp độ cá nhân, mà cả ở lãnh vực và cấp độ quốc gia. Lễ Tế Đàn Nam Giao của các vua triều Nguyễn là nét đẹp của văn hóa Việt Nam: Ngày đầu năm nhà vua dâng lễ vật và lời tạ ơn lên Trời Đất, thay cho bá quan văn võ và thần dân. Lễ Tạ Ơn (Thanksgiving) cuối tháng 11 mỗi năm là nét đẹp của văn hóa Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Lễ này đã có từ thời những người Anh đến lập nghiệp trên mảnh đất mênh mông và trù phú này.

Với các Ki-tô hữu, dù thuộc dân tộc và nền văn hóa nào, thì lòng biết ơn và lời cám ơn còn mang một chiều kích tôn giáo và tâm linh, vừa nhân bản vừa linh thiêng sâu sắc. Thánh Lễ Mi-sa được gọi là Lễ Tạ Ơn. Vì chưng, có ơn nào cao trọng cho bằng Ơn Cứu Độ mà Chúa Giê-su Ki-tô, Thiên Chúa làm nguời, đã đem đến cho nhân loại bằng cuộc Thưong Khó và cái chết thập giá của Người? Chúng ta hãy học bài học của tướng Na-a-man (bài đọc 1), của Thánh Phao-lô (bài đọc 2), và của người bệnh phong Sa-ma-ri được chữa lành (bài Phúc Âm), mà sống và thể hiện lòng biết ơn của chúng ta đối với Thiên Chúa và Chúa Giê-su Ki-tô. Vì thế cho nên mỗi khi chúng ta cầu nguyện cùng Thiên Chúa, thì tâm tình và lời “tạ ơn” phải là tâm tình và lời nói trước nhất của chúng ta.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (2 V 5,14-17) : "Na-a-man trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa" Trong những ngày ấy, Na-a-man, quan lãnh binh của vua xứ Sy-ri-a, xuống tắm bảy lần ở sông Gio-đan như lời tiên tri, người của Thiên Chúa dạy, da thịt ông lại trở nên tốt như da thịt của đứa trẻ, và ông được sạch.

Sau đó, ông và đoàn tuỳ tùng trở lại gặp người của Thiên Chúa. Đến nơi, ông đứng trước mặt người của Thiên Chúa và nói: "Thật tôi biết không có Thiên Chúa nào khác trên hoàn vũ, ngoài một Thiên Chúa ở Is-ra-el. Vì thế, tôi xin ông nhận lấy phần phúc của tôi tớ ông".

Tiên tri trả lời rằng: "Có Chúa hằng sống, tôi đang đứng trước mặt Người: Thật tôi không dám nhận đâu". Na-a-man cố nài ép, nhưng tiên tri không nghe. Na-a-man nói thêm rằng: "Tuỳ ý ông, nhưng tôi xin ông ban phép cho tôi, là đầy tớ của ông, được chở một ít đất vừa sức hai con la chở được, vì từ nay ngoài Chúa, tôi tớ của ông sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho thần minh nào khác".

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (2 Tm 2,8-13) : "Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Ki-tô" Con thân mến, con hãy nhớ rằng Chúa Giê-su Ki-tô bởi dòng dõi Đa-vít, đã từ cõi chết sống lại, theo như Tin Mừng cha rao giảng. Vì Tin Mừng đó mà cha phải đau khổ đến phải chịu xiềng xích như một kẻ gian ác, nhưng lời của Thiên Chúa đâu có bị xiềng xích! Vì thế, cha cam chịu mọi sự vì những kẻ được tuyển chọn, để họ được hưởng ơn cứu độ cùng với vinh quang trên trời trong Đức Giê-su Ki-tô.

Đây cha nói thật: Nếu chúng ta cùng chết với Người, thì chúng ta cùng sống với Người. Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Người. Nếu chúng ta chối bỏ Người, thì Người cũng sẽ chối bỏ chúng ta. Nếu chúng ta không tin Người, Người vẫn trung thành, vì Người không thể chối bỏ chính mình Người.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 17,11-19: "Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này" Khi Chúa Giê-su đi lên Giê-ru-sa-lem, Người đi qua biên giới Sa-ma-ri-a và Ga-li-lê-a. Khi Người vào một làng kia, thì gặp mười người phong cùi đang đứng ở đàng xa, họ cất tiếng thưa rằng: "Lạy Thầy Giê-su, xin thương xót chúng tôi". Thấy họ, Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy đi trình diện với các tư tế". Trong lúc họ đi đường, họ được lành sạch. Một người trong bọn họ thấy mình được lành sạch, liền quay trở lại, lớn tiếng ngợi khen Thiên Chúa, rồi đến sấp mình dưới chân Chúa Giê-su và tạ ơn Người, mà người ấy lại là người xứ Sa-ma-ri-a.

Nhưng Chúa Giê-su phán rằng: "Chớ thì không phải cả mười người được lành sạch sao? Còn chín người kia đâu? Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này". Rồi Người bảo kẻ ấy rằng: "Ngươi hãy đứng dậy mà về: vì lòng tin của ngươi đã cứu chữa ngươi".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (2 V 5,14-17) là câu truyện ông Na-a-man, một vị tướng chỉ huy quân đội của vua A-ram (Xy-ri), được chữa lành khỏi bệnh phong nhờ tắm sông Gio-đan bẩy lần theo lời khuyên của ngôn sứ Ê-li-sa. Để tỏ lòng biết ơn, ông Na-a-man đã trở lại gặp vị ngôn sứ, long trọng tuyên bố rằng “trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en”. Ông Na-a-man còn xin tặng quà cho ông Ê-li-sa. Vì vị ngôn sứ nhất định không nhận, nên ông xin được lấy một ít đất mang về quê hương để luôn nhớ đến ơn chữa lành của Thiên Chúa Ít-ra-en.   

Nhờ đoạn của Sách Các Vua (5,14-17) này, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng đã dùng nước sông Gio-đan mà chữa lành ông Na-a-man khỏi bệnh phong. Bệnh phong là bệnh ngoài da nhưng có căn nguyên, gốc rễ từ bên trong thân thể con người. Bệnh phong là một bệnh gớm ghiếc trước mắt mọi người, nhất là ở thời xưa. Thiên Chúa chữa lành tướng Na-a-man khỏi bệnh phong là giải thoát ông chẳng những khỏi bệnh mà còn khỏi mặc cảm và xấu hổ với mọi người.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (2 Tm 2,8-13) là những lời giảng dậy hay đúng hơn là lời tâm sự hay chia sẻ thân tình của Thánh Phao-lô với người cộng sự thân yêu là ông Ti-mô-thê. Tuy chỉ là đôi lời ngắn ngủi nhưng lại mang một nội dung sâu sắc và cốt yếu của Ki-tô giáo: Chúa Giê-su đã sống lại từ cõi chêt. Người gắn bó và liên kết chặt chẽ với những ai tin vào Người, đến độ vẫn trung tín với ta ngay cả khi ta không trung tín với Người. Vì khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng như thế nên Thánh Phao-lô sẵn sàng,  “chịu khổ” và “phải mang cả xiềng xích như một tên gian phi” vì Tin Mừng của Chúa Giê-su.

Trong đoạn thư thứ hai gửi ông Ti-mô-thê (2,8-13) chúng ta thấy Chúa Giê-su, - Thiên Chúa làm người - là Đấng thật tuyệt vời như Thánh Phao-lô đã quảng diễn trong câu này: “Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người. Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta. Nếu ta không trung tín, Người vẫn một lòng trung tín, vì Người không thể nào chối bỏ chính mình.”

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 17,11-19) là câu truyện Chúa Giê-su chữa lành 10 người bị bệnh phong mà chỉ có một người trở lại cám ơn Chúa. Câu truyện xẩy ra trong vùng biên giới giữa Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Ga-li-lê là đất dân nội (có đạo); còn Sa-ma-ri là đất dân ngoại (không có đạo, đối với con mắt của người Do-thái thời Chúa Giê-su). 9 người có đạo được ơn chữa lành đều đi luôn. Chỉ có 1 người ngoại đạo được ơn chữa lành là biết quay trở lại để cám ơn Chúa Giê-su là người đã chữa lành anh. Chữa lành hiểu theo hai nghĩa: khỏi bệnh phần xác, được hội nhập cộng đồng.          

Nhờ đoạn Phúc âm Lc 17,11-19 này chúng ta khám phá ra Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm người, là Đấng ban ơn cho hết mọi người: cho người ở trong cũng như kẻ ở ngoài (tức cho người giáo cũng như kẻ lương), cho người biết ơn cũng như người quên ơn, cho người lành cũng như kẻ dữ, cho kẻ trung tín cũng như kẻ bất trung…. 

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai khía cạnh, một ở phía Thiên Chúa, một ở phía chúng ta:

* Phía Thiên Chúa: Thiên Chúa và Chúa Giê-su, Thiên Chúa làm người, là Đấng ban ơn cho hết mọi người: cho người ở trong cũng như kẻ ở ngoài, (tức cho người giáo cũng như kẻ lương), cho người biết ơn cũng như người quên ơn, cho người lành cũng như kẻ dữ, cho kẻ trung tín cũng như kẻ bất trung….

* Phía chúng ta:  Thiên Chúa làm ơn không phải để được đền ơn. Nhưng người chịu ơn phải biết thể hiện lòng biết ơn. Cách tốt nhất và đầy đủ nhất để thể hiện lòng biết ơn là nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất (như tướng Na-a-man), Chúa Giê-su la Chúa (như người phong Sa-ma-ri) và dấn thân loan báo Tin Mừng Cứu Độ của Thiên Chúa (như Thánh Phao-lô).

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã ban muôn vàn ơn cho nhân loại, trong đó có mỗi người chúng ta. Ơn lớn lao nhất là Ơn cứu độ.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Suy nghĩ một chút, tôi thấy để thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay, tôi phải làm 2 việc sau đây:

Nhìn nhận Thiên Chúa là Chúa duy nhất, Chúa Giê-su là Chúa, của toàn thể nhân loại và của riêng tôi; là Đấng ban ơn cho hết mọi người; là Đấng đã ban cho tôi tất cả (sự hiện hữu, xác, hồn. sức khỏe, khả năng, của cải, thời gian, cơ hội, hoàn cảnh sống và phục vụ).

Thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa bằng tâm tình biết ơn và lời ca tạ ơn; bằng cống hiến cho công cuộc loan báo Tin Mừng và phục vụ tha nhân theo phương châm là chính lời của Chúa Giê-su “Được nhưng không, hãy cho đi nhưng không!”

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Tướng Na-a-man bước vào, đứng trước mặt ông Ê-li-sa và nói: «Nay tôi biết rằng: trên khắp mặt đất, không đâu có Thiên Chúa, ngoại trừ ở Ít-ra-en.»  Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước sớm nhận ra Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng và Cứu Độ mà tôn thờ một mình Người mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Đây là lời đáng tin cậy: Nếu ta cùng chết với Người, ta sẽ cùng sống với Người. Nếu ta kiên tâm chịu đựng, ta sẽ cùng hiển trị với Người.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa sống gắn bó mật thiết với Chúa Giê-su Ki-tô là  Cứu Chúa của nhân loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?  Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?»  Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân lớn bé già trẻ biết thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa là Đấng ban mọi ơn lành.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Nếu ta chối bỏ Người, Người cũng sẽ chối bỏ ta.» Cùng với Đức Mẹ Mân Côi, chúng ta cùng dâng lời cầu xin Chúa cho những người đã lãnh nhận Bí Tích Phép Rửa mà nay sao lãng với đời sống Đạo, để họ ý thức về sự thiệt thòi và nguy hiểm đang được dành cho họ.  

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 06 tháng 10 năm 2019

        Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.         
 
Attachments area
 
 
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (06/10/2019)

(KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI)

TÔI  ĐÂY LÀ NỮ TỲ CỦA CHÚA!

[Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-36]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong Cựu Ước không có nhân vật nào có thể so sánh được với ông Mô-sê. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất với ông là TÔI TỚ CỦA THIÊN CHÚA. Trong cả Cựu Ước lẫn Tân Ước, ngoài Chúa Giê-su, thì không có nhân vật nào đáng kính, đáng trọng, đáng mến cho bằng Đức Ma-ri-a. Thế mà Danh Xưng đẹp nhất, xứng hợp nhất với Mẹ là NỮ TỲ CỦA THIÊN CHÚA. (Theo ngôn ngữ của báo chí bình dân ngày nay, Đức Ma-ri-a là Ô-SIN của Thiên Chúa)

Mừng các Lễ kính Đức Mẹ, trong đó có Lễ Mân Côi, Hội Thánh cho chúng ta đọc lại đoạn Tin Mừng của Thánh Lu-ca về câu truyện Truyền Tin, để chúng ta chiêm ngắm dung nhan Đức Mẹ, suy gẫm về ơn gọi và sứ mạng của Đức Mẹ, học với Đức Mẹ mà sống trọn vẹn tư cách cao trọng nhất của chúng ta là tôi tớ của Thiên Chúa như Đức Mẹ đã sống.   

