Sống Lời Chúa - Chúa nhật 4 Mùa Chay - Năm A

SUY NIỆM PHÚC ÂM CHÚA NHẬT

----oooOooo----

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY NĂM A (22/03/2020)

 

CHÚA GIÊ-SU KHAI SÁNG NGƯỜI MÙ

"Chúa Giê-su liền nói:

"Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian

hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy,

và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù"

 

I. DẨN VÀO PHỤNG VỤ

Là người công giáo, chúng ta đều biết là mỗi câu truyện Thánh Kinh là một  mạc khải của Thiên Chúa, của Chúa Giê-su vì Thiên Chúa mạc khải cho loài người không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động, bằng nhân vật, bằng câu truyện. Nếu câu truyện Chúa Giê-su xin người phụ nữ Sa-ma-ri một ngụm nước bên bờ giếng Gia-cóp thuộc thành Sy-kar (Ga 4,5-42) là một câu truyện nhiều ý nghĩa thì câu truyện Chúa Giê-su chữa lành mắt cho người mù từ lúc mới sinh trong hành lang đền thờ Giê-ru-sa-lem (Ga 9,1-41) còn nhiều ý nghĩa hơn nữa.

Chúng ta sẽ không uổng công nếu dành thời gian cho việc đọc và tìm hiểu bài Phúc âm Chúa Nhật IV Mùa Chay Năm A hôm nay.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41: Khi ấy, Chúa Giê-su đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giê-su đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh. Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian". Nói xong, Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy và bảo: "Anh hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa" (chữ Si-lô-ê có nghĩa là được sai). Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy được.

Những người láng giềng và những kẻ xưa kia từng thấy anh ta ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn!" Lại có người bảo: "Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh ta thì nói: "Chính tôi đây". Họ hỏi anh: "Làm thế nào mắt anh được sáng?" Anh ta nói: "Người mà thiên hạ gọi là Giê-su đã làm bùn xức mắt tôi và bảo: Ngươi hãy đến hồ Si-lô-ê mà rửa. Bấy giờ tôi đi, tôi rửa và tôi trông thấy". Họ lại hỏi: "Ngài ở đâu?" Anh thưa: "Tôi không biết".

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những người biệt phái, lý do tại Chúa Giê-su hoà bùn và chữa mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sab-bat. Các người biệt phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt? Anh đáp: "Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sab-bat". Mấy kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh đáp: "Đó là một tiên tri".

Nhưng người Do-thái không muốn tin anh đã mù và đã được khỏi trước khi đòi cha mẹ anh đến. Họ hỏi hai ông bà: "Người này có phải là con hai ông bà mà ông bà bảo bị mù từ khi mới sinh không? Do đâu mà bây giờ nó lại trông thấy?" Cha mẹ y thưa rằng: "Chúng tôi xác nhận đây chính là con chúng tôi, và nó đã bị mù từ khi mới sinh. Nhưng làm sao mà bây giờ nó trông thấy, và ai đã mở mắt cho nó thì chúng tôi không biết. Nó khôn lớn rồi, các ông hãy hỏi nó, nó sẽ tự thưa lấy". Cha mẹ anh ta nói thế bởi sợ người Do-thái, vì người Do-thái đã bàn định trục xuất khỏi hội đường bất cứ ai dám công nhận Chúa Giê-su là Đấng Ki-tô. Chính vì lý do này mà cha mẹ anh ta nói: "Nó khôn lớn rồi, xin các ông cứ hỏi nó".

Lúc ấy người Do-thái lại gọi người trước kia đã mù đến và bảo: "Anh hãy tôn vinh Thiên Chúa! Phần chúng ta, chúng ta biết người đó là một kẻ tội lỗi". Anh ta trả lời: "Nếu đó là một người tội lỗi, tôi không biết; tôi chỉ biết một điều: trước đây tôi mù và bây giờ tôi trông thấy". Họ hỏi anh: "Người đó đã làm gì cho anh? Người đó đã mở mắt anh thế nào?" Anh thưa: "Tôi đã nói và các ông đã nghe, các ông còn muốn nghe gì nữa? Hay là các ông cũng muốn làm môn đệ Ngài chăng?" Họ liền nguyền rủa anh ta và bảo: "Mày hãy làm môn đệ của người đó đi, còn chúng ta, chúng ta là môn đệ của Môsê. Chúng ta biết Thiên Chúa đã nói với Mô-sê, còn người đó chúng ta không biết bởi đâu mà đến". Anh đáp: "Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi anh ta ra ngoài.

