Sống Lời Chúa - Chúa nhật 13 Thường niên - Năm A

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (28/06/2020)

HY SINH TỪ BỎ ĐỂ THEO CHÚA

HY SINH TỪ BỎ ĐỂ NÊN GIỐNG CHÚA

[2 V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Không có tôn giáo nào lại không coi trọng việc hy sinh từ bỏ trong đời sống tâm linh. Hy sinh từ bỏ không chỉ là những cái xấu (tội lỗi, ích kỷ, hận thù) mà cả những cái tốt (người thân, của cải, ý riêng). Hy sinh từ bỏ càng nhiều thì người tu hành càng trở thành nhà chân tu.  Hy sinh từ bỏ càng nhiều thì người tín đồ càng trở nên thánh thiện.

Riêng với người Công giáo thì việc hy sinh từ bỏ còn có thêm nhiều ý nghĩa: hy sinh từ bỏ để theo Chúa Giê-su Ki-tô; hy sinh từ bỏ để nên giống Chúa Ki-tô, Đấng đã từ bỏ cả ngai tòa thiên quốc để xuống thế làm người và đã chấp nhận cái chết trên thập giá để cho nhân loại được sống.

Có thể nói: một khi đã trở thành Ki-tô hữu thì đời sống của người tín hữu đã được quy chiếu tất cả vào Chúa Giê-su Ki-tô.

 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (2 V 4,8-11.14-16a): "Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa" Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông ở lại dùng bữa. Và từ đấy, mỗi khi ông đi ngang qua đó, ông đều đến nhà bà dùng bữa. Bà nói với chồng bà rằng: "Tôi biết rằng người thường trọ nhà mình là một vị thánh của Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy làm cho ông một căn phòng trên lầu, và đặt trong căn phòng đó một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, và một cây đèn, để mỗi khi đến, ông ở đó".

Một ngày nọ Êlisê đến, ông lên căn phòng trên lầu và nghỉ tại đó. Ông nói (với Giêzê, tiểu đồng của ông): "Bà muốn chúng ta làm gì cho bà?" Giêzê nói rằng: "Thầy khỏi hỏi, bà ấy không có con, và chồng bà đã già". Êlisê bảo gọi bà ta. Nghe gọi, bà liền đến đứng trước cửa, ông nói với bà rằng: "Năm tới cũng vào thời kỳ này, bà sẽ bồng bế một bé trai".

 

2.2 Trong bài đọc 2 (Rm 6,3-4.8-11): "Chúng ta chịu mai táng với Ngài nhờ phép rửa, chúng ta phải sống đời sống mới" Anh em thân mến, tất cả chúng ta đã chịu phép rửa trong Đức Kitô, tức là đã chịu phép rửa trong sự chết của Người. Và chúng ta đã cùng chịu mai táng với Người, bởi vì được thanh tẩy trong sự chết của Người, để như Đức Kitô nhờ vinh hiển của Chúa Cha mà sống lại từ cõi chết thế nào, thì cả chúng ta cũng phải sống đời sống mới như thế. Mà nếu chúng ta đã chết với Đức Kitô, chúng ta tin rằng: chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người, vì biết rằng Đức Kitô một khi từ cõi chết sống lại, Người không chết nữa, sự chết không còn làm chủ được Người nữa. Người đã chết, tức là chết một lần dứt khoát đối với tội lỗi, mà khi Người sống, là sống cho Thiên Chúa. Cả anh em cũng thế, anh em hãy tự kể như mình đã chết đối với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa, trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 10,37-42): "Kẻ nào không mang lấy thập giá, thì không xứng đáng với Thầy; kẻ nào tiếp đón các con, là tiếp đón Thầy" Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các tông đồ rằng: "Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy, và kẻ nào yêu mến con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.

"Kẻ nào đón tiếp các con là đón tiếp Thầy; và kẻ nào đón tiếp Thầy, là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Kẻ nào đón tiếp một tiên tri với danh nghĩa là tiên tri, thì sẽ lãnh phần thưởng của tiên tri; và kẻ nào đón tiếp người công chính với danh nghĩa người công chính, thì sẽ lãnh phần thưởng của người công chính. Kẻ nào cho một trong những người bé mọn này uống chỉ một bát nước lã mà thôi với danh nghĩa là môn đệ, thì quả thật, Thầy nói với các con, người ấy không mất phần thưởng đâu".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đấng đã sai ngôn sứ Ê-li-sa đến thành Su-nêm và ở đó ông đã thực hiện một vài việc tốt lành như làm cho cậu bé sống lại, nồi cháo hết độc, và phép lạ hóa bánh ra nhiều.

- Là Chúa Giê-su Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống, Đấng đã tận tình giảng giải người Ki-tô hữu phải quy chiếu về Người như thế nào trong cuộc sống.

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng soi sáng cho Thánh Phao-lô có những giáo huấn sâu sắc về phép rửa, về kết quả của sự kết hiệp giữa Chúa Ki-tô và các Ki-tô hữu.

 

3.2 Sứ Điệp Lời Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?)Qua   bài Phúc Âm, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay gồm hai phần:

- Một là Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”

Hai là "Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.  Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu."

 

IV. SỐNG VỚI CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa bằng tấm lòng biết ơn, cậy trông tin tưởng. Đặc biệt là sống với Chúa Giê-su là Đấng muốn mỗi người chúng ta có mối tương quan sâu sắc, gắn bó, riêng tư với Người.

 

4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa hay giáo huấn của Lời Chúa hôm nay

- Là chúng ta thực hành việc hy sinh từ bỏ, vác thập giá mà theo Chúa Giê-su Ki-tô

- Là chúng ta mở rộng tấm lòng và bàn tay để đón tiếp và chia sẻ với những người Chúa gửi đến cho chúng ta; đó có thể là một ngôn sứ hay một người công chính, thậm chí có thể chỉ là một người nào đó.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy”  Chúng ta hãy cầu nguyện cho các dân tộc trên thế giới này được ơn nhận ra Thiên Chúa có quyền đòi hỏi ở con người một tình yêu lớn hơn tình máu mủ ruột thịt.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

 

5.2 “Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy” Chúng ta hãy cầu nguyện cho toàn thể Hội Thánh Chúa Ki-tô - nhất là cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Phó Tế và Tu Sĩ Nam Nữ -, để mọi Ki-tô hữu vui vác thập giá để theo chân Chúa Ki-tô.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con!           

 

5.3 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy Chúng ta hãy cầu nguyện cho mọi giáo dân của giáo xứ/cộng đoàn/cộng đồng chúng ta, biết mở rộng tâm hồn và hai bàn tay để đón tiếp Chúa Ki-tô nơi những người nghèo khó thiếu thốn mà họ gặp trong đời thường.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

5.4 “Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu” Chúng ta hãy câu nguyện cho những tâm hồn ích kỷ, chỉ biết có mình, không quan tâm tới ai khác, để họ thay đổi suy nghĩ và cách sống.

Xướng: Chúng con cầu xin Chúa! Đáp: Xin Chúa nhận lời chúng con! 

 

 

Sài Gòn ngày 22 tháng 06 năm 2020

      Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.  


Ý kiến của bạn


Mã an ninh
Click thay đổi mã khác

Copyright @ 2021 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: cursillosg2015@gmail.com