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Cv 1,12-14): Họ chuyên cần cầu nguyện cùng với Bà Ma-ri-a, than mẫu Đức Giê-su. 12 Sau khi Đức Giê-su được rước lên trời, các Tông Đồ từ núi gọi là núi Ô-liu trở về Giê-ru-sa-lem. Núi này ở gần Giê-ru-sa-lem, cách đoạn đường được phép đi trong ngày sa-bát. 13 Trở về nhà, các ông lên lầu trên, là nơi các ông trú ngụ. Đó là các ông: Phê-rô, Gio-an, Gia-cô-bê, An-rê, Phi-líp-phê, Tô-ma, Ba-tô-lô-mê-ô, Mát-thêu, Gia-cô-bê con ông An-phê, Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và Giu-đa con ông Gia-cô-bê. 14 Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của Đức Giê-su.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Gl 4,4-7): Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà. 4 Thưa anh em, khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, 5 để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. 6 Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Áp-ba, Cha ơi!" 7 Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 1,26-36): Này đây Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai. 26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, 27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.  28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: "Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!" 35 Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Cv 1,12-14) là một trích đoạn của Sách Công Vụ Tông Đồ nói về sinh hoạt tôn giáo của cộng đoàn Tông Đồ sau khi Chúa Giê-su Ki-tô đã về trời và trước khi Chúa Thánh Thần hiện xuống. Giai đoạn này dài bao lâu, sách Công Vụ không nói. Điều mà sách Công Vụ cho ta biết là các Tông Đồ “đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện” cùng với mấy người phụ nữ, trong đó có Đức Ma-ri-a, Mẹ Chúa Giê-su và một ít thân nhân của Chúa Giê-su.   

Trong đoạn Sách Công Vụ Tông Đồ (1,12-14) này, chúng ta khám phá ra Thiên Chúa đã quan phòng sắp đặt mọi sự, để sau khi Chúa Giê-su chết trên thập giá thì Đức Ma-ri-a có chỗ trong cộng đoàn các Tông đồ. Điều đó là hiển nhiên về mặt con người, vì Chúa Giê-su đã giao cho Thánh Gio-an việc chăm lo cho Đức Mẹ. Nhưng điều đó lại là nhiệm mầu về mặt Giáo lý, vì từ nay Đức Ma-ri-a sẽ luôn ở bên các Tông Đồ, với tư cách là một thành viên của cộng đoàn những người tin theo Chúa Giê-su và loan báo Tin Mừng Chúa Ki-tô Phục Sinh cho mọi người.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Gl 4,4-7) là những lời giảng dậy của Thánh Phao-lô dành cho tín hữu Ga-lát về kế hoạch hay chương trình nhiệm mầu của Thiên Chúa. Đó là Thiên Chúa để cho Con của Người đầu thai làm người trong cung lòng một phụ nữ và sống trong bối cảnh ràng buộc của Lề Luật (Mô-sê). Nhưng sứ mạng của Con Thiên Chúa là giải thoát nhân loại khỏi cảnh nô lệ của Lề Luật và trở thành con cái tự do của Thiên Chúa, nhờ Thánh Thần của chính Chúa Giê-su đã được ban cho mỗi người Ki-tô hữu ở giếng Rửa Tội.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Ga-lát (4,4-7) chúng ta thấy Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần (tức Thiên Chúa Ba Ngôi) hành động nhịp nhàng một cách tuyệt vời, nhằm lợi ích đích thực của con cái Thiên Chúa: Chúa Cha có kế hoạch, Chúa Con và Chúa Thánh Thần cùng thực hiện kế hoạch nhập thể và cứu độ ấy.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 1,26-36) là câu truyện Truyền Tin trong Phúc Âm Lu-ca được tường trình như một buổi trao đổi, chia sẻ cởi mở thân tình giữa một cô thôn nữ vừa đính hôn là Đức Ma-ri-a và sứ thần Gáp-rien của Thiên Chúa cao sang. Thiên sứ có sứ mạng thông tin cho Đức Ma-ri-a biết ý định và kế hoạch của Thiên Chúa. Đức Ma-ri-a nêu thắc mắc một cách “hợp tình hợp lý” và được thiên sứ giải đáp thỏa đáng. Kết cục là Đức Ma-ri-a đón nhận thánh ý của Thiên Chúa, bằng thái độ và lời vâng phục không thể tuyệt vời hơn: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói."

Trong đoạn Phúc âm Lc 16,19-31 này chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng rất gần gũi yêu thương loài người vì Người có kế hoạch cứu chuộc từ đời đời. Thiên Chúa lại rất tôn trọng quyết định hợp tác của Đức Ma-ri-a. Đồng thời chúng ta còn thấy Thiên Chúa là Đấng rất quyền năng vì “đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Chúng ta có thể thêm vào đây điều mà chúng ta khám phá ra nơi Đức Ma-ri-a: Mẹ có một tâm hồn thật đơn sơ, thánh thiện, sẵn sàng từ bỏ ý riêng mình để đón nhận chương trình vĩ đại của Thiên Chúa. Mẹ tin tưởng, phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa trong một cuộc phiêu lưu không biết sẽ đưa Mẹ đến đâu.  

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa       

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là Thiên Chúa đã mời và cho phép Đức Ma-ri-a cộng tác vào chương trình Nhập Thể và Cứu Độ của Con Một Chúa là Chúa Giê-su Ki-tô. Đức Ma-ri-a đã xác nhận tư cách của ngài là nữ tỳ của Thiên Chúa, nên ngài vâng phục và hợp tác trọn vẹn với Thiên Chúa Ba Ngôi.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã chọn Đức Ma-ri-a làm Mẹ Chúa Cứu Thế trong kế hoạch cứu độ nhân trần.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Suy nghĩ một chút, chúng ta sẽ thấy mình phải làm 3 việc sau đây để thực thi sứ điệp của Lời Chúa hôm nay:

Thứ nhất là cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã chọn Đức Trinh Nữ Ma-ri-a làm mẹ Chúa Cứu Thế là Đức Giê-su Ki-tô.

Thứ hai là ngưỡng mộ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a: vì Ngài đã XIN VÂNG bằng Lời Nói và Hành Động, để Thiên Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người cứu chuộc nhân loại.

Thứ ba là nhìn lại xem chúng ta đang sống tư cách là tôi tớ của Thiên Chúa như thế nào: chúng ta có biết nói lời XIN VÂNG trước tiếng gọi (hay ơn soi sáng) của Chúa Thánh Thần, để ý định của Thiên Chúa về tôi và về những người thuộc trách nhiệm của tôi, được thực hiện không?

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn.»  Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới để họ được ơn khám phá ra Chương Trình Cứu Độ lớn lao của Thiên Chúa được thực hiện qua những con người đơn sơ, bé nhỏ và vâng phục như trinh nữ Ma-ri-a của làng Na-da-rét.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.» Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết sống tin yêu và tuyệt đối vâng phục Thiên Chúa như Đức Trinh Nữ Ma-ri-a.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng Bà.»  Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân lớn bé già trẻ cảm nghiệm được niềm hạnh phúc của mình là có Thiên Chúa ở cùng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.» Cùng với Đức Ma-ri-a là Mẹ Chúa Giê-su và là Mẹ chúng ta, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người kém lòng tin để họ khám phá ra Thiên Chúa quyền năng và huyền nhiệm.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 29 tháng 09 năm 2019

        Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.              

 
Attachments area
 
 
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN NĂM C (29/09/2019)

CỦA CẢI LÀ CON DAO HAI LƯỠI

[Am 6,1a.4-7; 1 Tm 6,11-16; Lc 16,19-31]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Câu châm ngôn: “Đồng tiền là tên dầy tớ hữu dụng nhưng lại là ông chủ tàn ác” có ý nói hai mặt (tốt/xấu) của đồng tiền nên được ví như con dao hai lưỡi. Có tiền, ngưòi ta có thể làm được nhiều việc lớn lao, phúc đức, cứu sống nhiều mạng người và thậm chí có được sự sống đời đời nếu biết dùng của cải làm việc bác ái và chia sẻ (đọc Mt 25). Nhưng có tiền mà không biết dùng hoặc tệ hơn nữa là ỷ vào nó mà làm hại người khác, thì người ta sẽ bị trừng phạt như những nhà cầm quyền Ít-ra-en thời ngôn sứ A-mốt hay như ông nhà giầu trong câu truyện dụ ngôn của Phúc Âm hôm nay. Vì thế, chúng ta cần phải cảnh giác với đồng tiền nằm trong tay chúng ta mà xử dụng nó sao cho đẹp lòng Thiên Chúa là Đấng đã ban nó cho chúng ta như những nén vàng nén bạc phải sinh lời sinh lãi.  

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Am 6,1.4-7): "Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Đây Chúa toàn năng phán: "Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Si-on, và tự kiêu trên núi Sa-ma-ri-a. Các ngươi đã nằm ngủ trên giường ngà, mê đắm trên ghế dài: ăn chiên con trong đoàn và bê béo trong đàn; và ca hát theo tiếng đàn cầm thụ; người ta nghĩ mình như Đa-vit, có những nhạc khí, dùng chén lớn uống rượu, lấy dầu hảo hạng xức lên mình, và chẳng thương hại gì đến nỗi băn khoăn của Giu-se; vì thế, giờ đây họ phải lưu đày và đi đầu các kẻ lưu đày; những buổi yến tiệc của các kẻ buông tuồng sẽ không còn nữa".

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Tm 6,11-16): "Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến" Hỡi người của Thiên Chúa, hãy theo đuổi đức công chính, lòng đạo hạnh, đức tin, đức ái, đức nhẫn nại, đức hiền lành. Con hãy chiến đấu trong cuộc chiến đấu chính nghĩa của đức tin. Hãy cố đoạt lấy sự sống đời đời mà con đã được kêu gọi tới và cũng vì đó, con đã mạnh dạn tuyên xưng đức tin trước mặt nhiều nhân chứng. Cha chỉ thị cho con trước mặt Thiên Chúa, Đấng làm cho muôn vật được sống, và trước mặt Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã làm trước mặt Phongxiô Philatô, lời tuyên xưng thẳng thắn, con hãy giữ gìn huấn lệnh đó cho tinh tuyền và không thể trách được, cho tới ngày Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô lại đến, mà đến thời đã định, Đấng phúc lộc và quyền năng duy nhất sẽ tỏ ra, Người là Thiên Chúa, Vua các vua và Chúa các chúa, Đấng độc nhất trường sinh bất tử, Người ngự trong ánh sáng siêu phàm, không một ai trong loài người đã xem thấy hay có thể xem thấy: (kính chúc) vinh dự và quyền năng cho Người muôn đời. Amen!

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 16,19-31): "Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ" Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng những người biệt phái rằng: "Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là La-da-rô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các Thiên Thần đem lên nơi lòng Ab-ra-ham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Ab-ra-ham và La-da-rô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng:

" 'Lạy Cha Ab-ra-ham, xin thương xót tôi và sai La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này'. Ab-ra-ham nói lại: 'Hỡi con, suốt đời con, con được toàn sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ. Vậy bây giờ La-da-rô được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được'.

"Người đó lại nói: 'Đã vậy, tôi nài xin cha sai La-da-rô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này'. Ab-ra-ham đáp rằng: 'Chúng đã có Mô-sê và các tiên tri, chúng hãy nghe các ngài'. Người đó thưa: 'Không đâu, lạy cha Ab-ra-ham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải'. Nhưng Ab-ra-ham bảo người ấy: 'Nếu chúng không chịu nghe Mô-sê và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu' ".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Am 6,1.4-7) là một trích đoạn của Sách Ngôn sứ A-mốt cảnh cáo những người quyền cao chức trọng trong dân Ít-ra-en chỉ biết sống trong cảnh giầu sang nhung lụa mà chẳng quan tâm gì đến tình hình và vận mệnh của dân tộc. Hậu quả là đất nước họ sẽ bị ngoại bang xâm chiếm và bản thân họ sẽ phải bị lưu đầy khốn khổ.   

Trong đoạn Sách A-mốt trên (6,1.4-7) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng rất công minh: những người cầm quyền đã được giao trọng trách cai trị dân, được hưởng những đặc quyền, đặc lợi về vật chất, thì họ có trách nhiệm phải chăm lo cho dân, cho đất nước. Sống thờ ơ với đời sống thường ngày của dân, với vận mệnh của đất nước, chỉ biết hưởng thụ mà không chu toàn trách nhiệm, thì họ đáng bị trừng phạt.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Tm 6,11-16) là những lời khuyên chân tình của Thánh Phao-lô dành cho ông Ti-mô-thê, một cộng sự thân cận của ngài. Lời khuyên có hai khía cạnh tiêu cực và tích cực. Khía cạnh tiêu cực là: “hãy tránh xa những điều đó” (là muốn làm giầu, ham tiền bạc); còn khía cạnh tích cực là: “hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hòa” Nói cách khác là kiên cường chiến đấu “cho được sự sống đời đời” mà Thiên Chúa chỉ ban cho những ai “giữ điều răn của Chúa mà sống cho tinh tuyền, không chi đáng trách qua Chúa Giê-su Ki-tô.”