Chúa Giê-su hay tin họ đuổi anh ta ra ngoài, nên khi gặp anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để tôi tin Người?" Chúa Giê-su đáp: "Anh đang nhìn thấy Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy Người. Chúa Giê-su liền nói: "Chính vì để luận xét mà Ta đã đến thế gian hầu những kẻ không xem thấy, thì được xem thấy, và những kẻ xem thấy, sẽ trở nên mù". Những người biệt phái có mặt ở đó liền nói với Người: "Thế ra chúng tôi mù cả ư?" Chúa Giê-su đáp: "Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn".


III. TÌM HIỂU VÀ SUY NIỆM LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

3.1 Chúa Giê-su là Đấng chữa lành, là Đấng khai sáng thể lý và tâm linh cho anh mù từ lúc mới sinh: Chúa Giê-su chủ động chữa lành cho anh mù từ lúc mới sinh: đó là nét độc đáo đầu tiên của câu truyện.

Chúa Giê-su phản bác quan niệm sai lệch của các môn đệ gắn liền tình trạng mù với tội lỗi, đó là điều đặc biết thứ hai mà Chúa Giê-su làm.

Nhưng công việc chính mà Chúa Giê-su làm cho anh chàng mù từ lúc mới sinh là làm cho anh nhìn thấy cảnh vật và con người xung quanh. Đó là chữa lành thể lý (sáng mắt thể lý).

Hơn nữa Chúa Giê-su còn làm cho anh mù từ lúc mới sinh tin nhận Người là Đấng Mê-si-a, là Con Thiên Chúa. Đó là chữa lành tâm linh (sáng mắt tâm linh).

Anh chàng mù từ lúc mới sinh sau khi được chữa lành (thể lý và tâm linh) đã trở thành người cao rao công việc và quyền năng của Chúa Giê-su, một cách dũng cảm không sợ sệt trước sự thù nghịch và hăm dọa của những người Do-thái có thế lực trong Đền Thờ (tức trong tôn giáo và xã hội Do-thái lúc bấy giờ).

3.2 Những người Do-thái có thế lưc trong Đền Thờ cho mình là sáng nhưng thật là mù: Nếu Chúa Giê-su chữa lành anh chàng mù từ lúc mới sinh ở một nơi nào khác không phải là trong khuôn viên Đền Thờ và vào một ngày khác không phải là ngày sa-bát thì có lẽ câu truyện sẽ không có phần phản ứng của những người Do-thái có thế lực trong Đền Thờ. Chính những con người này cho chúng ta thấy một mặt khác hay dúug hơn một hạng người khác của xã hội, của cộng đồng Do-thái lúc bây giờ. Đó là có những người quyền thế cho mình là sáng nhưng thực ra là mủ vì không nhận ra Đức Giê-su là Con Thiên Chúa được gửi đến cho họ Ngài đã làm những phép lạ tỏ tường ngay bên cạnh họ.

 

IV. THỰC THI  LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

4.1 Chúng ta hãy đến với Chúa Giê-su: Chúa Giê-su luôn chờ đợi mỗi người  chúng ta ở một nơi nào đó, vào một lúc nào đó để gặp gỡ và trò truyện. Nếu chúng ta đang mù lòa không nhìn thấy thì Người sẽ mở mắt cho chúng ta, cả mắt thể lý, cả mắt tâm linh. Chắc chắn là như thế!

4.2 Chúng ta đừng để mình mù: Có nhiều thứ làm chúng ta mù nên chúng ta phải hết sức cảnh giác đừng để cho mình mù. Mù thể lý đã khổ. Nhưng mù tâm linh còn khổ hơn nhiều. Thành kiến, cố chấp, u-mê, lười biếng không chịu học hỏi (Giáo lý, Thánh Kinh....) đều khiến chúng ta thành những người có mắt cũng như mù.

