Sống Lời Chúa - Chúa nhật I Mùa Vọng - Năm A

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM A (01/12/2019)

 

TỈNH THỨC & SẴN SÀNG

 

"Các on hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

Các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Chúa Nhât I Mùa Vọng là khởi đầu của Năm Phụng Vụ Mới - Năm A- của Giáo Hội Công giáo. Trong bài Phúc Âm hôm nay Đức Giê-su khuyên các môn đệ hãy tỉnh thức và sẵn sàng vì ngày Quang Lâm của Người sẽ đến cách bất ngờ, như trận hồng thủy thời Nô-ê, tức vào lúc người ta không ngờ. Đầu Mùa Vọng Giáo Hội nhắc lại lời khuyên của Chúa Giê-su về Ngày Cánh Chung vì lời khuyên ”hãy tỉnh thức và sẵn sáng” ấy của Đức Giê-su có giá trị cho suốt cuộc đời tín hữu chúng ta, chứ không chỉ cho Ngày Cánh Chung.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 24,37-44: “Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Nô-e xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Nô-e vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến.

"Nhưng các con phải biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến".

 

III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 24,37-44: Vì không muốn ai phải hư mất trong Ngày Cánh Chung, nên Đức Giê-su đã khưyên (cảnh báo các môn đệ và dân chúng phải tỉnh thức và sẵn sàng. Ngày Con Người đến sẽ bất thình lình nên những ai không tỉnh thức và sẵn sàng thì sẽ bị cuốn đi; chỉ những ai tỉnh thức và sẵn sàng mới được cứu. Đức Giê-su lấy sự kiện trong lịch sử để làm bằng chứng cho khẳng định của mình: Đó là trận Hồng Thủy đã giết hết loài người thời ông Nô-ê.  Những lời cảnh báo của Đức Giê-su về Ngày Canh Chung cũng là những lời cảnh báo cho mỗi ngày/giờ sống của chúng ta. Nên chúng ta phải luôn tỉnh thức và sẵn sàng!

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG MÁT-THÊU 24,37-44:

4.1 Sống tỉnh thức: Cuộc đời con người có đủ thứ lo toan (cơm áo gạo tiền) và rất nhiều hấp dẫn (giầu sang, quyến lực, vui thú) nên người ta rất dễ sao lãng những điều tối quan trọng. Có thể là người ta không nhìn ra các mối nguy hại đối với đời sống vật chất và tinh thần. Có thể là người ta chỉ quan tâm đến hiện tại mà không nghĩ tới tương lai, chỉ quan tâm đến cuộc sống đời này mà quên cuộc sống đời sau. Vì thế mọi người cần phải tỉnh thức, cảnh giác để không bị lừa và không bị hố.

3.2 Và sẵn sàng: Vì không tỉnh thức nên rất nhiều người không sẵn sàng khi các biến cố xẩy đến. Biến cố lớn nhất và quan trọng nhất là cái chết khiến chúng ta từ giã cõi đời này và bước vào cõi đời sau. Cõi đời sau ra sao là tùy cách chúng ta đã sống trong cõi đời này. Của cải tiền bạc chức quyền chúng ta không thể mang theo vào cõi đời sau. Chỉ có việc lành phúc đức, cách sống lương thiện, bác ái, yêu thương và thánh thiện mới là hành trang giúp mỗi người chúng ta tỗn vong trong cõi đời sau.

 

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG MÁT-THÊU 24,37-44:

KHAI MỞ:  Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì chúng con được bước vào Mùa Vọng thêm một lần nữa. Chúng con xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: "Trong thời ông Nô-e xảy ra thế nào, thì lúc Con Người đến cũng như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho hết mọi người trên thế giới này biết sống tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi tình huống của cuộc đời này.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

2.-«Cũng như trong những ngày trước đại hồng thuỷ, người ta ăn uống, dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Nô-e vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thuỷ đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến, cũng sẽ xảy ra như vậy» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục và Phó Tế để các vị ấy sống tỉnh thức và sằn sàng chờ đón  Ngày Chúa đến.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

3.- «Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác, để mọi người sống tỉnh thức và sẵn sàng trong mọi cảnh huống của cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

4.- «Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người say mê của cải, chức quyền, danh vọng và cho những người nghèo khó túng thiều để tất cả những người ấy biết tỉnh thức và sẵn sàng trước mọi sự biến cố bất ngờ xẩy đến trong cuộc đời.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Cha đã ban cho chúng con thời gian quý báu của Mùa Vọng Năm A vừa bắt đầu.

Chúng con quyết tâm đáp lại lời mời gọi sống tỉnh thức và sẵn sàng mà Chúa Giê-su Ki-tô đã dành cho chúng con hôm nay.

Xin Cha ban Thánh Thần và sức mạnh của Ngài cho chúng con để chúng con vượt qua mọi thử thách và chiến thắng mọi cám dỗ.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con, là Đấng đã đến đang đến và sẽ đến.  Amen.

 

Sài Gòn ngày 29 tháng 11 năm 2019
Giêrônimô Nguyễn Văn Nội      

 

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com