Sống Lời Chúa - Chúa nhật 28 Thường niên - Năm A

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (11/10/2020)

 TRANG PHỤC CỦA KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI

[Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Để mạc khải về Nước Trời là Vương Quốc Tình Yêu của Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã dùng nhiều dụ ngôn và nhiều hình ảnh quen thuộc, gần gũi với đời sống của người Do-thái. Hai dụ ngôn và hình ảnh được Chúa Giêsu ưa dùng nhất là Vườn Nho và Tiệc Cưới.

Trong dụ ngôn Tiệc Cưới của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu trình bày một khía cạnh quan trọng của Nước Thiên Chúa. Đó là Nước Thiên Chúa được dành cho hết mọi người nên cánh cửa Phòng Tiệc rộng mở để đón tiếp mọi khách mời. Nhưng không phải ai muốn vào dự tiệc là vào, mà ít nhất người đến dự tiệc phải mang trang phục thích hợp với tiệc cưới, vì được mời dự tiệc cưới của hoàng tử, con vua, là một vinh dự quá sức lớn lao nên khách mời phải tỏ lòng trân trọng tấm lòng và thiệp mời của đức vua.

                              

II. LẮNG NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Trong bài đọc 1 (Is 25,6-10a): "Chúa mời đến dự tiệc của Người và lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt" Ngày ấy, Chúa các đạo binh sẽ thết tất cả các dân trên núi này một bữa tiệc đầy thịt rượu, thịt thì béo, rượu thì ngon. Trên núi này, Người sẽ cất khăn tang bao trùm muôn dân và tấm khăn liệm trải trên mọi nước. Người tiêu diệt sự chết đến muôn đời. Thiên Chúa sẽ lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, và cất bỏ khỏi toàn mặt đất sự tủi hổ của dân Người, vì Người đã phán. Ngày đó, người ta sẽ nói: Này đây Chúa chúng ta. Đây là Chúa, nơi Người, chúng ta đã tin tưởng, chúng ta hãy hân hoan và vui mừng vì ơn Người cứu độ, vì Chúa sẽ đặt tay của Người trên núi này.
 

2.2 Trong bài đọc 2 (Pl 4,12-14.19-20): "Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi" Anh em thân mến, tôi biết chịu thiếu thốn và biết hưởng sung túc. Trong mọi trường hợp và hết mọi cách, tôi đã học cho biết no, biết đói, biết dư dật và thiếu thốn. Tôi có thể làm được mọi sự trong Đấng ban sức mạnh cho tôi. Nhưng anh em đã hành động chí lý khi san sẻ nỗi quẫn bách của tôi. Xin Thiên Chúa cung cấp dư dật những nhu cầu của anh em, theo sự phú túc vinh sang của Người trong Đức Giêsu Kitô. Vinh danh Thiên Chúa là Cha chúng ta muôn đời. Amen!
 

2.3 Trong bài Tin Mừng (Mt 22,1-14): "Các ngươi gặp bất cứ ai, thì hãy mời vào dự tiệc cưới" Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: "Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng: xin mời các ông đến dự tiệc cưới". Những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi: người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán; những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu huỷ thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: "Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới". Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khách dự tiệc.

Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: "Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới?" Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng! Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít".

 

III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG VÀ SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?): Trong ba bài Sách  hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

- Là Đức Chúa các đạo binh, là Đấng quan tâm đến những nỗi buồn khổ của nhân loại nên sẽ đứng ra tổ chức một bữa tiệc linh đình, đầy thịt béo và rượu ngon cho muôn dân (bài đọc 1). Nói một cách khác, Thiên Chúa “sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Kitô Giêsu” (bải đọc 2).

- Là Nhà Vua trong dụ ngôn tiệc cưới, Đấng tổ chức tiệc cưới cho hoàng tử là Đức Giêsu. Dân Israel đã được Thiên Chúa ưu tiên mời tham dự tiệc cưới của Ngôi Lời nhập thể, nhưng họ đã coi thường lòng ưu ái và lời mời của Thiên Chúa nên Thiên Chúa trừng phạt họ và chuyển lời mời đến hết mọi người mọi dân vào dự tiệc cưới (bài Phúc âm).

- Là Chúa Giêsu, Đấng đã dùng dụ ngôn Tiệc Cưới để giúp những người đồng hương Israel (và nhiều người khác trong mọi thời đại) nhận ra tội lỗi của họ là đã xem thường lòng ưu ái và lời mời trân trọng của Thiên Chúa (bài Phúc âm).