  

V. LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN [VỚI LỜI CHÚA TRONG TIN MỪNG GIO-AN 9,1-41:

KHAI MỞ:  

Lạy Thiên Chúa là Cha của Đức Giê-su Ki-tô và là Cha của chúng con, chúng con cảm tạ Cha vì Chúa Giê-su, Con Cha, đã dậy cho chúng con biết Người là Đấng Khai Sáng cho con người, cả về mặt thể lý, cả vế mặt tâm linh. Chúng con cảm tạ Cha và xin dâng lên Cha lời cầu xin tha thiết của chúng con.  

 

Ý VÀ LỜI CẦU NGUYỆN:

1.- «Khi ấy, Chúa Giê-su đi qua, thấy một người mù từ khi mới sinh. Môn đệ hỏi Người: "Thưa Thầy, ai đã phạm tội, anh này hay cha mẹ anh, khiến anh mù từ khi mới sinh?" Chúa Giê-su đáp: "Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ ra nơi anh»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho mọi người biết ăn nàn sám hối về tội lỗi của mình và của người khác để được Thiên Chúa giải thóat khỏi dịch cúm virus corona đang hoành hành khắp các nước.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

2.-«Bao lâu còn ban ngày, Ta phải làm những việc của Đấng đã sai Ta. Đêm đến không ai có thể làm việc được nữa. Bao lâu Ta còn ở thế gian, Ta là sự sáng thế gian»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và cho các Tu Sĩ Nam Nữ để các thành phần ấy của Dân Chúa tích cực chu toàn trách nhiệm được giao để cứu vớt  nhân lọai tội lỗi và u mê.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

3.-«Đó mới thật là điều lạ: người đó đã mở mắt cho tôi, thế mà các ông không biết người đó bởi đâu. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa không nghe lời những kẻ tội lỗi, mà hễ ai kính sợ Thiên Chúa và làm theo ý Chúa, thì kẻ đó mới được Chúa nghe lời. Xưa nay chưa từng nghe nói có ai đã mở mắt người mù từ khi mới sinh. Nếu người đó không bởi Thiên Chúa thì đã không làm được gì»  Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho các Ki-tô hữu trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta và trong các cộng đoàn giáo xứ khác để mọi người được Chúa Giê-su mở mắt thể lý và tâm linh cho họ được nhìn thấy cảnh vật con người và tìm ra ý nghĩa cuộc sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

4.- «Nếu các ngươi mù, thì các ngươi đã không mắc tội; nhưng các ngươi nói 'Chúng tôi xem thấy', nên tội các ngươi vẫn còn» Chúng ta hãy dâng lời cầu xin Chúa cho những người đang bị thành kiến, chức quyền, danh vọng và địa vị xã hội làm mờ hai con mắt trước những tội lỗi họ đã phạm mà ăn năn sám hối và thay đổi cách sống.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

LỜI KẾT:

Lạy Thiên Chúa là Cha của Chúa Giê-su và là Cha của chúng con, chúng con xin chúc tụng ngợi khen và cảm tạ Cha, vì Con Cha là Chúa Giê-su Ki-tô đã chỉ dậy cho chúng con biết Người là Đấng chữa lành con mắt thể lý và tâm linh để chúng con chạy đến cầu cứu Người khi chúng con bị mù lòa. Chúng con xin hết lòng cảm tạ Cha và sẽ vâng nghe lời dậy của Con Cha.

Chúng con cầu xin, nhờ công nghiệp Chúa Giê-su Ki-tô Con Cha, Chúa chúng con.

 

Sài Gòn ngày 20 tháng 03 năm 2020

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội   

 

 


 

--
Xin mời quý cursillista vào thăm, tham gia và góp ý cho website: www.cursillosaigon.org
 
De Colores!
---
Bạn nhận được thư này vì bạn đã đăng ký vào nhóm Google Groups "CursillistaSaigon2011".
Để hủy đăng ký khỏi nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email đến cursillistasaigon2011+This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Để xem cuộc thảo luận này trên web, hãy truy cập https://groups.google.com/d/msgid/cursillistasaigon2011/1859726220.803715.1584669572975%40mail.yahoo.com.
 
 
 
 

Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com