Sống Lời Chúa - Chúa nhật 31 Thường niên - Năm A

SỐNG LỜI CHÚA HÔM NAY

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN NĂM A (01/11/2020)

LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ

"HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI TỨ ĐAU KHỔ LỐN LAO MÀ ĐẾN, HỌ GIẶT ÁO VÀ TẨY ÁO TRẮNG TRONG MÁU CON CHIÊN”  

 [Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Bất kỳ quốc gia nào cũng hãnh diện về những “nhân tài” mà quốc gia ấy sản sinh ra. Bất cứ một dòng họ nào cũng hãnh diện về những con cái “kiệt xuất” của dòng họ mình. Bất cứ một trường học nào cũng thấy nở mày nở mặt về những học sinh sinh viên “xuất sắc” đã từ trường mình mà nên người tài giỏi. Bất cứ tôn giáo nào cũng hân hoan mừng rỡ về các vị Thánh là những người con “ưu tú” của tôn giáo mình. Ki-tô giáo cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Hằng năm Hội Thánh cử hành Lễ Các Thánh Nam Nữ vào ngày 01 tháng 11 là nhằm tôn vinh các Vị Thánh và nêu gương các Ngài cho các tín hữu đang sống trong cõi trần này noi theo. Vì chưng các Thánh Nam Nữ của Kitô giáo được thể hiện qua thử thách lớn lao và lối sống theo Bát Phúc của Tin Mừng.

Chúng ta hãy dâng lời ngợi khen, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa về các Thánh Nam Nữ ở trên trời và hãy học cùng các Ngài gương hy sinh thánh thiện.
 

II. LẮNG NGHE LỜI CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

2.1 Bài đọc 1 (Kh 7,2-4.9-14): "Tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng" Tôi là Gioan đã nhìn thấy một thiên thần khác từ phía mặt trời mọc đi lên, tay cầm ấn Thiên Chúa hằng sống, và lớn tiếng kêu gọi bốn thiên thần được lệnh tàn phá đất và biển mà rằng: "Chớ có tàn phá đất, biển và cây cối trước khi ta đóng ấn trên trán những tôi tớ của Thiên Chúa chúng ta". Và tôi đã nghe biết số người được đóng ấn là một trăm bốn mươi bốn ngàn người, thuộc mọi chi tộc Israel.

Sau đó, tôi đã nhìn thấy đoàn người đông đảo không thể đếm được, họ thuộc đủ mọi nước, mọi chi họ, mọi dân tộc và mọi thứ tiếng. Họ đứng trước ngai vàng và trước mặt Con Chiên, mình mặc áo trắng tinh, tay cầm nhành lá thiên tuế. Họ lớn tiếng tung hô rằng: "Kính lạy Thiên Chúa chúng tôi, Đấng ngự trên ngai vàng, và Con Chiên".

Rồi tất cả các thiên thần đến đứng chung quanh ngai vàng, và các trưởng lão cùng bốn con vật sấp mình xuống trước ngai mà thờ lạy Thiên Chúa rằng: "Amen! Chúc tụng, vinh hiển, khôn ngoan, cảm tạ, vinh dự, uy quyền và dũng lực cho Thiên Chúa

người mặc áo trắng này là ai vậy? Và họ từ đâu mà đến?" Tôi đáp lại rằng: "Thưa ngài, hẳn ngài đã rõ". Và người bảo tôi rằng: "Họ là những người từ đau khổ lớn lao mà đến, họ giặt áo và tẩy áo trắng trong máu Con Chiên".2.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-3): "Người thế nào, chúng ta sẽ thấy Người như vậy" Các con thân mến, các con hãy coi: Tình yêu của Thiên Chúa Cha đối với chúng ta thế nào, khiến chúng ta được gọi là con Thiên Chúa và thực sự là thế. Vì đó mà thế gian không nhận biết chúng ta, vì thế gian không biết Người. Các con thân mến, hiện nay, chúng ta là con Thiên Chúa, còn chúng ta sẽ ra sao thì vẫn chưa được tỏ ra. Chúng ta biết rằng: khi được tỏ ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy. Và bất cứ ai đặt hy vọng nơi Người, thì tự thánh hoá mình cũng như Người là Đấng Thánh.2.3 Bài Tin Mừng (Mt 5,1-12a): "Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó" Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:

"Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. - Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp. - Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. - Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thoả. - Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được xót thương. - Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa. - Phúc cho những ai ăn ở thuận hoà, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. - Phúc cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.