Trong đoạn thư gửi ông Ti-mô-thê trên (6,11-16) chúng ta được Thánh Phao-lô dậy cho biết: Thiên Chúa là Đấng tốt lành thánh thiện và thưởng phạt công minh. Người yêu thương những con người sống đơn sơ, khó nghèo, thanh thoát (đối với địa vị, chức quyền và tiền bạc), giầu lòng tin và lòng mến.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 16,19-31) là câu chuyện dụ ngôn trong Phúc âm Lu-ca nêu lên hai ‘số phận’ hoàn toàn trái ngược nhau của hai người, cả ở đời này lẫn ở đời sau. Thật vậy, ông nhà giầu (ngày nay đuợc gọi là đại gia) có tiền của, bạc vàng, châu báu dư thừa, nhưng không được Chúa Giê-su đặt cho một cái tên. Còn anh chàng “nghèo rớt mồng tơi” thì lại có tên đàng hoàng: La-da-rô. Ông đại gia sống trong nhung lụa, tiệc tùng sa hoa, dư thừa và sung sướng ở đời này nhưng lại cô đơn, khốn khổ ở đời sau. Còn anh La-da-rô sau cuộc sống đói khổ, túng thiếu ở đời này, lại tràn trề hạnh phúc ở đời sau. Một hố ngăn cách “không thể san bằng” được dựng nên giữa hai con người, giữa hai thế giới. Nguyên nhân tạo ra hố sâu ngăn cách ấy không hẳn là sự giầu có, mà là việc ông nhà giầu kia “không chịu thấy” (tức không quan tâm giúp đỡ) “anh chàng La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông, thèm được ăn những thứ trên bàn ăn của ông nhà giầu rớt xuống.”

Trong đoạn Phúc âm Lc 16,19-31 này chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng  công minh chính đại trong đối xử với mọi người: Mọi ân huệ (vật chất, tinh thần) Người ban đều kèm theo một trách nhiệm; và mọi khổ cực hay thiệt thòi chỉ là tạm thời và có thể là nhân tố đem lại hạnh phúc đời đời. Vì thế không thể chỉ có hưởng thụ mà không có đền đáp; không thể chỉ biết có mình mà không biết đến người chung quanh đang cần được chia sẻ, giúp đỡ. Cũng vì thế, không có khổ cực, thiệt thòi nào mà không được bù đắp, miễn đương sự sống công chính và tin tưởng vào sự công minh của Thiên Chúa.  

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai khía cạnh, khía cạnh tiêu cực (không nên/ không được) và khía cạnh tích cực (nên/phải):

* Khía cạnh tiêu cực là các Ki-tô hữu không nên/không được ham hố chức quyền, địa vị và tiền bạc mà phải cố gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, nhẫn nại và hiền hòa.

* Khía cạnh tích cực là các Ki-tô hữu phải biết dùng chức quyền, địa vị và của cải mà Thiên Chúa đã ban cho để tạo nên phúc đức bằng cách giúp đỡ những người nghèo khó, túng thiếu, bị thiệt thòi, kém may mắn …. sống  đầy dẫy trong xã hội.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng xét xử phân minh: người có công thì được thưởng, người có tội thì bị trừng phạt, không ở đời này thì ở đời sau, đúng như Chúa Giê-su đã dậy: nhận được nhiều thì phải yêu mến nhiều! nhận được “nhưng không” thì phải cho đi cách vô vị lợi!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Suy nghĩ một chút, tôi nghe thấy Lời Chúa mời tôi kiểm điểm về cách sử dụng chức quyền, địa vị và tiền bạc mà Chúa giao cho tôi:

* Trước sức quyến rũ của chức quyền, địa vị và của cải vật chất, tôi có thái độ nào: ham muốn, chạy theo và quỵ lụy hay cảnh giác, tự chủ và siêu thoát?

* Khi được Thiên Chúa ban chức quyền, địa vị và của cải vật chất, tôi đã dùng những thứ ấy để tạo nên phúc đức hay gây nên tội lỗi? tôi đã dùng những thứ ấy để giúp đỡ tha nhân, cộng đồng hay chỉ phục vụ bản thân và gia đình mình mà thôi?   

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no.»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân, các nước, đang phải đương đầu với cảnh phân hóa giầu nghèo một cách trầm trọng, để những nước giầu và những người giầu biết chia sẻ của cải, phương tiện với những nước nghèo và những người nghèo khó túng thiếu trong xã hội, cộng đồng.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.2 «Phần anh, hỡi người của Thiên Chúa, hãy tránh xa những điều đó; hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giàu lòng tin và lòng mến, hãy gắng sống nhẫn nại và hiền hoà.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Tông Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế biết sống theo lời khuyên của Thánh Phao-lô để làm đẹp lòng Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đòan giáo xứ khác, biết quảng đại chia sẻ của cải và tình thương với những người bất hạnh chung quanh.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Khốn cho những kẻ sống yên ổn tại Xi-on, và sống an nhiên tự tại trên núi Sa-ma-ri.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người cầm quyền các quốc gia biết chu toàn trách nhiệm chăm lo cho đất nước và đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.              

  Sài Gòn ngày 22/09/2019

 

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN NĂM C (22/09/2019)

 

MỐI HỌA HAY MẶT TRÁI CỦA ĐỒNG TIỀN

"Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được "

 

I. LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 16,1-13:  

“Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Một người phú hộ kia có một người quản lý, và người này bị tố cáo đã phung phí của chủ. Ông chủ gọi người quản lý đến và bảo rằng: 'Tôi nghe nói anh sao đó? Anh hãy tính sổ công việc quản lý của anh, vì từ nay, anh không thể làm quản lý nữa'. Người quản lý nghĩ thầm rằng: 'Tôi phải làm thế nào, vì chủ tôi cất chức quản lý của tôi? Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Tôi biết phải liệu thế nào, để khi mất chức quản lý, thì sẽ có người đón tiếp tôi về nhà họ'.

"Vậy anh gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất rằng: 'Anh mắc nợ chủ tôi bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm thùng dầu'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự, ngồi xuống mau mà viết lại: năm mươi'. Rồi anh hỏi người khác rằng: 'Còn anh, anh mắc nợ bao nhiêu?' Người ấy đáp: 'Một trăm giạ lúa miến'. Anh bảo người ấy rằng: 'Anh hãy lấy văn tự mà viết lại: tám mươi'. Và chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.

"Phần Thầy, Thầy bảo các con: Hãy dùng tiền của gian dối mà mua lấy bạn hữu, để khi mất hết tiền bạc, thì họ sẽ đón tiếp các con vào chốn an nghỉ đời đời.

"Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng gian dối trong việc lớn. Vậy nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao phó của chân thật cho các con?

"Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó ghét chủ này và mến chủ kia; hoặc phục chủ này và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa mà lại làm tôi tiền của được".

 

II. MỐI HỌA HAY MẶT TRÁI CỦA ĐỒNG TIỀN

Bài viết ”Tiền là ma là quỷ” của Lm Jos Tạ Duy Tuyền

Đăng ngày 18.09.2019 - 4:33pm trên web tinmungchonguoingheo

Người ta nói: “Đồng tiền là Tiên là Phật”. Nhưng có thật, nhờ có tiền mà họ thành BỒ TÁT cứu đời hay không? Thực tế, vì tiền mà người ta xấu đi rất nhiều! Đồng tiền đã làm biến chất một con người. Từ hiền ra dữ. Từ ngay thẳng ra lừa dối gian tham. Từ con người nết na thuỳ mị, trở thành kẻ sa đoạ, trụy lạc. Xem ra đồng tiền là nguyên do đưa đến những tiêu cực. Xem ra đồng tiền đã làm “hư bột, hư hồ”. Xem ra không thể gọi đồng tiền là Tiên là Phật được, mà phải gọi là Ma, là Quỷ. Tiên, Phật theo dân gian là luôn dạy người ta ăn ngay ở lành. Tiên-Phật luôn giúp con người hướng về thiện, luôn gìn giữ, bảo vệ những nét đẹp của con người và thiên nhiên. Tiên Phật đâu khiến con người gian tham, lừa đảo. Chỉ có ma quỷ mới làm biến chất con người. Chỉ có ma qủy mới làm cho con người tha hoá đạo đức. Chỉ có ma quỷ mới làm băng hoại những thuần phong mỹ tục, những nét đẹp cao qúy của biết bao nền văn hoá nơi các dân tộc.

Thời xưa, tiên tri Amos đã đau lòng khi nhìn thấy con người đang đầy đoạ lẫn nhau chỉ vì tiền. Có quá nhiều kẻ tham lam nên đã dùng quyền để đàn áp và bóc lột người khác. Có quá nhiều kẻ chỉ vì tiền mà chà đạp lên nhân phẩm của người khác. Họ coi mạng người chỉ là đồ vật để mua bán trao đổi. Có quá nhiều kẻ vì ham tiền nên đã đang tâm buôn gian bán thiếu để vun quén cho đầy túi tham. Nhà tiên tri đã nói với họ rằng: “Hãy nghe đây, hỡi những kẻ đàn áp người nghèo và muốn tiêu diệt những ai bần cùng. Các ngươi tự nhủ: ‘Bao giờ mới hết tuần trăng để chúng tôi buôn bán? Khi nào mới qua ngày nghỉ lễ để chúng tôi bán lúa mạch. Chúng tôi sẽ giảm lượng đong, tăng giá và làm cân giả. Chúng tôi sẽ lấy tiền mua người nghèo, lấy đôi dép đổi người túng thiếu…’ Và Chúa đã thề rằng: ‘Ta sẽ chẳng bao giờ quên một hành vi nào của chúng”. (Am 8:4-7).

Lời cảnh tỉnh của tiên tri Amos xem ra vẫn là lời nhắc nhở cho con ngừơi hôm nay. Bởi vì vẫn còn đó những kẻ lợi dụng sự khó khăn túng thiếu của người khác để chèn ép, tước đoạt, để cho vay nặng lãi và làm giàu. Vẫn còn đó những kẻ bỏ lễ, bỏ đạo để làm tôi cho ma quỷ, mong được hưởng những bổng lộc trần gian mau qua. Vẫn còn đó những kẻ chuyên gian dối, lọc lừa, đổi giá, tráo hàng để thu lợi. Vẫn còn đó những kẻ buôn thần bán thánh nhân danh nhân nghĩa để biển thủ tư lợi riêng. Đồng tiền đã và đang làm cho xã hội điêu đứng, cho tình con người trở thành thứ yếu vì “tiền là trên hết”.

Lời Chúa hôm nay, phải là lời cảnh tỉnh cho mỗi người chúng ta: Hỡi những kẻ quản lý của Thiên Chúa. Chúa đã yêu thuơng và tin tưởng giao cho chúng ta quá nhiều gia sản của Ngài. Ngài trao cho chúng ta quản lý tiền của, thời giờ và tài năng. Tất cả những gì chúng ta có đều là hồng ân Chúa ban. Đó là những nén bạc mà Chúa bảo chúng ta phải sinh lời cho Chúa. Chúa bảo chúng ta phải sử dụng theo ý Chúa. Là người quản lý, không chỉ có bổn phận gìn giữ, sinh lời mà còn biết ban phát theo ý Chúa. Chúa tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Chúa để chúng ta tiếp tục thay Ngài làm cho tha nhân được hạnh phúc, làm cho tình yêu và lòng đại lượng của Ngài trải rộng tới muôn nơi. Như vậy, người quản lý là biết dùng khả năng Chúa ban để phục vụ anh em của mình, chứ không phải để vun quén cho bản thân.

Trong chuyện cổ Trung Hoa có câu chuyện kể rằng: Mạnh Thường Quân là người rất giàu có, tiền bạc dư thừa nên cho người ta vay mượn rất nhiều. Một hôm, ông sai Phùng Huyên sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Huyên hỏi:

– Tiền nợ thu được, ngài định mua gì không?

Mạnh Thường Quân đáp:

– Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu gì thì mua.

Khi đến đất Tiết, Phùng Huyên gọi dân lại và bảo:

– Công nợ của các ngươi bao nhiêu, Mạnh Thường Quân đều cho cả.

Nói xong, ông thu các văn tự lại và đốt đi hết.

Lúc về, Phùng Nguyên thưa với Mạnh Thường Quân:

– Nhà của tướng công châu báu đầy kho, gia súc đầy chuồng, tôi tớ đầy nhà, không còn thiếu thứ gì, ngoại trừ “ân nghĩa”. Vì thế, tôi trộm phép tướng công mà mua về. Mạnh Thường Quân nghe nói thế, tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không quan tâm nhiều, vì tiền bạc châu báu trong nhà đều dư thừa cả.