- Là Chúa Thánh Thần, Đấng tác động và giúp đỡ mọi người, nhất là các Ki-tô hữu, nhận ra giá trị của Tiệc Cưới Nước Trời để mau mắn đáp lại tấm lòng ưu ái và lời mời trân trọng của Thiên Chúa mà đến tham dự tiệc cưới với y phục tương xứng.
 

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):

Qua ba bài Sách Thánh, chúng ta khám phá ra giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hôm nay là: “KHÁCH DỰ TIỆC CƯỚI PHẢI MANG TRANG PHỤC LỄ CƯỚI”

 

IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa như con cái sống với cha mẹ, như kẻ thụ ơn đối với Đấng ban ơn, nhất là ơn được mời gọi dự  tiệc Nước Trời là vương quốc Tình Yêu.
 

4.2 Thực thi sứ điệp (hay giáo huấn) của Lời Chúa

Để thực hiện giáo huấn của Lời Chúa hôm nay,

- trước hết mỗi người chúng ta phải hiểu ý nghĩa của dụ ngôn Tiệc Cưới của Hoàng Tử là Nước Thiên Chúa, là Vương Quốc Tình Yêu mà Thiên Chúa muốn thiết lập giữa nhân loại và cho muôn dân, nhờ và nơi Chúa Giê-su Ki-tô, Con Chí Ái của Người;

- kế đến phải biết trân trọng tấm lòng ưu ái và niềm vinh dự mà Thiên Chúa dành ưu tiên cho dân Ít-ra-en và các Ki-tô hữu chúng ta, và

- sau cùng là biết gác lại tất cả những mối bận tâm và công ăn việc làm mà đến tham dự Tiệc Cưới  Nước Trời  với y phục lễ cưới đàng hoàng.

Y phục lễ cưới đàng hoàng cụ thể là:

* lòng tin-cậy-mến mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta ngày chúng ta chịu phép rửa và chúng ta có trách nhiệm làm tăng triển từng ngày bằng những việc làm cụ thể;

* tâm hồn trong trắng, nhiệt thành và khiêm nhu;

* những hy sinh, quên mình vì người khác nhất là người nghèo;

* những đóng góp cho một xã hội công bằng và yêu thương;

* những nỗ lực bênh vực công lý và sự thật;

* những đóng góp cho các thành phần của Giáo hội sống mật thiết với Thiên Chúa và yêu thương anh em đồng loại.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

[Ghi chú: Lời cầu nguyện giáo dân thường có 4 ý:  ý thứ nhất cầu cho thế giới, ý thứ hai cầu cho Hội Thánh toàn cầu, ý thứ ba cầu cho giáo dân của giáo xứ, ý thứ bốn cầu cho một hạng người đặc biệt nào đó]

5.1 «Ngày ấy, trên núi này, Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân một bữa tiệc: tiệc thịt béo, tiệc rượu ngon, thịt béo ngậy, rượu ngon tinh chế. » Chúng ta  hãy cầu nguyện cho hết mọi người và hết mọi dân tộc để ai nấy đều biết trân trọng tấm lòng của Thiên Chúa mà đến dự tiệc của Người.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.5.2 «Thiên Chúa của tôi sẽ thoả mãn mọi nhu cầu của anh em một cách tuyệt vời, theo sự giàu sang của Người trong Đức Ki-tô Giê-su.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ Nam Nữ và cho toàn thể các tín hữu, để mọi Ki-tô hữu được tràn đầy ơn phúc của Thiên Chúa.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.
 

5.3 «Này cỗ bàn, ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các tín hữu trong giáo xứ/cộng đoàn chúng ta, để mọi người mau mắn đáp lại tấm lòng và lời mời trân trọng của Thiên Chúa mà hân hoan đến dự Tiệc Cưới Nước Trời.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.5.4 «Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới?» Chúng ta hãy cầu nguyện cách riêng cho các Ki-tô hữu khô khan, nguội lạnh, thờ ơ với Đạo và chểnh mảng với việc đón nhận các Bí Tích, để họ nhận thức được sự cao trọng của Ơn Thánh Chúa mà sắm sửa cho mình y phục tiệc cưới mỗi khi đến gần Chúa.  

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

     Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.

Sài Gòn ngày 06 tháng 10 năm 2020


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com