"Phúc cho các con khi người ta ghen ghét, bách hại các con, và bởi ghét Thầy, họ vu khống cho các con mọi điều gian ác. Các con hãy vui mừng hân hoan, vì phần thưởng của các con sẽ trọng đại ở trên trời".III. KHÁM PHÁ CHÂN DUNG & SỨ ĐIỆP CỦA THIÊN CHÚA TRONG BA BÀI THÁNH KINH

3.1 Chân Dung của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?)

3.1.1 Bài đọc 1 (Kh 7,2-4.9-14): là những lời tường thuật cuộc thị kiến của Thánh Gio-an về triều đình Thiên Quốc trong đó Thánh Gio-an nhìn thấy rất nhiều người mặc áo trắng vây quanh Thiên Chúa Cha và Chiên Con là Chúa Ki-tô Giê-su, Con Một yêu dấu của Cha. Những người mặc áo trắng là các vị Thánh, những người đã được thanh luyện bởi thử thách gian khổ và máu Chiên Con.

3.1.2 Bài đọc 2 (1 Ga 3,1-3): là  những lời của Thánh Gio-an ca tụng Tình Yêu Cao Cả của Thiên Chúa vì nhờ Tình Yêu này mà chúng ta được trở thành con cái của Thiên Chúa và sẽ được thấy Thiên Chúa tỏ tường.

3.1.3 Bài Tin Mừng (Mc 5,1-12a): là bài giảng trên núi cũng gọi là bài giảng Bát Phúc của Chúa Giê-su trong Tin Mừng Mác-cô. Chúa Giê-su tuyên bố những cách sống đem lại phúc thật cho những người noi gương bắt chước cách sống của Đức Giê-su. Đó là sống khó nghèo, hiền lành, chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương người, thanh sạch, kiến tạo hòa bình và bị bách hại vì Nước Trời.3.2 Sứ điệp của Lời Chúa (Thiên Chúa muốn chúng ta làm gì?)    

Sứ điệp mà ba bài Sách Thánh dành cho chúng ta hôm nay là sống Tám Mối Phúc thật: tinh thần khó nghèo, hiền lành, chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương người, thanh sạch, kiến tạo hòa bình và bị bách hại vì Nước Trời.IV. SỐNG VỚI THIÊN CHÚA VÀ THỰC THI  SỨ ĐIỆP CỦA NGƯỜI

4.1 Sống với Thiên Chúa là Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho thế gian để mọi người được sống nhờ tin vào Con của Cha.

Sống với Chúa Giê-su Ki-tô, Con Cha và là Đấng đã sống con đường bát phúc để giúp mọi người biết cách sống để được hạnh phúc thật.4.2 Thực thi sứ điệp Lời Chúa

Ðể thực thi sứ điệp Lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy tập sống khó nghèo, hiền lành, chấp nhận ưu phiền, khát khao công chính, biết xót thương người, thanh sạch, kiến tạo hòa bình và bị bách hại vì Nước Trời.V. CẦU NGUYỆN CHO THẾ GIỚI VÀ HỘI THÁNH

5.1 "Các kẻ vận áo chùng trắng tinh kia là ai vậy? Họ từ đâu đến?» Chúng ta hiệp dâng lời cầu nguyện cho các dân các nước để các dân các nước ấy biết kính sợ và tôn thờ Thiên Chúa và sản sinh ra những người con ưu tú cho Nước Chúa.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!5.2 «Và phàm ai đặt hi vọng ấy vào Người, thì lo cho mình nên thanh sạch như Ðấng ấy thanh sạch» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô, cho các Hồng Y, Tổng Giám Mục và Giám Mục, cho các Linh Mục và Phó Tế để các vị ấy luôn noi gương bắt chước Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng vô cùng thanh sạch.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!5.3 «Phúc cho những kẻ biết thương xót, vì họ sẽ được thương xót» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho giáo dân thuộc giáo xứ chúng ta, để mọi người biết xót thương và giúp đỗ những người khổ đau, bệnh tật, nghèo đói sống bên cạnh chúng ta.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!5.4 «Phúc cho những kẻ bị bắt bớ vì sự công chính, vì Nước Trời là của họ.» Chúng ta hiệp lời cầu nguyện cho các tù nhân lương tâm và những người đấu tranh cho tự do, công lý và nhân quyền, để họ nhận được sức mạnh của Thánh Thần mà kiên trì trong sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã giao phó cho họ.

Xướng: Chúng ta cùng cầu xin Chúa!  Đáp:  Xin Chúa nhận lời chúng con!

 

Sài Gòn ngày 27 tháng 10 năm 2020

      Giêrônimô Nguyễn Văn Nội.          


Copyright @ 2017 Cursillo Sài Gòn
Ban Biên tập trang Web Cursillosaigon.org
Email: banbientap.cursillosaigon@gmail.com