Ít năm sau, Mạnh Thường Quân bị bãi nhiệm phải trở về sống ở đất Tiết. Dân đất Tiết nhớ lại ơn xưa nghĩa cũ, họ ra đón đầy dường. Thấy vậy, ông liền ngoảnh lại bảo Phùng Huyên:

– Trước kia tiên sinh vì ta mà mua “ân nghĩa”. “Ân nghĩa” đó giờ ta đã thấy.

Hôm nay Chúa Giê-su cũng đang nói với chúng ta: “Thầy bảo cho anh em biết: Hãy dùng tiền bạc bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi vĩnh cửu” (Lc 16, 9).

Xin cho chúng ta biết sử dụng những ân huệ Chúa ban là tiền bạc, thời giờ và khả năng để mua lấy bạn hữu nước trời ngõ hầu, mai sau, chính họ, những con người đã được chúng ta trao ban giúp đỡ sẽ đón chào chúng ta ở trên quê trời. Amen

 Sài Gòn ngày 21 tháng 09 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội sưu tầm             

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN NĂM C (15/09/2019)

THIÊN CHÚA GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT!

[Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trong mấy năm gần đây, ở hải ngoại cũng như ở trong nước, rộ lên một phong trào đạo đức sùng kính Lòng Chúa Thương Xót. Xuất phát điểm của Phong Trào thánh thiện này là ‘mạc khải’ mà Chúa Giê-su đã ban cho Hội Thánh qua Thánh Nữ Faustina Kowalska (1) và sự cổ võ mạnh mẽ của người đứng đầu Hội Thánh Công Giáo toàn cầu là Thánh Gio-an Phao-lô II, vị Giáo Hoàng vĩ đại của thế kỷ XX.  

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đáng kính của chúng ta đã tiếp nối công trình của Thánh nữ Faustina Kowalski và của Thánh Gio-an Phao-lô II khi đã chọn năm 2016 làm Năm Thánh Lòng Thương Xót để Giáo Hội hoàn vũ cất tiếng ca ngợi Lòng Chúa Thương Xót. Phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm C hôm nay với bài Phúc Âm Lc 15,1-32 được xem là nền tảng Thánh Kinh của Lòng Chúa Thương Xót.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Xh 32,7-11.13-14): "Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người." Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Mô-sê rằng: "Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra khỏi đất Ai-cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối Ta đã chỉ dạy cho chúng, chúng đã đúc tượng bò con và sấp mình thờ lạy nó; chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: "Hỡi Is-ra-el, này là Thiên Chúa ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai-cập". Chúa phán cùng Mô-sê: "Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để Ta làm, Ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ huỷ diệt chúng, rồi Ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại".

Mô-sê van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: "Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai-cập? Xin Chúa nhớ đến Ab-ra-ham, I-sa-ac và Is-ra-el tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: "Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời Ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi". Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người..

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (1 Tm 1,12-17): “Đức Giê-su Ki-tô đã đến trong thế gian để cứu độ những người tội lỗi." Cha cảm tạ Đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, vì Người đã kể cha là người trung tín, khi đặt cha thi hành chức vụ: dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bắt đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót, vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã tràn lan dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giê-su Ki-tô.

Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàng là: Đức Giê-su Ki-tô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi, trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót, là Đức Giê-su Ki-tô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào Người hầu được sống đời đời.

Danh dự và vinh quang (xin dâng về) Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình, là Vua muôn đời. A-men!

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 15,1-32): “Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải." Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giê-su để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.

"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".

Người lại phán rằng: "Người kia có hai con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: 'Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con'. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, trẩy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: "Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi, tôi ở đây phải chết đói! Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha'. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương; ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: 'Lạy cha, con đã lỗi phạm đến Trời và đến cha; con không đáng được gọi là con cha nữa'. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: 'Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giầy vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình.

"Người con cả đang ở ngoài đồng. Khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: 'Đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khoẻ'. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào. Nhưng anh trả lời: 'Cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn, còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó'.

"Nhưng người cha bảo: 'Hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy'".

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Xh 32,7-11.13-14) là một trích đoạn của Sách Xuất Hành kể lại sự nổi giận và dự tính tiêu diệt dân Ít-ra-en của Thiên Chúa trước sự cứng lòng và hành động phản bội của những người này và sự can thiệp hữu hiệu của ông Mô-sê khi ông nhắc lại với Thiên Chúa lời Người đã hứa với các tổ phụ là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en.

Trong đoạn Sách Xuất Hành trên (32,7-11.13-14) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng rất trung tín với lời hứa và rất yêu thương dân Ít-ra-en nói riêng và loài  người nói chung. Thiên Chúa không muốn một con người nào bị trừng phạt, bị tiêu diệt vì tội lỗi và sự phản bội mà người ấy đáng chịu. Chúng ta cũng thấy ông Mô-sê là người có “thần thế” như thế nào trước mặt Thiên Chúa, khi lời cầu xin và năn nỉ của ông đã làm cho Thiên Chúa nguôi lòng trong cơn thịnh nộ.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Tm 1,12-17) là bức thư tuyệt vời mà Thánh Phao-lô viết cho ông Ti-mô-thê, một cộng sự thân cận của ngài, về hồng ân vĩ đại của Lòng Chúa Thương Xót. Từ một kẻ bắt đạo, Thánh Phao-lô chẳng những không bị Chúa trừng phạt mà còn được thứ tha, cứu vớt và được giao phó sứ mạng rao giảng Tin Mừng cho dân ngoại. Thánh Phao-lô nhận thức sâu sắc lý do tại sao Thiên Chúa đã hành động như vậy là để Lòng Chúa Thương Xót nổi bật hơn, hầu đem lại niềm hy vọng cho tất cả mọi tội nhân.

Trong đoạn thư gửi ông Ti-mô-thê trên (1 Tm 1,12-17) của Thánh Phao-lô Tông đồ, chúng ta thấy rõ Lòng Thương Xót của Thiên Chúa vĩ đại như thế nào và cách hành động của Người diệu kỳ như thế nào trong cuộc đời của Thánh Phao-lô.  Tình thương và quyền năng của Thiên Chúa đã biến “thù nghịch” thành “nghĩa thiết”, biến “đáng bị trừng phạt” thành “đáng được thưởng công”.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 15,1-32) là ba dụ ngôn về Lòng Chúa Thương Xót đối với tội nhân tức đối với hết mọi người chúng ta (vì có ai trong chúng ta không là tội nhân?). Đó là dụ ngôn người chủ chiên tìm lại được con chiên lạc; người phụ nữ tìm lại được đồng quan (tiền) bị mất và người cha tìm lại được đứa con trai đi hoang nay trở về. Ba dụ ngôn trên diễn tả ba niềm vui: niềm vui của việc tìm lại được con/ cái/người đã mất và là hình bóng của niềm vui trên trời khi có một tội nhân thống hối trở về!         

Nhờ Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (15,1-32) chúng ta có một khám phá đầy đủ và có sức thuyết phục nhất về Thiên Chúa Cha và về chính Chúa Giê-su Ki-tô:  

(a) Thiên Chúa Cha là Đấng đầy Lòng Xót Thương, không muốn một tội nhân nào phải hư mất, trái lại Người tìm kiếm hết mọi người có tội để thứ tha và phục hồi tư cách và phẩm giá là con Thiên Chúa cho họ:  "Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng!”

(b) Chúa Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa xuống thế làm người và làm bạn với phường tội lỗi là để cứu vớt mọi người có tội, bằng cách mạc khải Lòng Cha Thương Xót và vạch đường chỉ lối cho tội nhân biết cách trở về với Cha. Đó là ăn năn sám hối và quay trở về như người con hoang đàng: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa...”

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “Trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.”

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót và thứ tha. Người không muốn một tội nhân nào phải chết. Trái lại Người muốn mọi tội nhân ăn năn sám hối để tìm lại sự sống trong mối tương quan thân tình với Người.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Suy nghĩ một chút chúng ta sẽ thấy sứ điệp của Lời Chúa hôm có hai áp dụng:          

* Cậy trông và đón nhận Lòng Chúa Thương Xót: Càng thánh thiện người Ki-tô hữu càng ý thức tình trạng yếu đuối, tội lỗi của mình và càng cảm thấy nhu cầu cần được Thiên Chúa xót thương và thứ tha. Ba bài đọc Lời Chúa hôm nay đủ sức thuyết phục mỗi người, dù tội lỗi yếu đuối đến đâu, vững lòng cậy trông và đón nhận Lòng Chúa Thương Xót!

* Quảng bá và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót với mọi người:  Trong đời sống gia đình, cộng đoàn và xã hội, chúng ta được giao phó sứ mạng quảng bá và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót với mọi người, nhất là với những người bé mọn, mang đầy mặc cảm tội lỗi và bị nỗi tuyệt vọng đè nặng. Cách quảng bá và thể hiện Lòng Chúa Thương Xót tốt nhất là gần gũi, chia sẻ, cảm thông với những người ấy để giúp họ cảm nhận được Lòng Chúa Xót Thuơng vô bờ vô bến.                                    

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó.»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các dân tộc còn sống trong lầm lạc và ngược lại Thánh Ý Thiên Chúa để các dân tộc ấy biết từ bỏ ngẫu thần mà chỉ tôn thờ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa biết noi gương bắt chước Chúa Giê-su Ki-tô mà đón tiếp và gần gũi với hết mọi người, nhất là với những người cần được yêu thương và chữa lành.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân lớn bé già trẻ đều quan tâm cứu giúp những người lầm lạc, yếu đuối và lìa xa cộng đoàn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người tội lỗi, yếu đuối, xa Chúa lâu năm họ tìm lại Thiên Chúa là Đấng giầu lòng thương xót mà quay trở về. Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

 Sài Gòn ngày 08/09/2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.              

 

Ghi chú

(1) Thánh Nữ Faustina Kowalska sinh ngày 25/8/1905 tại Glogowiec, qua đời ngày 5/10/1938 tại Cracovia (Ba Lan) và được phong thánh ngày 30/4/2000.

Một trong những lời Thánh Nữ Faustina Kowalska nhận được từ Chúa Giê-su là:  “Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha.”

Muốn biết thêm về Thánh Nữ Faustina Kowalska và về Sứ Điệp Lòng Thương Xót, xin mời quý vị vào thanhlinh.net/Phòng Thương Xót.

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (08/09/2019)

ĐIỀU CƠ BẢN CỦA ĐỜI SỐNG KI-TÔ HỮU

[Kn 9,13-18; Plm 9-10.12-17; Lc 14,25-33]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Khuynh hướng tự nhiên của con người là muốn có thêm, muốn có nhiều hơn nữa. Vì thế mà hy sinh từ bỏ là việc rất khó khăn đối với mọi người không trừ ai. Khó khăn nhưng không có nghĩa là không thể, vì với sự trợ giúp của ơn thánh Chúa thì không có gì là không thể. Nếu suy nghĩ kỹ, chúng ta sẽ thấy hy sinh từ bỏ là điều cơ bản của đời sống tôn giáo nói chung và của đời sống Ki-tô hữu nói riêng. Thật vậy trong đời tôn giáo và tâm linh, hy sinh từ bỏ là điều kiện không thể thiếu; vì chỉ bằng hy sinh từ bỏ, con người mới được lột xác thành một tạo vật mới, mới có thể bước theo Chúa Ki-tô Giê-su. Muốn dễ dàng hy sinh từ bỏ, ngoài sự trợ giúp của Trên, các Ki-tô hữu cần biết nhìn xa trông rộng và suy tính khôn ngoan. Đó chính là điều mà Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta trong bài Phúc âm Chúa nhật 23 Thường Niên Năm C hôm nay.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Kn 9,13-18): "Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn" Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những ý tưởng của loài hay chết thì mập mờ, và những dự định của chúng tôi đều không chắc chắn. Vì xác hay hư nát làm cho linh hồn ra nặng nề, và nhà bụi đất làm cho lý trí hay lo lắng nhiều điều ra nặng nề.

Chúng tôi ước lượng cách khó khăn các việc dưới đất, và khó nhọc tìm thấy những sự trước mắt. Còn những sự trên trời, nào ai khám phá ra được? Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống. Như thế, mọi đường lối những kẻ ở dưới đất được sửa lại ngay thẳng, và loài người học biết những sự đẹp lòng Chúa.

Vì, lạy Chúa, những ai sống đẹp lòng Chúa từ ban đầu, thì được ơn cứu độ nhờ sự khôn ngoan.

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc đọc 2 (Plm 9-10.12-17): "Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến" Con thân mến, Phao-lô già nua, và hiện đang bị cầm tù vì Đức Giê-su Kitô, cha nài xin con cho Ô-nê-si-mô, đứa con cha đã sinh ra trong xiềng xích.

