Sống Lời Chúa - Chúa nhật XVII Thường niên - Năm C

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN NĂM C (28/07/2019)

 

CẦU NGUYỆN VÀ SỐNG THEO KINH LẠY CHA

“Khi các con cầu nguyện,

hãy nói:  'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng…..

 “

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Đã là người Công giáo thì không ai không biết là Kinh Lạy Cha là kinh (duy nhất) mà Chúa Giê-su đã dậy các tông đồ khi các ngài yêu cầu Chúa dậy họ cầu nguyện. Thế nhưng không phải người công giáo nào cũng hiểu hết những điều hàm chứa trong Kinh Lạy Cha. Vì thế mà có ít người Công giáo thực hành Kinh Lạy Cha.  

Chúng ta nên dành thời gian tỉm hiểu nội dung Kinh Lạy Cha và tìm cách thực hành Kinh Lạy Cha theo ý Chúa Giê-su đã dậy.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 11,1-13:

Ngày kia, Chúa Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gio-an đã dạy môn đệ ông". Người nói với các ông:

"Khi các con cầu nguyện, hãy nói:  

'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng.

Nước Cha trị đến.

Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày.

Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'".

Và Người còn bảo các ông rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, giữa đêm khuya đến nói với người ấy rằng: 'Anh ơi, xin cho tôi vay ba chiếc bánh, vì tôi có anh bạn đi đường ghé lại nhà tôi, mà tôi không có gì thết đãi anh ấy'. Và từ trong nhà có tiếng người ấy đáp: 'Xin đừng quấy rầy tôi, vì cửa đã đóng, các con tôi và tôi đã lên giường nằm rồi, tôi không thể chỗi dậy lấy bánh cho anh được'. Thầy bảo các con, dù người đó không dậy vì tình bạn để lấy bánh cho người bạn, người đó cũng sẽ dậy, ít nữa là vì sự quấy rầy của người kia mà cho anh ta tất cả những gì anh ta cần.

"Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho.

"Người cha nào trong các con có đứa con xin bánh mà lại cho nó hòn đá ư? Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn thay vì cá sao? Hay nó xin quả trứng, lại cho nó con bọ cạp ư? Vậy, nếu các con là những kẻ gian ác, còn biết cho con cái mình những của tốt, phương chi Cha các con trên trời sẽ ban Thánh Thần cho những kẻ xin Người".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA  10,38-42:

3.1 Nội dung hay các điều hàm chứa trong Kinh Lạy Cha: Điều đáng nói trước tiên và quan trọng nhất của Kinh Lạy Cha là Chúa Giê-su dậy cho chúng ta biết Thiên Chúa là Cha của chúng ta. Nên khi chúng ta cầu nguyện hay bầy tỏ tâm tư nguyện vọng của mình với Thiên Chúa là chúng ta có quyền bày tỏ tâm tư nguyện vọng với Cha của mình:  Lạy Cha hay Cha ơi hay Thưa ba (Ab-ba)

Kế đến trong Kinh Lạy Cha, Chúa Giê-su đã dậy chúng ta cầu nguyện/cầu xin cho những ý chí/nguyện vọng trước hết là của Chúa Cha, sau là của chúng ta.

Những ý chí/nguyện vọng của Chúa Cha là: 

(1) Danh Cha cả sáng,

(2)  Nước Cha trị đến,

(3) Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Còn những ý chí/nguyện vọng của chúng ta là:

(1) Lương thực ngày hôm nay

(2) Đuợc Cha tha tội/nợ (như chúng ta cũng tha mọi kẻ có nợ chúng ta)

(3) Được Cha che chở để không sa chước cám dỗ.

 

3.2 Những điều liên quan tới Chúa Cha thì quan trọng hơn những điều liên quan tới chúng ta: Chúng ta thường chỉ quan tâm đến những gì liên quan tới bản thân mình mà không đếm xỉa gì đến những gì liên quan tới Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng ta quả là những đứa con ích kỷ và bất hiếu. Những đứa con hiếu thảo sẽ quan tâm tới những gì liên quan tới cha mẹ mình hơn những gì liên quan tới cá nhân mình. Những Ki-tô hữu hiếu thảo sẽ lo cho Danh Cha được cả sáng, Nước Cha được mở rộng, Ý Cha được thực thi khắp chốn khắp nơi trước khi bận tâm về chuyện cơm ăn áo mặc, ơn tha tội và ơn không phạm tội của bản thân. Chúng ta sẽ cầu xin và hành động cho Danh Cha, Nước Cha, Ý Cha trước khi chúng ta cầu xin và hành động cho nhu cầu về luơng thực, ơn tha thứ và ơn lánh tội của chính chúng ta.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA  10,38-42:

4.1 Làm cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha được thể hiện: nơi bản thân mình và ytong các môi trường trong đó chúng ta sống nhu8 gia dình, khu xóm và xã hội. Bằng chính đời sống của mình tức bằng lời nói, việc làm, dấn thân, cống hiến. Người tín hữu đọc Kinh Lạy Cha phải là người truyền giáo, người loan báo Tin Mừng Nước Trời.

 

4.2 Lo cho cuộc sống vật chất, tinh thần và thiêng liêng của mình: Con người có xác có hồn và những gì liên quan tới xác cũng tác dộng đến hồn. Vì thế việc lo lắng cho xác được khỏe mạnh, no đủ cũng quan trọng như việc lo cho hồn được ơn thứ tha và ơn lánhtội. Và chúng ta có quyền cậy trọng và cầu xin Cha chúng ta những ơn cần thiết ấy.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LC-CA  10,38-42:

MỞ ĐẦU: 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết Thiên Chúa là Cha của chúng con nên chúng con có quyền cầu xin Cha những  ơn cần thiết cú hồn xác chúng con. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1. «Ngày kia, Chúa Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gio-an đã dạy môn đệ ông»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho có nhiều người quan tâm đến đời sống cầu nguyện và thực hành việc cầu nguyện mỗi ngày.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. «Người nói với các ông: "Khi các con cầu nguyện, hãy nói:  'Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng cho Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, luôn biết sống tình hiều thảo với Cha trên trời.

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ'»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết cầu xin và hành động cho có lương thực hằng ngày, được tha thứ tội lỗi và xa tránh cám dỗ.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Và Thầy bảo các con: Các con hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì sẽ mở cho» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người thân yêu của chúng ta biết tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Thiên Chúa mà chạy đến với Người.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!     

KẾT:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con biết cách cầu nguyện và sống theo Kinh Lạy Cha.

Chúng con cầu xin cho Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha được thực hiện khắp nơi nơi.  

Chúng con cũng xin Cha ban cho chúng con cơm ăn áo mặc hằng ngày đầy đủ. Chúng con còn cấn được ơn tha tội và ơn tránh tội, cũng xin Cha ban cho chúng con.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài-gòn ngày 26 tháng 07 năm 2019

 Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.   

 

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com