Sống Lời Chúa - Chúa nhật XVIII Thường niên - Năm C

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN NĂM C (04/08/2019)

 

DẸP BỚT LÒNG THAM

 

Rồi Người bảo họ rằng:

"Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam:

vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Đã là con người thì ai cũng ham giầu sang, chức quyền, vì tham lam là thuộc bản năng của con người. Nhưng tham lam gì thì cũng phải có mức độ và luật lệ, nếu không, ”THAM SẼ THÀNH THÂM” như cha ông chúng ta đã nói, có nghĩa là tham lam sẽ sinh ra độc ác, bởi vì người tham lam muốn có thật nhiều của cải, quyền lực và chỉ muốn một mình mình có những thứ đó mà thôi nên sẽ tìm mọi cách triệt hạ người khác để độc chiếm những thứ ấy. Nhìn vào các tệ nạn trong xã hội ta hiện nay thì chúng ta liền thấy rõ điều đó. Thật vậy vì tham tiền, tham của nên người ta buôn gian bán lận, buôn bán đố giả và đồ độc hại. Vì tham tiền, tham của, tham chức quyền địa vị nên người ta tham nhũng hối lộ, vơ vét của công.... Dẹp bớt lòng tham là biện pháp để xã hội bớt tội ác, lòng người được an vui hạnh phúc.

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giê-su rằng: "Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi". Người bảo kẻ ấy rằng: "Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi?" Rồi Người bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu".

Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?' Đoạn người ấy nói: 'Tôi sẽ làm thế này, là phá các kho lẫm của tôi mà xây những cái lớn hơn, rồi chất tất cả lúa thóc và của cải tôi vào đó, và tôi sẽ bảo linh hồn tôi rằng: "Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi".Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?' Vì kẻ tích trữ của cải cho mình  mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

3.1 Giầu có không bảo đảm cuộc sống: Chúa Giê-su đã nói với đám đông rằng:  "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu" Thật ra thì giầu có giúp cuộc sống đỡ nhọc nhẵn vất vả và cung cấp nhiều điều kiện cho một cuộc sống hạnh phúc. Nhưng không phải cứ giầu có là người ta hạnh phúc. Không phải cứ giầu có là người ta không gặp tai họa. Không phải cứ giầu có là người ta không chết bất ngờ. Không phải cứ giầu có là người ta sống lâu. Không phải cứ giầu có là người ta vào Nước Thiên Đàng. Muốn được hạnh phúc, muốn có bình an, múon được cứu rỗi chúng ta cần rất nhiều thứ.

3.2 Cần phải dẹp bớt (hay hạn chế) lòng tham vì tham thì thâm:  Nều chúng ta suy nghĩ thêm thì chúng ta sẽ thấy những nguy cơ hay tai hại của sự giầu có. Người ta nói lòng tham không đáy: khi người ta có một thì người ta muốn có hai, ba, bốn… mười.  Khi người ta giầu có thì người ta rất dễ sống ích kỷ, hẹp hòi, thờ ơ với người khác, như ông phú hộ trong câu chuyện Chúa Giê-su kể trong Phúc âm. Khi người ta có nhiều tiền trong tay thì người ta rất dễ tiêu xài hoang phí, thậm chí chi tiêu những  khoản tội lỗi (trác táng, dâm tà). Lúc này thay vì là tên nô lệ phục vụ con người thì đồng tiển đã trở thành chủ nhân ông ra lệnh và điều khiển con người.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA 12,13-21:

4.1 Bằng lòng với những gì đang có trong tay và cậy trông vào Cha trên trời về “khoản lương thực hằng ngày dùng đủ” như chúng ta cầu nguyện trong Kinh Lạy Cha là phương thế dẹp bớt lòng tham một cách hữu hiệu.   

 

4.2 Quan tâm tới nhu cầu tinh thần và tâm linh của mình cũng là phương thế dẹp bớt lòng tham: Con người có xác có hồn nên ngoài nhu cầu của thân xác còn có nhu cầu của linh hồn. Vì thế chúng ta phải đáp ứng các nhu cầu tinh thần và tâm linh của mình cũng như đáp ứng các nhu cầu cơm ăn áo mặc và sức khỏe. Làm như thế chúng ta sẽ không rơi vào cảnh tối ngày chỉ biết có tiền, tiền, tiền…

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG LU-CA  12,13-21]:

MỞ ĐẦU: 

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng hằng hữu, chúng con ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Cha vì Con Cha là Đức Giê-su Ki-tô đã dậy chúng con biết dẹp bớt lòng tham là nguy cơ cho sự sống vĩnh hằng của chúng con. Xin Cha lắng nghe lời cầu nguyện tha thiết của chúng con.

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1. «Đức Giê-su bảo họ rằng: "Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người - lương cũng như giáo, giầu cũng như nghèo, biết dẹp bớt lòng tham, để đời sống cá nhân được bình an và xã hội bớt tội ác.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2. «Người lại nói với họ thí dụ này rằng: "Một người phú hộ kia có ruộng đất sinh nhiều hoa lợi, nên suy tính trong lòng rằng: 'Tôi sẽ làm gì đây, vì tôi còn chỗ đâu mà tích trữ hoa lợi?» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Công Giáo toàn cầu và cách riêng cho Hội Thánh Công Giáo tại Việt Nam để mọi thành phần Dân Chúa, từ Đức Giáo Hoàng cho đến người giáo dân, luôn biết sống siêu thoát khỏi của cải vật chất.

Xướng:  Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.3 «Nhưng Thiên Chúa bảo nó rằng: 'Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, để mọi người biết sống khôn ngoan và sẵn sàng với lệnh gọi của Chúa.

Xướng: Chúng con  cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

5.4 «Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Chúa thì cũng vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người giầu có của cải và quyền lực để họ biết làm giầu trước mặt Chúa bằng những việc làm bác ái và phục vụ.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!     

KẾT:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã sai Con Một Cha xuống trần gian để đem Ơn Cứu Độ cho chúng con và dậy chúng con không tham lam của cải vật chất.

Chúng con xin Cha ban cho chúng con cơm ăn áo mặc hằng ngày dùng đủ và lòng trông cậy phó thác vào sự quan phòng yêu thương của Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con. Amen

Sài Gòn ngày 02 tháng 08 năm 2019

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.   


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com