Cha trao nó lại cho con. Phần con, con hãy đón nhận nó như ruột thịt của cha. Cha cũng muốn giữ nó lại để thay con mà giúp đỡ cha trong lúc cha bị xiềng xích vì Tin Mừng. Nhưng vì chưa biết ý con, nên cha không muốn làm gì, để việc nghĩa con làm là một việc tự ý, chớ không vì ép buộc. Vì biết đâu nó xa con một thời gian để rồi con sẽ tiếp nhận muôn đời, không phải như một người nô lệ, nhưng thay vì nô lệ, thì như một người anh em rất thân mến, đặc biệt đối với cha, huống chi là đối với con, về phần xác cũng như trong Chúa. Vậy nếu con nhận cha là bạn hữu, thì xin con hãy đón nhận nó như chính mình cha vậy.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc Tin Mừng (Lc 14,25-33): "Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta" Khi ấy, có nhiều đám đông cùng đi với Chúa Giê-su, Người ngoảnh lại bảo họ rằng: "Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo Ta, thì không thể làm môn đệ Ta.

"Có ai trong các ngươi muốn xây tháp mà trước tiên không ngồi tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? Kẻo đặt móng rồi mà không thể hoàn tất, thì mọi người xem thấy sẽ chế giễu người đó rằng: 'Tên này khởi sự xây cất mà không hoàn thành nổi'.

"Hoặc có vua nào sắp đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên không ngồi suy nghĩ xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chăng? Bằng chẳng nổi, thì khi đối phương còn ở xa, vua ấy sai một phái đoàn đến cầu hoà. Cũng thế, bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Kn 9,13-18) là một trích đoạn Sách Khôn Ngoan nói về vai trò của đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan- chính là Thần Khí của Thiên Chúa- giúp con người khám phá ra những điều cao siêu là ý định của Thiên Chúa, những điều mà tự khả năng giới hạn của mình, con người không thể vươn tới. Vì chưng con người “vốn là loài phải chết, tư tưởng không sâu, lý luận không vững, thân xác dễ hư nát này khiến linh hồn ra nặng, cái vỏ bằng đất này làm tinh thần trĩu xuống vì lo nghĩ trăm bề.”

Nhờ đoạn Sách Khôn Ngoan trên (9,13-18) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng rất yêu thương con người nên đã không để con người bị trói buộc trong giới hạn hẹp hòi của mình mà trái lại đã ban đức Khôn Ngoan để giúp con người vươn xa bay cao, đến được thế giới của Thiên Chúa, hiểu và nắm bắt được ý định nhiệm mầu của Thiên Chúa.

 

3.1.2 Bài đọc (Plm 9-10.12-17) là những lời lẽ chân tình mà Thánh Phao-lô gửi cho ông Phi-lê-môn, một người có địa vị và tiếng tăm trong cộng đoàn tín hữu ở Cô-lô-sê để xin ông nhận lại Ô-nê-xi-mô là một nô lệ đã bỏ nhà ông mà đi nhưng nay đã trở thành một Ki-tô hữu như ông.

Trong đoạn thư của Thánh Phao-lô gửi ông Phi-lê-môn trên (9-10.12-17) chúng ta thấy - không phải cách trực tiếp mà là cách gián tiếp - Thiên Chúa là Đấng làm cho con người có phẩm giá cao quý, bình đẳng và huynh đệ với nhau! Cụ thể trong trường hợp ở đây thì lúc trước Ô-nê-xi-mô là nô lệ, là tài sản của ông chủ Phi-lê-môn; còn sau khi đã trở thành Ki-tô hữu (qua phép Rửa) thì Ô-nê-xi-mô đã trở thành người anh em của người chủ cũ của mình, xứng đáng được đối xử tử tế và được tôn trọng.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 14,25-33) tường trình lại một bài huấn giáo quan trọng số một mà Chúa Giê-su đã dành cho các môn đệ, không phải trong lớp học hay trong hội đường mà ở giữa cảnh trời lồng lộng của cuộc hành trình tiến về Giê-ru-sa-lem. Bài huấn giáo quan trọng số một đó là từ bỏ và hy sinh, là chấp nhận vác thập giá mình để theo Chúa Giê-su, để xứng đáng là môn đệ của Người. Đối tượng của từ bỏ là cha mẹ, vợ con, anh em, chị em là những người gần gũi thân thương nhất! Đối tượng của hy sinh là cả mạng sống mình tức chính bản thân mình!

 Nhờ Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (14,25-33) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng đòi hỏi rất nhiều và rất cao ở những người muốn theo Chúa. Chúa đòi hỏi người muốn làm môn đệ Chúa phải dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình, có nghĩa trong cuộc sống Chúa phải là ưu tiên số một. Chúa còn đòi hỏi người ấy phải vác thập giá mình mà đi theo Người. Tại sao vậy?  Vì hai lý do: một là chính Chúa Giê-su đã từ bỏ và hy sinh tất cả vì yêu thương nhân loại và mỗi con người, thì người môn đệ cũng phải nên giống Thày mình; hai là từ bỏ và hy sinh là con đường duy nhất dẫn đến đời sống vĩnh hằng là hạnh phúc thật.       

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: "Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng cao siêu nhưng gần gũi, yêu thương vô hạn nhưng cũng đòi hỏi gắt gao, không chỉ nói xuông mà thực hành trước những điều Người yêu cầu ở người môn đệ.

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Mỗi người có thể chọn một trong hai hoặc cả hai khía cạnh của sứ điệp của Lời Chúa hôm nay mà đem vào đời sống trong tuần:

(1o) Sống hy sinh và từ bỏ: Trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng cũng như trong đời sống nhân bản và tâm linh, tôi có tự nguyện khước từ không chỉ những cái xấu làm hại mình mà cả những cái tốt, để cho đời sống được nhẹ nhàng, tự do và thánh thiện hơn không?                   

(2o) Vác thập giá mình mà đi theo Chúa: Trong đời sống cá nhân, gia đình và cộng đồng cũng như trong đời sống nhân bản và tâm linh tôi có vui vẻ chấp nhận những hy sinh và thiệt thòi do đức tin và tư cách người môn đệ Chúa Giê-su đòi hỏi không?                                      

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Ai hiểu thấu Thánh ý của Chúa, nếu Chúa không ban sự khôn ngoan, và không sai Thánh Thần Chúa từ trời cao xuống» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các dân tộc trên thế giới được Thiên Chúa ban cho Đức Khôn Ngoan mà sống xứng đáng với phẩm giá làm người và làm con C.húa

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Nều ai đến với Ta mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ Tai được» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu được ơn sẵn sàng hy sinh từ bỏ để đi theo Chúa Giê-su Ki-tô và làm chứng cho Tin Mừng Cứu Độ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Ai không vác thập giá mình mà đi theo Ta, thì không thể làm môn đệ Tai được» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta được ơn nhận thức sâu sắc rằng vác thập giá và hy sinh là điều cốt yếu trong đời sống của các môn đệ Chúa Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Bất kỳ ai trong các ngươi không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người tham lam của cải, danh vọng, chức quyền và lạc thú biết kiềm chế lòng tham đối với những thứ ấy để có một tâm hồn thanh thoát và trở thành môn đệ Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 31 tháng 08 năm 2019

          Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.        
 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN NĂM C (01/09/2019)

SỐNG KHIÊM CUNG VÀ VÔ VỊ LỢI

[Hc 3,17-18.20.28-29; Dt 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Tội con người dễ phạm nhất là tội kiêu ngạo tức tự cao tự đại. Một khi đã tự cao tự đại thì điều tất yếu sẽ xẩy ra là coi khinh người khác. Thường tội kiêu ngạo chỉ xẩy ra trong cõi lòng sâu kín nhưng nhiều khi lại được che đậy bằng những lời khiêm tốn lạ thường, khiến nhiều người bị lừa.

Nhưng Thiên Chúa thì không thể bị lừa, vì Người thấu suốt cõi lòng và tâm tư thầm kín của con người. Thái độ làm Thiên Chúa vui lòng nơi con cái Người là thái độ khiêm cung và tự hạ. Chẳng những khiêm cung và tự hạ trước mặt Thiên Chúa mà còn khiêm cung tự hạ và vô vị lợi trong cách sống với tha nhân nữa!

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29): "Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa" Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.

Tai hoạ dành cho kẻ kiêu căng thì vô phương cứu chữa, vì mầm mống tội lỗi đã ăn sâu vào lòng chúng mà chúng không biết. Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,18-19.22-24a): "Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống" Anh em thân mến, không phải anh em tiến tới một ngọn núi có thể sờ được, hay là lửa cháy, gió lốc, mây mù, bão táp hoặc tiếng kèn, và tiếng gầm thét, khiến cho người nghe xin tha đừng nói với họ lời nào nữa. Trái lại, anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống, là Giêrusalem trên trời, tiến đến giữa muôn ngàn thiên thần, và cộng đoàn các trưởng tử đã được ghi sổ trên trời, và đến cùng Thiên Chúa, Đấng phán xét mọi người, đến cùng các linh hồn những người công chính hoàn hảo, đến cùng Đấng trung gian của giao ước mới là Đức Giêsu.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14) : "Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên" Khi ấy, nhằm một ngày Sab-bat Chúa Giê-su vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng:

"Khi có ai mời ngươi dự tiệc cưới, ngươi đừng ngồi vào chỗ nhất, kẻo có người trọng hơn ngươi cũng được mời dự tiệc với ngươi, và chủ tiệc đã mời ngươi và người ấy, đến nói với ngươi rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho người này'. Bấy giờ ngươi sẽ phải xấu hổ đi ngồi vào chỗ rốt hết. Nhưng khi ngươi được mời, hãy đi ngồi vào chỗ rốt hết, để khi người mời ngươi đến, nói với ngươi rằng: 'Hỡi bạn, xin mời bạn lên trên'. Bấy giờ ngươi sẽ được danh dự trước mặt những người dự tiệc. Vì hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên".

Rồi Người lại nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi ông dọn bữa ăn trưa hay tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, bà con hay láng giềng giàu có, kẻo đến lượt họ cũng mời ông, và như thế ông đã được trả lễ rồi. Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ. Vì ông sẽ được trả lễ khi những người công chính sống lại".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Hc 3,17-18.20.28-29) là một trích đoạn của Sách Huấn Ca. Đó là lời khuyên nhủ của các bậc cha mẹ đạo đức dành cho con cái về cách sống đẹp lòng Thiên Chúa: “Hãy hoàn thành việc của con một cách nhũn nhặn, thì con sẽ được mến yêu hơn người hào phóng. Càng làm lớn, con càng phải tự hạ, như thế, con sẽ được đẹp lòng Đức Chúa.” 

Nhờ đoạn Sách Huấn Ca trên (3,17-18.20.28-29) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng yêu quý những con người khiêm tốn và tôn vinh những kẻ tự hạ. Vì những người khiêm tốn và tự hạ là những người sống đúng với giá trị thật của mình trước mặt Thiên Chúa và trước mặt người đời.   

3.1.2 Bài đọc (Dt 12,18-19.22-24) là những lời giãi bày chí lý của Thánh Phao-lô nhằm giúp các tín hữu Do-thái thấu hiểu về đại hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ qua Bí Tích Thanh Tẩy. Bí Tích đưa người tín hữu vào thành thánh Giê-ru-sa-lem là triều đình của Thiên Chúa trên trời.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái trên (12,18-19.22-24) chúng ta thấy Thiên Chúa là Đấng cao cả khôn lường và quảng đại vô song. Thiên Chúa yêu thương loài người không sao kể hết! Điều Thiên Chúa mong đợi ở chúng ta là lòng biết ơn và khiêm hạ!

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 14,1.7-14) kể lại một trong những lần Chúa Giê-su đi ăn cơm khách tại nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu. Nhóm Pha-ri-sêu là một giai cấp có nhiều đặc quyền, được “ăn trên ngồi trốc” trong xã hội Do-thái thời bấy giờ. Chính vì thế mà Lu-ca mới chủ ý làm nổi bật thái độ kẻ cả của những người cùng được mời dự tiệc với Chúa Giê-su. Họ chỉ quan tâm đến việc dòm ngó, phán xét và bắt bẻ Chúa Giê-su thôi. Nhưng Chúa Giê-su cũng chẳng vừa: Người tấn công những người đồng bàn bằng cách cho họ một bài học khiêm nhường và đáp lại lòng “tốt” của chủ nhà bằng một bài học khác, bài học vô vị lợi và quảng đại trong cuộc sống.

Nhờ Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (14,1.7-14) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng rất thẳng thắn, không sợ mất lòng những người xung quanh và mạnh dạn tấn công vào chốn thâm sâu nhất của tâm hồn con người để giúp những người Pha-si-sêu nói chung và ông chủ nhà nói riêng, khỏi căn bệnh sống giả nhân giả nghĩa và vị kỷ, để chọn một lối sống khiêm nhương, tự hạ và vô vị lợi làm đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi đích thực cho cuộc đời của họ.    

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là:

“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên" và

- “Hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng Cao Siêu Nghìn Trùng nhưng chỉ yêu thích những tâm hồn đơn sơ, chất phác và chân thực; Vì những người đơn sơ, chất phác  và chân thực sẽ có thái độ khiêm nhường và tự hạ và vì những người đơn sơ, chất phác và chân thực sẽ sống quảng đại và cho đi (cách vô vị lợi)!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Mỗi người có thể chọn một trong hai trong hai hoặc cả hai sứ điệp của Lời Chúa mà đem ra thực hành trong tuần này:

(1o) Sống khiêm nhường và tự hạ trong suy nghĩ, lời nói và hành động: Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp. Tại sao tôi lại kiêu căng, tự phụ mà không sống khiêm nhường tự hạ làm đẹp lòng Thiên Chúa và ích lợi cho bản than mình?                    

(2o) Sống vô vị lợi và quảng đại với tha nhân trong đời sống gia đình và xã hội:  Mọi cái tôi có (sức khỏe, tài năng, thời gian, địa vị xã hội và của cải) đều do Thiên Chúa ban cho cách trực tiếp hay gián tiếp, không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho những người xung quanh nữa! Tại sao tôi lại sống ích kỷ, vụ lợi mà không sống vị tha và quảng đại làm vui lòng Thiên Chúa và ích lợi cho tha nhân?                                      

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người đang sống trên mặt địa cầu này, để họ biết dùng trí tuệ mà Thiên Chúa đã ban cho mà suy nghĩ và chọn lựa một lối sống thật sự hữu ích và giá trị.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng»Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho tất cả các Ki-tô hữu tu sĩ và giáo dân, để mọi thành phần Dân Chúa thể hiện một lối sống khiêm nhường, tự hạ và dễ thương hầu lôi kéo những người xung quanh về với Hội Thánh Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù; ông sẽ có phúc» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người trong giáo xứ biết sống quảng đại và vô vị lợi với những người thiếu thốn.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

                                                       

5.4 «Càng làm lớn, con càng phải hạ mình trong mọi sự, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa; vì chỉ có một mình Thiên Chúa có quyền năng cao cả, và mọi kẻ khiêm nhường phải tôn vinh Chúa.” Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người có trọng trách lãnh đạo trong Đạo cũng như ngoài Đời, để các vị ấy biết hạ mình phục vụ con cái và dân chúng của mình.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 25 tháng 08 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.     

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN NĂM C (25/08/2019)

SỐNG ĐẠO KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CUỘC DẠO CHƠI

 [Is 66,18-21; Dt 12,5-5.11-13; Lc 13,22-30]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không ít giáo dân lầm tưởng rằng sống đạo chỉ là một cuộc dạo chơi nhàn hạ. Nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là chúng ta hiểu sự thật không phải là như thế. Để đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện chúng ta đã cần phải có sức mạnh phi thường. Để sống trong sạch, công bằng, bác ái, yêu thương… chúng ta cũng cần một sức mạnh lớn như thế. Để phúc âm hóa môi trường xã hội, chống lại bất công, tội ác xã hội, chúng ta phải là các chiến sĩ. Vì thế mà Chúa Giê-su mới dậy các môn đệ:  "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào được Nước Trời, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.”  

Sống Đạo là sống theo Chúa Giê-su Ki-tô, là đi ngược dòng đời, nên phải từ bỏ rất nhiều thứ và phải chiến đấu quyết liệt với các thế lực thù nghịch bên trong cũng như bên ngoài. Các thế lực thù nghịch bên trong là các xu hướng hưởng thụ, ích kỷ, chiếm đoạt và thống trị của mỗi con người. Còn các thế lực thù nghịch bên ngoài là môi trường xã hội ngày nay một đàng thì dửng dưng với Ki-tô giáo, thậm chí chống lại Ki-tô giáo, đàng khác thì nghe theo sự xúi giục của thế gian và ma quỷ.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (I-sai-a (Is 66,18-21):  "Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến" Đây Chúa phán: "Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ: chúng sẽ đến và nhìn thấy vinh quang của Ta. Ta sẽ đặt nơi chúng một dấu lạ, Ta sẽ sai một số trong những người được giải thoát đến các dân ngoài biển, bên Phi châu và Lyđia, là những dân thiện xạ, đến Ý-đại-lợi và Hy-lạp, đến những hòn đảo xa xăm, đến với những kẻ chưa nghe nói về Ta, và chưa thấy vinh quang của Ta. Chúng sẽ rao giảng cho các dân biết vinh quang của Ta, sẽ dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến như của lễ dâng cho Chúa, họ cỡi ngựa, đi xe, đi võng, cỡi la, cỡi lạc đà, đến núi thánh của Ta là Giêrusalem, khác nào con cái Israel mang của lễ trong chén tinh sạch vào nhà Chúa, Chúa phán như thế. Trong những dân đó, Ta sẽ chọn các tư tế, các thầy Lêvi: Chúa phán như vậy". Vì chưng lời Chúa rằng: Cũng như Ta tạo thành trời mới, đất mới đứng vững trước mặt Ta thế nào, thì dòng dõi ngươi và danh tánh các ngươi sẽ vững bền như vậy".

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,5-7.11-13): "Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến" Anh em thân mến, anh em đã quên lời yên ủi tôi nói với anh em, như nói với những người con rằng: "Hỡi con, con chớ khinh thường việc Chúa sửa dạy, và đừng nản chí khi Người quở trách con; vì Chúa sửa dạy ai là kẻ Người yêu mến, và đánh đòn kẻ mà Người chọn làm con". Trong khi được sửa dạy, anh em hãy bền chí. Thiên Chúa xử sự với anh em như con cái: vì có người con nào mà cha không sửa phạt. Ngày nay, hẳn ai cũng coi việc sửa dạy là nỗi buồn khổ, hơn là nguồn vui, nhưng sau này, nó sẽ mang lại hoa quả bình an công chính cho những ai được sửa dạy. Vì thế, anh em hãy nâng đỡ những bàn tay bủn rủn và những đầu gối rụng rời. Đường anh em đi, anh em hãy bạt cho thẳng, để người què khỏi bị trẹo chân, nhưng được an lành.

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 13,22-30): "Người ta sẽ từ đông chí tây đến dự tiệc trong nước Chúa"Khi ấy, Chúa Giê-su rảo qua các đô thị và làng mạc, vừa giảng dạy vừa đi về Giê-ru-sa-lem. Có kẻ hỏi Người rằng: "Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít sẽ được cứu độ?" Nhưng Người phán cùng họ rằng: "Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp, vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm vào mà không vào được. Khi chủ nhà đã vào và đóng cửa lại, thì lúc đó các ngươi đứng ngoài mới gõ cửa mà rằng: 'Thưa ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi từ đâu tới'. Bấy giờ các ngươi mới nói rằng: 'Chúng tôi đã ăn uống trước mặt ngài và ngài đã giảng dạy giữa các công trường chúng tôi'. Nhưng chủ sẽ trả lời các ngươi rằng: 'Ta không biết các ngươi tự đâu mà tới, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt ta'. Khi các ngươi sẽ thấy Ab-ra-ham, I-sa-ac, Gia-cóp và tất cả các tiên tri ở trong nước Thiên Chúa, còn các ngươi bị loại ra ngoài, nơi đó các ngươi sẽ khóc lóc nghiến răng. Và người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa. Phải, có những người sau hết sẽ trở nên trước hết và những người trước hết sẽ nên sau hết".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Is 66,18-21) là một trích đoạn của Sách I-sai-a nói về kế hoạch của Thiên Chúa tập họp các dân, các ngôn ngữ thành một dân duy nhất. Đồng thời là kế hoạch làm cho các dân tộc ấy trở thành lễ phẩm dâng lên Thiên Chúa. Để thực hiện kế hoạch ấy, Thiên Chúa sẽ chọn một số người làm tư tế, làm thày Lê-vi …

Trong đoạn Sách I-sai-a trên (66,18-21) chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng có chương trình và kế hoạch không chỉ với dân Ít-ra-en mà với mọi dân, mọi ngôn ngữ, sắc tộc. Người muốn quy tụ tất cả lại trong một vương quốc. Người muốn mọi người nhìn thấy vinh quang của Người. Người muốn mọi dân, mọi nước, mọi người là lễ phẩm tiến dâng Người, tức thuộc về Người.    

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 12,5-7.11-13) là những lời khuyên mà Thánh Phao-lô dành cho các tín hữu Do-thái về việc để cho Thiên Chúa khiển trách, sửa dạy trong đời sống tâm linh. Theo thói thường thì con người chẳng vui thích gì khi “được” hay “bị” sửa dạy hoặc khiển trách. Nhưng nếu hiểu rằng chỉ vì yêu thương chúng ta, chỉ vì muốn tốt cho chúng ta mà Thiên Chúa sửa dạy thì chúng ta sẽ đón nhận sự sửa dạy và khiển trách của Thiên Chúa một cách ngoan ngoãn và biết ơn.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái trên (12,5-7.11-13) chúng ta thấy Thiên Chúa là người Cha muốn điều tốt đẹp cho chúng ta là con cái của Người. Bằng lời, Thiên Chúa động viên, khuyến khích, an ủi và khiển trách chúng ta. Đón nhận và làm theo lời chỉ dạy và khiển trách ấy, chúng ta mới nên người (thành nhân)!

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 13,22-30) đề cập đến việc nỗ lực cần có của những người  muốn vào Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa mở rộng cửa cho hết mọi người. Nhưng không phải hết mọi người đều có thể vào đó, mà chỉ những người chịu cố gắng, chiến đấu, trả giá - nói theo cách của Phúc Âm là qua cửa hẹp - thì mới vào được.

Trong Bài Phúc Âm theo Thánh Lu-ca trên (13,22-30) chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Vị Lãnh Đạo tuyệt vời mà Thiên Chúa ban cho nhân loại nói chung và cho các tín hữu Ki-tô nói riêng. Người vạch đường chỉ lối cho chúng ta biết cách vào được Nước Trời là Vương Quốc của Thiên Chúa. Con người được Thiên Chúa dựng nên để hưởng sự hiện diện đầy vinh quang của Thiên Chúa. Vào Nước Trời con người mới đạt hạnh phúc trọn vẹn. Muốn vào được Nước Trời, con người phải chiến đấu và phải đi qua cửa hẹp là hy sinh, hãm mình và từ bỏ! Chiến đấu với chính mình là chống lại các xu hướng xấu trong con người mình. Đó là lòng tham lam, là xu hướng muốn hưởng thụ, là tính ích kỷ. Chiến đấu với các thế lực bên ngoài là các thế lực xấu xa lôi cuốn, dụ dỗ, lừa gạt mình. Của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú đều có thể trở thành các thế lực xấu xa ấy.   

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào Nước Trời.”

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng muốn và có kế hoạch quy tụ, tập hợp hết mọi dân, mọi sắc tộc thành một cộng đồng duy nhất sống trong sự yêu thương và chăm lo của Người. Sống với Chúa Giê-su là Đấng được Thiên Chúa sai đến để quy tự muôn dân lại và dậy cho chúng ta biết con đường hẹp vào Vương Quốc của Chúa Cha. Sống với Chúa Thánh Thần là Đấng hướng dẫn và đồng hành với chúng ta trong hành trình tiến vào Vương Quốc của Thiên Chúa!

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Muốn thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, trước hết tôi phải khách quan nhận định xem những thế lực nào (bên trong cũng như bên ngoài) đang cản trở tôi vào Nước Thiên Chúa? Phải chăng đó là lòng ham muốn và dính bén của cải vật chất, danh vọng, chức quyền, lạc thú bất chính? Hay phải chăng đó là sự ươn lười biếng nhác, ngại khó, sợ hy sinh? Hoặc đó là lòng kiêu căng và lối sống ích kỷ chỉ biết có mình mà không quan tâm giúp đỡ người khác?                  

Một khi khám phá ra thế lực nào đang cản trở tôi vào Nước Trời thì tôi phải quyết đấu với thế lực ấy để chẳng những chống trả nó mà còn thực hiện được những đòi hỏi của Vương Quốc Thiên Chúa. 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Ta sẽ đến tập họp mọi dân tộc và mọi ngôn ngữ; họ sẽ đến và được thấy vinh quang của Ta.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho tất cả các dân tộc trên thế giới hôm nay, được ơn nhận biết rằng Thiên Chúa muốn và có kế hoạch quy tụ mọi dân, mọi nước thành một gia đình của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào (Nước Trời), vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa cương quyết chiến đấu với mọi thế lực tăm tối từ bên trong cũng như từ bên ngoài, để vào được Nước Thiên Chúa mà Chúa Giê-su đã hé mở cho nhân loại khi Người xuống thế làm người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Vì Chúa thương ai thì mới sửa dạy kẻ ấy, và có nhận ai làm con thì Người mới cho roi cho vọt. Anh em hãy kiên trì để cho Thiên Chúa sửa dạy. Người đối xử với anh em như với những người con!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, được ơn xác tín về Tình Yêu và tư cách làm con Thiên Chúa mà Thiên Chúa dành cho mỗi người.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người mặc cảm tự tôn cho mình là giầu sang, có chức quyền, có tất cả trong tay nên vênh vang tự đắc và cho cả những người mặc cảm tự ti cho mình là chẳng ra gì, chẳng có gì mà cống hiến, để cả hai hạng người này biết thay đổi suy nghĩ phù hợp với cách nhìn của Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 19/08/2016   

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY        

 

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN NĂM C [18/08/2019]

HIỂU ĐƯỢC LÒNG CHÚA

 [Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Người con hiếu thảo là người con biết được cha mẹ mình mong muốn gì, chờ đợi gì ờ người con và tìm hết cách để đáp ứng sự mong muốn và chờ đợi ấy. Người môn đệ tốt là người môn đệ biết được suy nghĩ, kỳ vọng của thầy mình. Người Ki-tô hữu đích thực là người Ki-tô hữu hiểu được lòng Đức Giê-su Ki-tô là Chúa và là Thầy của mình.

Có hiểu được lòng Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có thể hiểu được lòng Thiên Chúa là Đấng Thần Linh vô hình và siêu việt. Có hiểu được lòng Chúa Giê-su Ki-tô, chúng ta mới có thể yêu mến Người và gắn bó với Người một cách sâu sắc và xác tín. Chân lý ấy xem ra quá đơn giản nhưng không phải người giáo dân nào cũng đã nắm bắt. Vì thế mà rất nhiều người thờ ơ, chểnh mảng với việc tìm hiểu về Chúa Giê-su Ki-tô trong Thánh Kinh nói chung và trong Phúc Âm nói riêng.  


II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Gr 38,4-6.8-10): "Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ"Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: "Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì nó cố ý nói những lời làm lũng đoạn tinh thần chiến sĩ còn sống sót trong thành này và toàn dân. Thực sự tên này không tìm hoà bình cho dân, mà chỉ tìm tai hoạ". Vua Sê-đê-ci-a phán rằng: "Đấy nó ở trong tay các ngươi, vì nhà vua không thể từ chối các ngươi điều gì". Họ liền bắt Giê-rê-mi-a và quăng xuống giếng của Mel-ki-a con A-mê-lec, giếng này ở trong sân khám đường, họ dùng dây thả Giê-rê-mi-a xuống giếng. Giếng không có nước, chỉ có bùn, nên ông Giê-rê-mi-a sa xuống bùn.

Ab-đê-mê-lech ra khỏi đền vua và đến tâu vua rằng: "Tâu bệ hạ, những người này chỉ toàn làm những điều ác đối với tiên tri Giê-rê-mi-a, họ ném ông xuống giếng cho chết đói dưới đó, vì trong thành hết bánh ăn". Vậy vua truyền dạy Ab-đê-mê-lech người Ê-thi-ô-pi rằng: "Hãy đem ba mươi người ở đây theo ngươi, và kéo tiên tri Giê-rê-mi-a ra khỏi giếng trước khi ông chết."

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 12,1-4): "Chúng ta hãy kiên quyết xông ra chiến trận đang chờ đợi ta" Anh em thân mến, cả chúng ta, chúng ta cũng có một đoàn thể chứng nhân đông đảo như đám mây bao quanh, chúng ta hãy trút bỏ tất cả những gì làm cho chúng ta nặng nề và tội lỗi bao quanh chúng ta. Chúng ta hãy cương quyết xông pha chiến trận đang chờ đợi ta. Chúng ta hãy nhìn thẳng vào Đức Giê-su, Đấng khơi nguồn đức tin và làm cho nó nên hoàn tất; vì trông mong niềm vui đang chờ đón mình, Người đã chịu khổ giá, bất chấp sự hổ thẹn, và rồi lên ngự bên hữu ngai Thiên Chúa. Anh em hãy tưởng nghĩ đến Đấng đã liều thân chịu cuộc tấn công dữ dội của những người tội lỗi vào chính con người của Ngài, ngõ hầu anh em khỏi mỏi mệt mà thất vọng. Vì chưng, trong khi chiến đấu với tội lỗi, anh em chưa đến nỗi phải đổ máu.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 12,49-53): "Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ"Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy đã đến đem lửa xuống thế gian và Thầy mong muốn biết bao cho lửa cháy lên. Thầy phải chịu một phép rửa, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi hoàn tất. Các con tưởng Thầy đến để đem sự bình an xuống thế gian ư? Thầy bảo các con: không phải thế, nhưng Thầy đến để đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba người chống lại hai, và hai người chống lại ba: cha chống đối con trai, và con trai chống đối cha; mẹ chống đối con gái, và con gái chống đối mẹ; mẹ chồng chống đối nàng dâu, và nàng dâu chống đối mẹ chồng".  

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh    

3.1.1 Bài đọc 1 (Gr 38,4-6.8-10) là tường thuật về việc ngôn sứ Giê-rê-mi-a bị  các thủ lãnh tố cáo với vua Xít-ki-gia-hu là ông đã làm nản lòng binh sĩ vì các sấm ngôn của ngôn sứ cảnh báo về chiến tranh làm cho họ khó chịu. Nhà vua đã chiều lòng các thủ lãnh dân Do-thái mà để cho họ đem nhốt ngôn sứ trong hầm nước. Nhưng sau đó ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã được ông E-vét Me-léc giải oan và giải thoát khỏi cảnh ngục tù.

Trong đoạn sách trên của ngôn sứ Giê-rê-mi-a chúng ta thấy thân phận của vị ngôn sứ: vì tuyên sấm cách trung thực nhằm cảnh báo dân Ít-ra-en nói chung và giới lãnh đạo tôn giáo nói riêng mà ngôn sứ bị ngục tù.

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 12,1-4) là một đoạn Thư của Thánh Phao-lô viết cho các tín hữu Do-thái. Ngài trình bày cuộc sống Ki-tô như một cuộc thi đấu thể thao. Trong cuộc thi thố tài năng và sức mạnh ấy, ai nấy đều nỗ lực hết sức mình để chiến thắng. Thánh Phao-lô khuyên các Ki-tô hữu hãy kiên trì trong cuộc đua để dành chiến thắng như các vận động viên trong thao trường. Động lực hay sức mạnh của họ là chính Chúa Giê-su Ki-tô, Đấng đã khước từ niềm vui dành cho mình, mà cam chịu khổ hình thập giá, chẳng nề chi ô nhục, và nay đang ngự bên hữu ngai Thiên Chúa.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Do-thái (12,1-4) chúng ta được Thánh Phao-lô chỉ bảo về cách sống của người có lòng tin vào Chúa Giê-su Ki-tô: kiên trì trong thử thách và cậy dựa hoàn toàn vào Đấng Cứu Độ.

 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 12,49-53) là tường thuật của Lu-ca vể những lời đầy tâm huyết của Chúa Giê-su với các môn đệ. Trước hết Chúa Giê-su khẳng định "Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!” Lửa mà Chúa Giê-su đã ném vào trần gian là lửa yêu thương bác ái. Lửa mà Chúa Giê-su đã ném vào trần gian là Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa. Kế đến Chúa Giê-su nói cho các môn đệ biết là Người sẽ chịu cuộc Thương Khó để cứu chuộc loài người và sau cùng Chúa Giê-su quả quyết sự có mặt của Người không đem lại sự bình an (theo nghĩa yên thân an phận) mà sẽ khiến mỗi một người phải chọn lựa hoặc tin nhận Người, hoặc chối từ Người (do đó có sự chia rẽ).

Trong Bài Phúc Âm Lc 12,49-53 Chúa Giê-su như mở trái tim của Người ra cho chúng ta nhìn thấy tâm can của Người để chúng ta đón nhận tình yêu và sứ mạng của Người và tiếp sức với Người mà làm cho ngọn lửa tình yêu và Thánh Thần lan tỏa và đốt cháy mọi tâm hồn và thực tại trần thế này.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa     

"Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!”

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã dùng Ngôn Sứ Giê-rê-mi-a, Thánh Phao-lô và Con Một là Chúa Giê-su Ki-tô mà dậy dỗ, nâng đỡ chúng ta.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

Gồm 2 việc:  

* Một là để ngọn lửa mà Thầy Giê-su đã ném vào mặt đất cháy lên trong tâm hồn và đời sống của chúng ta.

* Hai là đem ngọn lửa ấy đến những người chung quanh, đến môi trường gia đình,  thôn xóm, trường học, công ty, xí nghiệp của chúng ta.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho nhân loại ngày nay được ngọn lửa mà Chúa Giê-su Ki-tô đã ném vào mặt đất thiêu đốt và biến đổi.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu được ơn khao khát được rửa bằng lửa của Chúa Giê-su Ki-tô là Thánh Thần Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân nam nữ, già trẻ, lớn bé biết chọn sống theo Chúa Giê-su Ki-tô.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Chúng ta hãy cởi bỏ mọi gánh nặng và tội lỗi đang trói buộc mình, và hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giê-su là Đấng khai mở và kiện toàn lòng tin.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người tham gia các hội đoàn/phong trào tông đồ của Giáo Hội để họ tích cực hoán cải và kiên trì trong việc loan báo Ơn cứu độ của Thiên Chúa cho đồng bào.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sài Gòn ngày 11/08/2016

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.               

 

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM C (11/08/2019)

SỰ TRUNG TÍN CỦA NGƯỜI QUẢN GIA

[Kn 18,6-9; Dt 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Xã hội loài người ngày nay nói chung và xã hội Việt Nam hiện nay nói riêng, đầy dẫy những kẻ không chu toàn trách nhiệm của mình, dù trách nhiệm ấy được hiểu là do Thiên Chúa hay do Tổ Quốc hay nhân dân giao phó. Trong nhãn quan Ki-tô giáo thì mỗi người -Ki-tô hữu hay không Ki-tô hữu- sống trên cõi đời này chỉ là những người QUẢN GIA chứ không phải là CHỦ NHÂN ÔNG đối với của cải, sức khỏe, tài năng, cơ hội, điều kiện, chức vụ của người ấy. Chính THIÊN CHÚA và chỉ một mình THIÊN CHÚA mới là ông chủ đích thực của tất cả, kể cả sự hiện hữu, của tạo vật và con người.

Và điều hiển nhiên là Thiên Chúa mong đợi nơi mỗi người QUẢN GIA là LÒNG hay SỰ TRUNG TÍN như Chúa Giê-su nhắn nhủ trong Tin Mừng Lc 12,32-48.

Người quản gia trung tin sẽ sống khôn ngoan và tỉnh thức: biết đầu tư vốn liếng được giao vào đúng nơi, đúng chỗ, đúng thời điểm và luôn sẵn sàng ngóng chờ ông chủ trở về để hoàn lại những gì ông chủ đã giao cho mình.

II. LẮNG NGHE & TÌM HIỂU LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 1 (Kn 18,6-9): "Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy" Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin tưởng vào lời thề nào mà được can đảm. Dân Chúa đã mong đợi sự giải thoát những người công chính và sự tiêu diệt kẻ thù. Vì như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng kêu gọi để làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy.

Vì những con cái thánh thiện của các tổ phụ tốt lành đã lén lút tế lễ, và đồng tâm thiết lập luật thánh thiện, ấn định rằng những người công chính sẽ đồng hưởng vinh nhục, may rủi đều nhau; như vậy là họ đã xướng lên trước bài ca tụng của các tổ phụ.

 

2.2 Lắng nghe Lời Chúa trong bài đọc 2 (Dt 11,1-2.8-19):  "Ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập" Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Ab-ra-ham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như I-sa-ac và Gia-cóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sa-ra son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

Chính trong đức tin mà tất cả những kẻ ấy đã chết trước khi nhận lãnh điều đã hứa, nhưng được nhìn thấy và đón chào từ đàng xa, đồng thời thú nhận rằng mình là lữ khách trên mặt đất. Những ai nói những lời như thế, chứng tỏ rằng mình đang đi tìm quê hương. Giá như họ còn nhớ đến quê hương dưới đất mà họ đã lìa bỏ, chắc họ có đủ thời giờ trở về. Nhưng hiện giờ họ ước mong một quê hương hoàn hảo hơn, tức là quê trời. Vì thế, Thiên Chúa không ngại để họ gọi mình là Thiên Chúa của họ, vì Người đã dọn sẵn cho họ một thành trì.

Nhờ đức tin, khi bị thử lòng, Ab-ra-ham đã dâng Isaac. Ông hiến dâng con một mình, ông là người nhận lãnh lời hứa, là người đã được phán bảo lời này: "Chính nơi Isaac mà có một dòng dõi mang tên ngươi". Vì ông nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền làm cho kẻ chết sống lại, do đó, ông đã đón nhận con ông như một hình ảnh.

Hoặc bài vắn này: Dt 11, 1-2, 8-12

Anh em thân mến, đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng điều bí ẩn. Vì nhờ đức tin mà các tiền nhân đã nhận được bằng chứng tốt.

Nhờ đức tin, Ab-ra-ham đáp lại tiếng Chúa gọi, để ra đi đến xứ ông sẽ được lãnh làm gia nghiệp, và ông ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, ông đến cư ngụ trong đất Chúa hứa, như trong đất khách quê người, sống trong lều trại, cũng như I-sa-ac và Gia-cóp, những kẻ đồng thừa tự cùng một lời hứa. Vì chưng, ông mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.

Nhờ đức tin mà ngay cả bà Sa-ra son sẻ được sức mang thai, mặc dầu bà đã già, bởi vì bà tin rằng Đấng đã hứa sẽ trung tín giữ lời. Vì thế, do tự một người, mặc dầu người đó như chết rồi, mà có một dòng dõi đông đúc vô số như sao trên trời và như cát bãi biển.

 

2.3 Lắng nghe Lời Chúa trong bài Tin Mừng (Lc 12,32-48): "Các con hãy sẵn sàng" Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Hỡi đoàn bé nhỏ, các con đừng sợ, vì Cha các con đã vui lòng ban nước trời cho các con. Các con hãy bán những của các con có mà bố thí. Hãy sắm cho các con những túi không hư nát, và kho tàng không hao mòn trên trời, là nơi trộm cướp không lai vãng và mối mọt không làm hư nát. Vì kho tàng các con ở đâu, thì lòng các con cũng ở đó.

"Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

Phê-rô thưa Người rằng: "Lạy Thầy, Thầy nói dụ ngôn đó chỉ về chúng con hay về mọi người?" Chúa phán: "Vậy con nghĩ ai là người quản lý trung tín khôn ngoan mà chủ đã đặt coi sóc gia nhân mình, để đến giờ phân phát phần lúa thóc cho họ? Phúc cho đầy tớ đó, khi chủ về, thấy nó đang làm như vậy. Thầy bảo thật các con, chủ sẽ đặt người đó trông coi tất cả gia sản mình. Nhưng nếu đầy tớ ấy nghĩ trong lòng rằng: "Chủ tôi về muộn", nên đánh đập tớ trai tớ gái, ăn uống say sưa: chủ người đầy tớ ấy sẽ về vào ngày nó không ngờ, vào giờ nó không biết, chủ sẽ loại trừ nó, và bắt nó chung số phận với những kẻ bất trung. Nhưng đầy tớ nào đã biết ý chủ mình mà không chuẩn bị sẵn sàng, và không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn đầy tớ nào không biết ý chủ mình mà làm những sự đáng trừng phạt, thì sẽ bị đòn ít hơn. Vì người ta đã ban cho ai nhiều, thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều, và đã giao phó cho ai nhiều, thì sẽ đòi kẻ ấy nhiều hơn".

Hoặc bài vắn này: Lc 12, 35-40

Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Các con hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay, và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về gõ cửa, thì mở ngay cho chủ. Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng. Nếu canh hai hoặc canh ba, chủ trở về mà gặp thấy như vậy, thì phúc cho các đầy tớ ấy. Các con hãy hiểu biết điều này là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, ắt sẽ tỉnh thức, không để nó đào ngạch nhà mình. Cho nên các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân dung Thiên Chúa trong 3 bài Thánh Kinh     

3.1.1 Bài đọc 1 (Kn 18,6-9) là trích đoạn của Sách Khôn Ngoan nhắc đến đêm cứu thoát, đêm mà toàn dân Ít-ra-en được Thiên Chúa cứu thoát khỏi cảnh nô lệ Ai-cập. Nhận thức được ơn trọng đại của Thiên Chúa, con cái Ít-ra-en chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa và sống với nhau như những người anh em ruột thịt “có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia”.

Trong đoạn Sách Kn 18,6-9 trên chúng ta khám phá ra Thiên Chúa là Đấng trung tín trong lời hứa và quyền năng trong hành động. Vậy thì tại sao chúng ta không tin tưởng, cậy trông và phó thác tất cả cho Ngài? Tại sao chúng ta không tán tụng, ngợi khen Thiên Chúa?    

 

3.1.2 Bài đọc 2 (Dt 11,1-2.8-19) là những lời trình bày của Thánh Phao-lô với những  người Do-thái là đồng chủng và đồng hương của ngài về bài học lòng Tin của Tổ Phụ Áp-ra-ham và của Xa-ra, vợ ông. Nhờ lòng tin mạnh mẽ ấy của hai người mà Thiên Chúa thực hiện những điều kỳ diệu cho hai ông bà và cho dòng dõi của hai ông bà.

Trong đoạn thư gửi tín hữu Dt 1-2.8-19 trên chúng ta thấy Thiên Chúa không bao giờ nói xuông hay nói để đấy. Trái lại Thiên Chúa thực hiện lời Người nói và thực hiện trên mức mà con người có thể nghĩ ra. Điều ấy đúng trong trường hợp của Áp-ra-ham thì cũng đúng trong mọi trường hợp tương tự. 

3.1.3 Bài Tin Mừng (Lc 12,32-48) là những lời căn dặn của Chúa Giê-su về sự tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa và về sự thức tỉnh trong cuộc sống. Tin tưởng phó thác để không bám víu vào những thứ chóng qua và hư nát, không tự cột chặt mình vào những ấy. Động lực để tin tưởng là Thiên Chúa đã ban Nước của Người cho chúng ta. Thức tỉnh để lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng với Thiên Chúa, sẵn sàng trong giờ phút gặp gỡ “lịch sử” giữa Thiên Chúa và mỗi người. Động lực thúc đẩy chúng ta thức tỉnh là chắc chắn Chúa Ki-tô sẽ xuất hiện và Người xuất hiện vào lúc bất ngờ nhất!

Trong Bài Phúc Âm Lc 12,32-48 chúng ta khám phá ra Chúa Giê-su là Đấng Công Minh Chính Đại. Nói cách bình dân là Chúa Giê-su đối xử rất đẹp (fair-play) với chúng ta. Chúa Giê-su nói rõ với chúng ta về “sự xuất hiện” của Người. Chúa Giê-su còn cảnh báo là Người sẽ đến bất thình lình để chúng ta không bị bất ngờ. Chúa Giê-su còn fair-play hơn nữa trong việc ban thưởng cho những người tỉnh thức: “chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ”.

3.2 Sứ điệp của Lời Chúa      

Sứ điệp của Lời Chúa hôm nay được gói gọn trong hai lời này: “Anh em hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời" và  "Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn”.

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng giầu có tột cùng nhưng đã chia sẻ với tạo vật và loài người sự giầu có của mình bằng cách ban Con Một cho loài người để dậy chúng ta biết con đường hạnh phúc thật.    

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa 

“Những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời”

- là những thứ có giá trị thật sự và lâu bền như tấm lòng và hành động hiếu thảo đối với Thiên Chúa;

- là tấm lòng và hành động yêu thương bác ái đối với tha nhân;

- là nếp sống trong sạch, thanh bần, hy sinh từ bỏ và dấn thân vì Nước Trời.

“Thắt lưng cho gọn”

- là sống siêu thoát (không vướng bận, không dính bén) đối với của cải, chức quyền, danh vọng, lạc thú trần gian.

“Thắp đèn cho sáng”

- là sống tỉnh thức, nhiệt thành, sốt sáng và sẵn sàng nghênh đón Chúa Ki-tô vào bất cứ thời điểm nào.  

Lời Chúa hôm nay mời tôi nhìn vào tâm hồn và cách sống của mình xem hằng ngày: 

 “Tôi có sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời  không? và tôi có luôn sống siêu thoát, khó nghèo và tỉnh thức để nghênh đón Chúa Ki-tô không?

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 «Anh em hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Anh em hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời.» Trong thế giới ngày nay có không biết bao người say sưa chạy theo của cải vật chất và quyền lực mà không ý thức được rằng đó chỉ là những thứ chóng qua và có thể nguy hiểm cho phần rỗi của họ, chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người ấy biết tỉnh thức và giác ngộ kịp thời để không bị khốn khổ đời đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.2 «Hỡi đoàn chiên nhỏ bé, đừng sợ, vì Cha anh em đã vui lòng ban Nước của Người cho anh em.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế và cho hết mọi Ki-tô hữu để mọi thành phần Dân Chúa tự nguyện sống siêu thoát và khó nghèo để được vào Nước Thiên Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.3 «Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn!» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi giáo dân nam nữ, già trẻ lớn bé biết tỉnh thức và sẵn sàng chờ đón Thiên Chúa xuất hiện.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 «Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người có chức  quyền, có tiền của và tài năng, trong đạo cũng như ngoài đời, để họ biết đáp trả và đền ơn Đấng đã giao phó cho họ tất cả những gì họ đang có, bằng cách đem chức quyền, tiền của và tài năng ấy ra phục vụ Thiên Chúa và đồng loại.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

Sàigòn ngày 04 tháng 08 năm  2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.      


SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/08/2019)

 

DẸP BỚT LÒNG THAM

 

Rồi Người bảo họ rằng:

"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam:

vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Đã là con người thì ai cũng ham giầu sang, chức quyền, vì tham lam là thuộc bản năng của con người. Nhưng tham lam gì thì cũng phải có mức độ và luật lệ, nếu không, ”THAM SẼ THÀNH THÂM” như cha ông chúng ta đã nói, có nghĩa là tham lam sẽ sinh ra độc ác, bởi vì người tham lam muốn có thật nhiều của cải, quyền lực và chỉ muốn một mình mình có những thứ đó mà thôi nên sẽ tìm mọi cách triệt hạ người khác để độc chiếm những thứ ấy. Nhìn vào các tệ nạn trong xã hội ta hiện nay thì chúng ta liền thấy rõ điều đó. Thật vậy vì tham tiền, tham của nên người ta buôn gian bán lận, buôn bán đố giả và đồ độc hại. Vì tham tiền, tham của, tham chức quyền địa vị nên người ta tham nhũng hối lộ, vơ vét của công.... Dẹp bớt lòng tham là biện pháp để xã hội bớt tội ác, lòng người được an vui hạnh phúc.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giê-su rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi".Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình  mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

3.1 Giầu có không bảo đảm cuộc sống: Chúa Giê-su đã nói với đám đông rằng:  "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" Thật ra thì giầu có giúp cuộc sống đỡ nhọc nhẵn vất vả và cung cấp nhiều điều kiện cho một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không phải cứ giầu có là người ta hạnh phúc. Không phải cứ giầu có là người ta không gặp tai họa. Không phải cứ giầu có là người ta không chết bất ngờ. Không phải cứ giầu có là người ta sống lâu. Không phải cứ giầu có là người ta vào Nước Thiên Đàng. Muốn được hạnh phúc, muốn có bình an, múon được cứu rỗi chúng ta cần rất nhiều thứ.

3.2 Cần phải dẹp bớt (hay hạn chế) lòng tham vì tham thì thâm:  Nều chúng ta suy nghĩ thêm thì chúng ta sẽ thấy những nguy cơ hay tai hại của sự giầu có. Người ta nói lòng tham không đáy: khi người ta có một thì người ta muốn có hai, ba, bốn… mười.  Khi người ta giầu có thì người ta rất dễ sống ích kỷ, hẹp hòi, thờ ơ với người khác, như ông phú hộ trong câu chuyện Chúa Giê-su kể trong Phúc âm. Khi người ta có nhiều tiền trong tay thì người ta rất dễ tiêu xài hoang phí, thậm chí chi tiêu những  khoản tội lỗi (trác táng, dâm tà). Lúc này thay vì là tên nô lệ phục vụ con người thì đồng tiển đã trở thành chủ nhân ông ra lệnh và điều khiển con người.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

4.1 Bằng lòng với những gì đang có trong tay và cậy trông vào Cha trên trời về “khoản lương thực hằng ngày dùng đủ” như chúng ta cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha là phương thế dẹp bớt lòng tham một cách hữu hiệu.   

 

4.2 Quan tâm tới nhu cầu tinh thần và tâm linh của mình cũng là phương thế dẹp bớt lòng tham: Con người có xác có hồn nên ngoài nhu cầu của thân xác còn có nhu cầu của linh hồn. Vì thế chúng ta phải đáp ứng các nhu cầu tinh thần và tâm linh của mình cũng như đáp ứng các nhu cầu cơm ăn áo mặc và sức khỏe. Làm như thế chúng ta sẽ không rơi vào cảnh tối ngày chỉ biết có tiền, tiền, tiền…

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA  12,13-21]:

MỞ ĐẦU: 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết dẹp bớt lòng tham là nguy cơ cho sự sống vĩnh hằng của chúng con. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1. «Đức Giê-su bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người - lương cũng như giáo, giầu cũng như nghèo, biết dẹp bớt lòng tham, để đời sống cá nhân được bình an và xã hội bớt tội ác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. «Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng cho Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, luôn biết sống siêu thoát khỏi của cải vật chất.

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết sống khôn ngoan và sẵn sàng với lệnh gọi của Chúa.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người giầu có của cải và quyền lực để họ biết làm giầu trước mặt Chúa bằng những việc làm bác ái và phục vụ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!     

KẾT:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con không tham lam của cải vật chất.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con cơm ăn áo mặc hằng ngày dùng đủ và lòng trông cậy phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài Gòn ngày 02 tháng 08 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.   


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com